کد : 64
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه
کد : 63
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه جلوی شهربانی متصرف شده توسط مردم
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه جلوی شهربانی متصرف شده توسط مردم
کد : 59
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه
کد : 60
اوایل انقلاب راهپیمایی مردم میانه در ماه رمضان
اوایل انقلاب راهپیمایی مردم میانه در ماه رمضان
کد : 61
حضور زنان، در راهپیمایی اول انقلاب در میانه
حضور زنان، در راهپیمایی اول انقلاب در میانه
کد : 55
شهید اسرافیل قره داغی در منطقه کردستان
شهید اسرافیل قره داغی در منطقه کردستان
کد : 62
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه
کد : 65
راهپیمایی بزرگ اهالی میانه در انقلاب
راهپیمایی بزرگ اهالی میانه در انقلاب
کد : 66
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه و سخنرانی حاج آقا حججی و مرحوم میرموسی سلیمی
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه و سخنرانی حاج آقا حججی و مرحوم میرموسی سلیمی
کد : 67
مراسم تشییع جنازه شهید یدالله حبیبی
مراسم تشییع جنازه شهید یدالله حبیبی
کد : 69
روز پیروزی انقلاب تجمع در مزار شهدای میانه سال ۵۷
روز پیروزی انقلاب تجمع در مزار شهدای میانه سال ۵۷
کد : 70
تجمع در مقابل امامزاده اسماعیل در پشتیبانی از انقلاب
تجمع در مقابل امامزاده اسماعیل در پشتیبانی از انقلاب
کد : 71
مراسم تشییع جنازه شهید
مراسم تشییع جنازه شهید
کد : 72
مراسم تشییع جنازه شهید
مراسم تشییع جنازه شهید
کد : 73
تجمع مردم در حمایت از انقلاب در مقابل امامزاده اسماعیل
تجمع مردم در حمایت از انقلاب در مقابل امامزاده اسماعیل
کد : 74
مراسم تشییع جنازه شهید قاسم‌پور
مراسم تشییع جنازه شهید قاسم‌پور
کد : 75
راهپیمایی و حرکت بسوی مزار اولین شهید میانه در آخرین روز سال 57
راهپیمایی و حرکت بسوی مزار اولین شهید میانه در آخرین روز سال 57
کد : 76
مراسم تشییع جنازه شهید شادپور
مراسم تشییع جنازه شهید شادپور
کد : 77
انقلابیون در بالای دیوار مسجد جامع
انقلابیون در بالای دیوار مسجد جامع
کد : 78
مراسم تشییع جنازه شهید . جلوی بازار
مراسم تشییع جنازه شهید . جلوی بازار
کد : 79
اقامه نماز مردم بر شهید در مزار شهدای میانه
اقامه نماز مردم بر شهید در مزار شهدای میانه
کد : 80
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه در ماه مبارک رمضان
راهپیمایی اول انقلاب مردم میانه در ماه مبارک رمضان
کد : 81
مراسم تشییع پیکر شهید یدالله حبیبی سال 59
مراسم تشییع پیکر شهید یدالله حبیبی سال 59
کد : 82
تشییع باشکوه شهید قاسم شادپور در سال 59
تشییع باشکوه شهید قاسم شادپور در سال 59
کد : 83
مراسم تشییع جنازه شهید قاسم‌پور
مراسم تشییع جنازه شهید قاسم‌پور
کد : 84
مراسم تشییع جنازه شهید یدالله حبیبی
مراسم تشییع جنازه شهید یدالله حبیبی
کد : 85
مراسم تشییع جنازه اولین شهید انقلاب در میانه شهید محمد میانجی قبل از پیروز شدن انقلاب
مراسم تشییع جنازه اولین شهید انقلاب در میانه شهید محمد میانجی قبل از پیروز شدن انقلاب
کد : 86
تجلیل فرهنگیان از مقام اولین شهید انقلاب در [رین روز سال 57
تجلیل فرهنگیان از مقام اولین شهید انقلاب در [رین روز سال 57
کد : 87
حمل عکسی که نشان دهنده چگونگی شهادت اولین شهید انقلاب در میانه
حمل عکسی که نشان دهنده چگونگی شهادت اولین شهید انقلاب در میانه
کد : 88
مزار شهید محمد میانجی
مزار شهید محمد میانجی
کد : 89
مزار شهید محمد میانجی
مزار شهید محمد میانجی
کد : 90
مزار شهید محمد میانجی
مزار شهید محمد میانجی
کد : 91
حمل عکس شهید محمد میانجی. راست شهید اصغر میانجی . چپ شهید بهزاد میانجی
حمل عکس شهید محمد میانجی. راست شهید اصغر میانجی . چپ شهید بهزاد میانجی
کد : 92
جشن پیروزی انقلاب در میانه
جشن پیروزی انقلاب در میانه
کد : 93
جشن پیروزی انقلاب در میانه
جشن پیروزی انقلاب در میانه
کد : 94
جشن پیروزی انقلاب در میانه
جشن پیروزی انقلاب در میانه
کد : 95
جشن پیروزی انقلاب در میانه
جشن پیروزی انقلاب در میانه
کد : 96
جشن پیروزی انقلاب در میانه
جشن پیروزی انقلاب در میانه
کد : 118
پاکسازی معابر و خیابانها در جشن انقلاب و اولین بهار آزادی
پاکسازی معابر و خیابانها در جشن انقلاب و اولین بهار آزادی
کد : 119
جشن پیروزی انقلاب در میانه
جشن پیروزی انقلاب در میانه
کد : 120
 ایستاده از راست : مرتضی هاشمی.صفر قلی زاده.آیت ایمانی.عباداله شاهمحمدی. رضا جلوداری. مصطفی کارگر. اسداله علیزاده.نشسته از راست: بهمن عظیمی.دلاور؟.شهید منصور فرقانی.ناصرخدادادی.رحیم کاظمخانی.مجید مهدوی نیا.شهید رحیم شهامحمدلو.مجتبی مرتضوی و صالحی
ایستاده از راست : مرتضی هاشمی.صفر قلی زاده.آیت ایمانی.عباداله شاهمحمدی. رضا جلوداری. مصطفی کارگر. اسداله علیزاده.نشسته از راست: بهمن عظیمی.دلاور؟.شهید منصور فرقانی.ناصرخدادادی.رحیم کاظمخانی.مجید مهدوی نیا.شهید رحیم شهامحمدلو.مجتبی مرتضوی و صالحی
کد : 121
از راست ایستاده شیخ شعبان داداشی اسماعیل رشیدی اسماعیل محمدی محمد علی سفیدگری ناصرخدادادی بهرام چهره غفور مولا دادی میثم عبدالهی نشسته ازراست محمدعلی رستمی احمدفایقی حجت الاسلا محسن مقیمی شهید آیت ایمانی سید مجتبی مرتضوی خلیل برانی
از راست ایستاده شیخ شعبان داداشی اسماعیل رشیدی اسماعیل محمدی محمد علی سفیدگری ناصرخدادادی بهرام چهره غفور مولا دادی میثم عبدالهی نشسته ازراست محمدعلی رستمی احمدفایقی حجت الاسلا محسن مقیمی شهید آیت ایمانی سید مجتبی مرتضوی خلیل برانی
کد : 122
اعزام به جبهه. داخل سپاه میانه
اعزام به جبهه. داخل سپاه میانه
کد : 123
محوطه سپاه میانه اوایل جنگ
محوطه سپاه میانه اوایل جنگ
کد : 124
محوطه سپاه میانه اوایل جنگ
محوطه سپاه میانه اوایل جنگ
کد : 125
چپ: شهید ناصر احدی بهمراه همرزمش
چپ: شهید ناصر احدی بهمراه همرزمش
کد : 126
شهید منصور فرقانی و مرحوم حاج آقا حججی در مراسم بسیجیان نمونه (غلامرضا کریمخانی)
شهید منصور فرقانی و مرحوم حاج آقا حججی در مراسم بسیجیان نمونه (غلامرضا کریمخانی)
کد : 127
مرحوم ایت اله ملکوتی و مرحوم حاج آقا حججی در جمع رزمندگان میانه
مرحوم ایت اله ملکوتی و مرحوم حاج آقا حججی در جمع رزمندگان میانه
کد : 163
رژه سپاه در مقابل مسجد طلبه لر
رژه سپاه در مقابل مسجد طلبه لر
کد : 164
محوطه سپاه از راست ایستاده: اسد رجب پور.شهید محمد ساقی. شهید محمدتقی واعظی.ابوالفضل جنتی. مهدی قاسمی. محمود احمدی.دلاور؟. خلیل برانی. شهیدعلی بزرگر. شیخ بهمن قنبری از راست نشسته: ابراهیم ملکی،دارا افتخاری.شهید عبداله کاظمخانی.فرهاد بازیار.شهید صفر اباذری، میرعلی اکبر شهیدی.جعفر قدیمی. ابراهیم شاهمحمدی  
محوطه سپاه از راست ایستاده: اسد رجب پور.شهید محمد ساقی. شهید محمدتقی واعظی.ابوالفضل جنتی. مهدی قاسمی. محمود احمدی.دلاور؟. خلیل برانی. شهیدعلی بزرگر. شیخ بهمن قنبری از راست نشسته: ابراهیم ملکی،دارا افتخاری.شهید عبداله کاظمخانی.فرهاد بازیار.شهید صفر اباذری، میرعلی اکبر شهیدی.جعفر قدیمی. ابراهیم شاهمحمدی  
کد : 165
محوطه سپاه میانه از راست ایستاده. رحیم خویی. اسماعیل زندی. صابر آقایی. شهید سیدحسن موسوی. دلاور؟. مسعود فایقی.شهیدفرهاد بازیار.شهید عبداله کاظمخانی.شهید صفر اباذری از راست نشسته. ابراهیم ملکی.ابوالفضل جنتی. اسد رجب پور. شیخ بهمن قنبری.محمود احمدی. شهید میرنظام چاوشی. مروتعلی بهروزی
محوطه سپاه میانه از راست ایستاده. رحیم خویی. اسماعیل زندی. صابر آقایی. شهید سیدحسن موسوی. دلاور؟. مسعود فایقی.شهیدفرهاد بازیار.شهید عبداله کاظمخانی.شهید صفر اباذری از راست نشسته. ابراهیم ملکی.ابوالفضل جنتی. اسد رجب پور. شیخ بهمن قنبری.محمود احمدی. شهید میرنظام چاوشی. مروتعلی بهروزی
کد : 166
از راست: حاج صابر آقایی. شهید صمد یوسفی. رحیم خویی. شهید عبداله کاظمخانی در کردستان
از راست: حاج صابر آقایی. شهید صمد یوسفی. رحیم خویی. شهید عبداله کاظمخانی در کردستان
کد : 167
ازراست .شهیدسیدحسن موسوی. صفیخانی. دکترمحمدی. شهید عبدالله کاظمخانی. شهید ایت ایمانی. برادراسدالله رجب پور
ازراست .شهیدسیدحسن موسوی. صفیخانی. دکترمحمدی. شهید عبدالله کاظمخانی. شهید ایت ایمانی. برادراسدالله رجب پور
کد : 168
از راست.حاج رضا جلوداری. شهید عبداله کاظمخانی و شهید فرهاد بازیار
از راست.حاج رضا جلوداری. شهید عبداله کاظمخانی و شهید فرهاد بازیار
کد : 169
کربلای ۴ منطقه عمومی عبدالخان خوزستان
کربلای ۴ منطقه عمومی عبدالخان خوزستان
کد : 170
قبل از عملیات والفجر هشت
قبل از عملیات والفجر هشت
کد : 171
اعزام بسیجیان قبل از عملیات خیبر.ایستاده از راست. شهید خویی .دلاور؟.شهید کیانی.دلاور؟ نشسته از راست شهید رضوی.قره بخشی.شهید قلیج خانی.دلاور؟ ؟
اعزام بسیجیان قبل از عملیات خیبر.ایستاده از راست. شهید خویی .دلاور؟.شهید کیانی.دلاور؟ نشسته از راست شهید رضوی.قره بخشی.شهید قلیج خانی.دلاور؟ ؟
کد : 172
فرماندهان لشگر عاشورا
فرماندهان لشگر عاشورا
کد : 173
تقی خدادادی .دلاور؟ سعید عارفی و دلاور؟
تقی خدادادی .دلاور؟ سعید عارفی و دلاور؟
کد : 174
سمت راست شهید والامقام الهیار اسدپوریان . بهمن ۶۱
سمت راست شهید والامقام الهیار اسدپوریان . بهمن ۶۱
کد : 175
جانباز وشهید خلیل حضرتی. سردار حاج جلال صادقی. نفر سوم ناشناس
جانباز وشهید خلیل حضرتی. سردار حاج جلال صادقی. نفر سوم ناشناس
کد : 176
از راست برادر بزرگوار محمدعلی موحدی و اکبر عباسی اصل .چنگوله تیر سال ۶۷یک‌ماه قبل از مرصاد
از راست برادر بزرگوار محمدعلی موحدی و اکبر عباسی اصل .چنگوله تیر سال ۶۷یک‌ماه قبل از مرصاد
کد : 177
از راست. کبیری .شهید احمد جباری.شهید محمد برزگر و دلاور؟
از راست. کبیری .شهید احمد جباری.شهید محمد برزگر و دلاور؟
کد : 178
نشسته از راست. ثانی و اخوان
نشسته از راست. ثانی و اخوان
کد : 179
نسشته از راست شهید محسن صادقی محسن جلوداری دلاور؟ کریمی شهید موسوی
نسشته از راست شهید محسن صادقی محسن جلوداری دلاور؟ کریمی شهید موسوی
کد : 180
از راست چهارمی شهید داود گلمحمدی
از راست چهارمی شهید داود گلمحمدی
کد : 181
شهدای گردان تخریب نشسته از چپ فرامرز ثانی و مرتضی اخوان منطقه دارخوئین سال ۶۴
شهدای گردان تخریب نشسته از چپ فرامرز ثانی و مرتضی اخوان منطقه دارخوئین سال ۶۴
کد : 182
قبل عملیات خیبر ایستاده از راست علی نژاد .علی مولایی. شهید مجید فتاح زاده.هوشنگ قره بخشی
قبل عملیات خیبر ایستاده از راست علی نژاد .علی مولایی. شهید مجید فتاح زاده.هوشنگ قره بخشی
کد : 183
از راست : دلاور؟ .شهید عابدینی .شهید مرضه ای
از راست : دلاور؟ .شهید عابدینی .شهید مرضه ای
کد : 184
ایستاده از راست: شهید صمد یوسفی شهید نصرت قلیچ خانی شهید احد کیانی شهید محمود رضوی دلاور؟ مجید ثانی مهدی کریمخانی شهید رضا خویی محسن وفایی  نشسته از راست : مروت آقایی مجید صالحی دلاور؟
ایستاده از راست: شهید صمد یوسفی شهید نصرت قلیچ خانی شهید احد کیانی شهید محمود رضوی دلاور؟ مجید ثانی مهدی کریمخانی شهید رضا خویی محسن وفایی نشسته از راست : مروت آقایی مجید صالحی دلاور؟
کد : 185
فرماندهان و مسئولین لشکر31عاشورا در عملیات والفجر4-سال 1362
فرماندهان و مسئولین لشکر31عاشورا در عملیات والفجر4-سال 1362
کد : 186
پست امداد لشکرعاشورا منطقه فاو
پست امداد لشکرعاشورا منطقه فاو
کد : 187
سه راهی مرگ کارخانه نمک پست امداد
سه راهی مرگ کارخانه نمک پست امداد
کد : 188
سال ۶۴جبهه کردستان شهرستان سقز روستای هبکی محور سرا
سال ۶۴جبهه کردستان شهرستان سقز روستای هبکی محور سرا
کد : 189
فرماندهان لشکرهای سپاه . ایستاده از چپ علی عاشمی . قاسم سلیمانی. احمدکاظمی. ؟. مهدی زین الدین.؟مرتضی قربانی. ؟ نشسته از چپ رئوفی. مهدی باکری و امین شریعتی.
فرماندهان لشکرهای سپاه . ایستاده از چپ علی عاشمی . قاسم سلیمانی. احمدکاظمی. ؟. مهدی زین الدین.؟مرتضی قربانی. ؟ نشسته از چپ رئوفی. مهدی باکری و امین شریعتی.
کد : 190
جمعی از، رزمندگان گردان امام حسین(ع)سمت چپ ایستاده نفر اول شهید والا مقام مسعودخوشبختیلر
جمعی از، رزمندگان گردان امام حسین(ع)سمت چپ ایستاده نفر اول شهید والا مقام مسعودخوشبختیلر
کد : 191
ایستاده از راست نفر اول جعفر داروئیان نقردوم شهید عیسی. خلیلوندنفرسوم؟؟نفرچهارم؟؟نفرپنجم میراب نفرششم شهید احدمقیمی نشسته سمت راست علی حاج بابائی سمت چپ؟؟
ایستاده از راست نفر اول جعفر داروئیان نقردوم شهید عیسی. خلیلوندنفرسوم؟؟نفرچهارم؟؟نفرپنجم میراب نفرششم شهید احدمقیمی نشسته سمت راست علی حاج بابائی سمت چپ؟؟
کد : 192
غواصان خط شکن
غواصان خط شکن
کد : 193
ازادسازی محور مهاباد سردشت پیشمرگان کرد مسلمان سال ۶۲. رطمنده وسطی با لباس سپاه منصور صادقی
ازادسازی محور مهاباد سردشت پیشمرگان کرد مسلمان سال ۶۲. رطمنده وسطی با لباس سپاه منصور صادقی
کد : 194
دشت عباس سال 61 نفر نفر از چپ منصور صادقی
دشت عباس سال 61 نفر نفر از چپ منصور صادقی
کد : 195
سال 59 رژه نیروهای سپاه هشترود نفر وسط حاجی احمد رضانژاد..بدون کلاه
سال 59 رژه نیروهای سپاه هشترود نفر وسط حاجی احمد رضانژاد..بدون کلاه
کد : 196
 سال ۶۵ دزفول پادگان لشکر ۳۱ عاشورا همگی اعزامی از میانه
سال ۶۵ دزفول پادگان لشکر ۳۱ عاشورا همگی اعزامی از میانه
کد : 197
از راست شهید برزگر .شهید جباری حمید مولوی.آزاده سرافراز یوسف پاکدل
از راست شهید برزگر .شهید جباری حمید مولوی.آزاده سرافراز یوسف پاکدل
کد : 198
فرماندهان یگانهای سپاه درمهابادسال 66نشسته از راست نفرچهارم منصورصادقی
فرماندهان یگانهای سپاه درمهابادسال 66نشسته از راست نفرچهارم منصورصادقی
کد : 200
سال 61 مزارشهدای میانه ازچپ صفیخانی. امیری. شهید عبدالله کاظم خانی. مهندس فائقی. حسین رزاقی نشته سردار رجب پور
سال 61 مزارشهدای میانه ازچپ صفیخانی. امیری. شهید عبدالله کاظم خانی. مهندس فائقی. حسین رزاقی نشته سردار رجب پور
کد : 201
اهواز سال 64 ازراست دلاوران علیرضا قره داغی. محسن جلوداری. جلیل قره داغی. یدالله کاظمخانی
اهواز سال 64 ازراست دلاوران علیرضا قره داغی. محسن جلوداری. جلیل قره داغی. یدالله کاظمخانی
کد : 202
ایستاده از راست ایرج سرچمی. زینال برزگر. سیدسجاد حسینی. علی عبدی. شهیدمحمود برزگر نشسته از راست نصرت صمدی. سیدجواد مرتضوی
ایستاده از راست ایرج سرچمی. زینال برزگر. سیدسجاد حسینی. علی عبدی. شهیدمحمود برزگر نشسته از راست نصرت صمدی. سیدجواد مرتضوی
کد : 203
تصاویر دلاوران گردان حضرت امیرالمومنین از لشگر31عاشو را چند روز قبل از عمليات نصر(7) ایستاده ازراست نفره پنجم محمدعلی اقایی نشسته سمت چپ اولین نفرعلیرضاشیرازی ازمیانه
تصاویر دلاوران گردان حضرت امیرالمومنین از لشگر31عاشو را چند روز قبل از عمليات نصر(7) ایستاده ازراست نفره پنجم محمدعلی اقایی نشسته سمت چپ اولین نفرعلیرضاشیرازی ازمیانه
کد : 204
ردیف اول راست: قادر امینی، خسرو عبداللهی ، علی نادرنیا ردیف دوم: شهید منصور شیخدرآبادی،حبیب قربانی، علی عبدی ضمنا عکس رو هم شهید نریمان همتی گرفته.
ردیف اول راست: قادر امینی، خسرو عبداللهی ، علی نادرنیا ردیف دوم: شهید منصور شیخدرآبادی،حبیب قربانی، علی عبدی ضمنا عکس رو هم شهید نریمان همتی گرفته.
کد : 205
سال ۶۷ سمت چپ حسن مددیان . روحشان شاد
سال ۶۷ سمت چپ حسن مددیان . روحشان شاد
کد : 206
سال ۶۳ اردوگاه شهدای خیبر جاده اهواز خرمشهر مقر تیپ ذواالفقار گروهان دوشگا چادر ممقانیها . نفر سمت راست شهید مجید یحیایی ممقانی که در خط پاسگاه زید بشهادت رسیدند و نفر وسطی حسن علی اکبر زاده و نفر بعدی عبدالحسین تیزدست مایانی که همگی از نیروهای دوشگا بودند.
سال ۶۳ اردوگاه شهدای خیبر جاده اهواز خرمشهر مقر تیپ ذواالفقار گروهان دوشگا چادر ممقانیها . نفر سمت راست شهید مجید یحیایی ممقانی که در خط پاسگاه زید بشهادت رسیدند و نفر وسطی حسن علی اکبر زاده و نفر بعدی عبدالحسین تیزدست مایانی که همگی از نیروهای دوشگا بودند.
کد : 207
تصویری دیگر از مرحوم حاج آقا زاهدی. نفر سمت راست حاج علی حاج بابایی نفر بعدی سید مرتصی زعفرانچیلر و نفر بعدی اسمش یادم نیست و نفر سمت چپ سردار سوداگر هستند.
تصویری دیگر از مرحوم حاج آقا زاهدی. نفر سمت راست حاج علی حاج بابایی نفر بعدی سید مرتصی زعفرانچیلر و نفر بعدی اسمش یادم نیست و نفر سمت چپ سردار سوداگر هستند.
کد : 208
شهدای رزمندگان گردان ادوات لشگر۳۱عاشورا ازراست شهید محمدرضاکوماری تبریزی..شهیدعلی جعفری...شهیدیوسف آهنگری
شهدای رزمندگان گردان ادوات لشگر۳۱عاشورا ازراست شهید محمدرضاکوماری تبریزی..شهیدعلی جعفری...شهیدیوسف آهنگری
کد : 209
از راست شهید عباس پورعباس و رضا انگوتی
از راست شهید عباس پورعباس و رضا انگوتی
کد : 210
نفراول مرحوم احد دهقانی ونفردوم رجب اسکندرپور ازهشترود سایت ۴ ذزفول
نفراول مرحوم احد دهقانی ونفردوم رجب اسکندرپور ازهشترود سایت ۴ ذزفول
کد : 211
جانباز شهید سیدحسن شکوری فرمانده گردان امام حسین و سردارجانباز سید اژدر مولایی فرمانده گردان حضرت ابوالفضل لشکر همیشه پیروز عاشورا
جانباز شهید سیدحسن شکوری فرمانده گردان امام حسین و سردارجانباز سید اژدر مولایی فرمانده گردان حضرت ابوالفضل لشکر همیشه پیروز عاشورا
کد : 212
جانباز شهید سیدحسن شکوری با شهید محراب آیت الله مدنی
جانباز شهید سیدحسن شکوری با شهید محراب آیت الله مدنی
کد : 213
تصویر سمت چپ دلاور جانباز پاسدار حاج علی باقرلویی شهر فاو عراق
تصویر سمت چپ دلاور جانباز پاسدار حاج علی باقرلویی شهر فاو عراق
کد : 214
 شهیدان بترتیب از سمت راست باقر نیک زاد ، منصور همتی ، اسماعیل غفاری آذر ، بهروز درستکار و اکبر کاملی  (( پنچ شهید در یک قاب ))
شهیدان بترتیب از سمت راست باقر نیک زاد ، منصور همتی ، اسماعیل غفاری آذر ، بهروز درستکار و اکبر کاملی (( پنچ شهید در یک قاب ))
کد : 215
شركت كنندكان در عمليات كربلاي 5 ايستاده از راست ارفعي شيرازي .سليمان خليفه.ابراهيم رضايي.منصور موسايي.احمد صادقي.شهيد غلامحسن حيدربور.نشسته از راست شهيد بايرامعلي ابولحسني از جاراويماق  .شهيد ابولحسني از خلخال نظام مرادي شمس اله بداقي جعفر واسعي سيد علي موسوي
شركت كنندكان در عمليات كربلاي 5 ايستاده از راست ارفعي شيرازي .سليمان خليفه.ابراهيم رضايي.منصور موسايي.احمد صادقي.شهيد غلامحسن حيدربور.نشسته از راست شهيد بايرامعلي ابولحسني از جاراويماق .شهيد ابولحسني از خلخال نظام مرادي شمس اله بداقي جعفر واسعي سيد علي موسوي
کد : 216
عکس وسط شهید حمید قلعه ای قبل از عملیات ولفجر 4
عکس وسط شهید حمید قلعه ای قبل از عملیات ولفجر 4
کد : 217
از راست سردار شهید حمید جعفری ، جانباز سر افراز حاج حسین ابوالقاسم زاده ، مرحوم حجته اسلام رضوی پدر شهید ان محمد و محمود ، دلاور داود جعفری و سلطانعلی وکیلی
از راست سردار شهید حمید جعفری ، جانباز سر افراز حاج حسین ابوالقاسم زاده ، مرحوم حجته اسلام رضوی پدر شهید ان محمد و محمود ، دلاور داود جعفری و سلطانعلی وکیلی
کد : 218
 راست اکبر سعادتی و حجت شریعتی تخریب لشگر 31 عاشورا
راست اکبر سعادتی و حجت شریعتی تخریب لشگر 31 عاشورا
کد : 219
1- شهید نصراله اردبیلی 2- شهید رجبعلی باباخانی 3- مرحوم جانباز کاظم وحیدنیا 4- علی مولائی 5- عای قاسمی6- دکتر کریم خانی سال 60 ستاد مرکزی بسیج مسجد طلبه‌ها قبل از اعزام به جبهه های جنگ
1- شهید نصراله اردبیلی 2- شهید رجبعلی باباخانی 3- مرحوم جانباز کاظم وحیدنیا 4- علی مولائی 5- عای قاسمی6- دکتر کریم خانی سال 60 ستاد مرکزی بسیج مسجد طلبه‌ها قبل از اعزام به جبهه های جنگ
کد : 220
1- منصور بوستانی 2- علی مولائی 3- رضا .....؟ 4- رضا ساعدی سال 61 دشت عباس ( آزادگان ) گردان اربعین - گرهان یک - دسته یک فرمانده گردان - اکبر سبزی قبل از عملیات والفجر مقدماتی
1- منصور بوستانی 2- علی مولائی 3- رضا .....؟ 4- رضا ساعدی سال 61 دشت عباس ( آزادگان ) گردان اربعین - گرهان یک - دسته یک فرمانده گردان - اکبر سبزی قبل از عملیات والفجر مقدماتی
کد : 221
رزمندگان گردان جعفر طیار (س) اهواز- پشت پادگان کرخه _ نفر دوم از راست: شهید محمد ریسمانباف در کربلای 4 .
رزمندگان گردان جعفر طیار (س) اهواز- پشت پادگان کرخه _ نفر دوم از راست: شهید محمد ریسمانباف در کربلای 4 .
کد : 222
ازراست جانبازجلال لازمی برادرمصطفی الموسوی و شهیدآقامهدی باکری
ازراست جانبازجلال لازمی برادرمصطفی الموسوی و شهیدآقامهدی باکری
کد : 223
سال 61مزارشهدای میانه ازراست . شهید حسین محمدی. شهید عبدالله کاظم خانی دلاور ؟
سال 61مزارشهدای میانه ازراست . شهید حسین محمدی. شهید عبدالله کاظم خانی دلاور ؟
کد : 224
از راست. حاج یونس گاودار حامد مارالانی و شهید احد مقیمی معاون گردان مخابرات ل31 عاشورا ومسول محور لشکر در عملیات والفجر8
از راست. حاج یونس گاودار حامد مارالانی و شهید احد مقیمی معاون گردان مخابرات ل31 عاشورا ومسول محور لشکر در عملیات والفجر8
کد : 225
از راست : سیدکمال الدین شهیدی ، سهراب قربانی ، علی اکبر قره داغی ، علی نادرنیا. دزفول مهر ۶۶
از راست : سیدکمال الدین شهیدی ، سهراب قربانی ، علی اکبر قره داغی ، علی نادرنیا. دزفول مهر ۶۶
کد : 226
ایستاده از راست : سعید باقرلو ، سعید عارفی ، -، حسین ارسی ؟ و ؟ و ؟ نشسته راست : مهدی عبداللهی ، سهراب قربانی ، سیدکمال شهیدی، محمد باقرزاده
ایستاده از راست : سعید باقرلو ، سعید عارفی ، -، حسین ارسی ؟ و ؟ و ؟ نشسته راست : مهدی عبداللهی ، سهراب قربانی ، سیدکمال شهیدی، محمد باقرزاده
کد : 227
 شهید یوسف ضياء ، سردار شریعتی ، جعفر دارویان ، احد بنده
شهید یوسف ضياء ، سردار شریعتی ، جعفر دارویان ، احد بنده
کد : 228
رحمانلو گردان بقیه‌الله ایستاده از راست دلاور؟ حسن شاه‌محمدی. علیرضا عسگری. رجبپور نشسته سید محمد سرعینی. دلاور؟
رحمانلو گردان بقیه‌الله ایستاده از راست دلاور؟ حسن شاه‌محمدی. علیرضا عسگری. رجبپور نشسته سید محمد سرعینی. دلاور؟
کد : 229
ملاقات نیروهای عملیاتی ترکیه وایران لب مرز سال 69 نفر وسطی ایستاده منصور صادقی
ملاقات نیروهای عملیاتی ترکیه وایران لب مرز سال 69 نفر وسطی ایستاده منصور صادقی
کد : 230
راه اهن اندیمشک دلاوارن از راست. صبحی. عبداللهی. جلوداری. قره داغی. قاسمی. کاظم خانی
راه اهن اندیمشک دلاوارن از راست. صبحی. عبداللهی. جلوداری. قره داغی. قاسمی. کاظم خانی
کد : 231
سال63 پاسگاه زید . ازچپ مهدی قاسمی. محسن جلوداری. شهیدحسین محمدی. یدالله کاظمخانی
سال63 پاسگاه زید . ازچپ مهدی قاسمی. محسن جلوداری. شهیدحسین محمدی. یدالله کاظمخانی
کد : 232
سال63 دژایران وعراق نزدیکی پاسگاه زید سمت از چپ مهدی قاسمی. یدالله کاظمخانب
سال63 دژایران وعراق نزدیکی پاسگاه زید سمت از چپ مهدی قاسمی. یدالله کاظمخانب
کد : 233
اهواز پل معلق دلاوران ازچپ جلیل قره داغی. محسن جلوداری. یدالله کاظمخانی. علیرضا قره داغی
اهواز پل معلق دلاوران ازچپ جلیل قره داغی. محسن جلوداری. یدالله کاظمخانی. علیرضا قره داغی
کد : 234
 گردان سیدالشهدا سال ۶۴
گردان سیدالشهدا سال ۶۴
کد : 235
سال ۶۶پادگان شهید قاضی طباطبایی نفر اول سمت راست برادر بسیجی فرید بازیار نفر دوم سردار شهید حمید جعفری نفر سوم حمید خدادادی نفر چهارم حاج خلیل رضا قلیزاده و شهید علی صادق زاده
سال ۶۶پادگان شهید قاضی طباطبایی نفر اول سمت راست برادر بسیجی فرید بازیار نفر دوم سردار شهید حمید جعفری نفر سوم حمید خدادادی نفر چهارم حاج خلیل رضا قلیزاده و شهید علی صادق زاده
کد : 236
سمت راست شهید جاوید الاثر علیرضا جروقی
سمت راست شهید جاوید الاثر علیرضا جروقی
کد : 237
هورالعظیم یکی از پاسگاههای شناور و دوشگا سیار پشت دوشگا جواد ادبی ممقانی و سکاندار آقای خطیبی از نیروهای یگان دریایی و نفر وسطی ؟ از بچه های خمپاره۶۰
هورالعظیم یکی از پاسگاههای شناور و دوشگا سیار پشت دوشگا جواد ادبی ممقانی و سکاندار آقای خطیبی از نیروهای یگان دریایی و نفر وسطی ؟ از بچه های خمپاره۶۰
کد : 238
از راست داریوش ستاری از اردبیل و هوشنگ قره بخشی از میانه
از راست داریوش ستاری از اردبیل و هوشنگ قره بخشی از میانه
کد : 239
از راست شهید صفر اباذری معاون گردان علی اکبر(ع) (از میانه) حاج مصطفی مولوی مفاون لشکر عاشورا(از میانه) شهید ورمرزیار فرمانده گردان علی اکبر(ع)(از سلماس) جلیل هاشمی(از تبریز)
از راست شهید صفر اباذری معاون گردان علی اکبر(ع) (از میانه) حاج مصطفی مولوی مفاون لشکر عاشورا(از میانه) شهید ورمرزیار فرمانده گردان علی اکبر(ع)(از سلماس) جلیل هاشمی(از تبریز)
کد : 240
از راست مهرداد قره داغی .شهید منصور شیخدر آبادی. فرج قلعه ای . شهید مجید ولی پور. میرزا آقا قره داغی نشسته از راست . کریم شاه محمدی .سعید عارفی
از راست مهرداد قره داغی .شهید منصور شیخدر آبادی. فرج قلعه ای . شهید مجید ولی پور. میرزا آقا قره داغی نشسته از راست . کریم شاه محمدی .سعید عارفی
کد : 241
نشسته از راست: محمد جوانمرد، باقر عبدالله پور، ناصر درویشی، سید مهدی موسوی ایستاده از راست: الیاس جوانمرد، سلیمان بهشتی نیا اعزامی سپاهیان محمد(ص)
نشسته از راست: محمد جوانمرد، باقر عبدالله پور، ناصر درویشی، سید مهدی موسوی ایستاده از راست: الیاس جوانمرد، سلیمان بهشتی نیا اعزامی سپاهیان محمد(ص)
کد : 242
از چپ: سید مهدی موسوی، مرحوم عیوض جوانمرد، رسول افقی، سلیمان بهشتی نیا، الیاس جوانمرد
از چپ: سید مهدی موسوی، مرحوم عیوض جوانمرد، رسول افقی، سلیمان بهشتی نیا، الیاس جوانمرد
کد : 243
ایستاده از راست شهید۱ جبرائیل اسماعیلی مرند ۲رضا کریم خانی خوی۳.محمدباقرخوی.۴ شهید حمید ذاکری سلماس. ۵؟ ۶عبداله رحیم پور. مرند ۷.یوسف نجفی. مرند.۸ شهید غلامحسین پادارارومیه. افراد نشسته ۱؟۲.شعبان اردبیل ۳ ؟ ۴ شهید حسن مهر سال سلماس   پادگان شهید باکری دزفول سال 65
ایستاده از راست شهید۱ جبرائیل اسماعیلی مرند ۲رضا کریم خانی خوی۳.محمدباقرخوی.۴ شهید حمید ذاکری سلماس. ۵؟ ۶عبداله رحیم پور. مرند ۷.یوسف نجفی. مرند.۸ شهید غلامحسین پادارارومیه. افراد نشسته ۱؟۲.شعبان اردبیل ۳ ؟ ۴ شهید حسن مهر سال سلماس پادگان شهید باکری دزفول سال 65
کد : 244
از راست : علی ضربی ، سردار شهید حمیدآقا باکری ، شهید مرحمت بالا زاده ، دلاور؟
از راست : علی ضربی ، سردار شهید حمیدآقا باکری ، شهید مرحمت بالا زاده ، دلاور؟
کد : 245
سردارمنصورصادقی سمت چپ سال 64 شمال عراق..سلیمانیه
سردارمنصورصادقی سمت چپ سال 64 شمال عراق..سلیمانیه
کد : 246
شهید عیدالله کاظمخانی و حاج رضا جلوداری در شهر قم
شهید عیدالله کاظمخانی و حاج رضا جلوداری در شهر قم
کد : 247
سال 63 راه اهن میانه موقع اعرام به جبهه دلاوران ازچپ. شهید ده ده بیگلو. قاسم اهنی. محسن جلوداری. محسن؟؟ جلیل قره داغی. محمد میانجی. یدالله کاظم خانی
سال 63 راه اهن میانه موقع اعرام به جبهه دلاوران ازچپ. شهید ده ده بیگلو. قاسم اهنی. محسن جلوداری. محسن؟؟ جلیل قره داغی. محمد میانجی. یدالله کاظم خانی
کد : 248
راه اهن اندیمشک دلاوارن ازراست. صبحی. عبداللهی. جلوداری. قره داغی. قاسمی .کاظم خانی
راه اهن اندیمشک دلاوارن ازراست. صبحی. عبداللهی. جلوداری. قره داغی. قاسمی .کاظم خانی
کد : 249
سخنرانی حاج آقا حججی درحضور رزمندگان دست چپ نفردوم منصورصادقی
سخنرانی حاج آقا حججی درحضور رزمندگان دست چپ نفردوم منصورصادقی
کد : 250
نشسته شهیدمیرنظام چاووشی ومنصورصادقی منطقه عملیاتی
نشسته شهیدمیرنظام چاووشی ومنصورصادقی منطقه عملیاتی
کد : 251
رزمندگان مجروح سال 61 درکنار نفراول سمت راست منصورصادقی
رزمندگان مجروح سال 61 درکنار نفراول سمت راست منصورصادقی
کد : 252
اصغرحبیبی _حجت ربانی و صداقت
اصغرحبیبی _حجت ربانی و صداقت
کد : 253
از راست حمید آقا کبیری ، نادرنیا بعد از بیت المقدس ۲
از راست حمید آقا کبیری ، نادرنیا بعد از بیت المقدس ۲
کد : 254
ازسمت راست مهدی سجادی . شهیدایرج صالحی. قدرت صلاحی .بهروز عرشی وفضایل عزیزی
ازسمت راست مهدی سجادی . شهیدایرج صالحی. قدرت صلاحی .بهروز عرشی وفضایل عزیزی
کد : 255
از راست سید غلام خطیبی از تبریز ناصر خدادادی از میانه  سال ۶۰سردشت
از راست سید غلام خطیبی از تبریز ناصر خدادادی از میانه سال ۶۰سردشت
کد : 256
‌فرامرز ثانی: ایستاده از راست فرامرز ثانی مروت علی آقایی مجید صالحی جلال لازمی نشسته از راست مرحوم حمدالله رشیدی و شهید یحیی یوسفیان و کریم قره داغی
‌فرامرز ثانی: ایستاده از راست فرامرز ثانی مروت علی آقایی مجید صالحی جلال لازمی نشسته از راست مرحوم حمدالله رشیدی و شهید یحیی یوسفیان و کریم قره داغی
کد : 257
از راست علیرضا آخوند زاده ناصرخدادادی
از راست علیرضا آخوند زاده ناصرخدادادی
کد : 258
ایرج علیزاده احد یوسفی و شهید بزرگوار منصور شیخدرآبادی پادگان شهید باکری دزفول بعد از عملیات کربلای ۵
ایرج علیزاده احد یوسفی و شهید بزرگوار منصور شیخدرآبادی پادگان شهید باکری دزفول بعد از عملیات کربلای ۵
کد : 259
 رزمندگان لشگر 25 کربلا عملیات کربلای یک آزاد سازی شهر مهران نفر دوم از چپ هوشنگ قره بخشی
رزمندگان لشگر 25 کربلا عملیات کربلای یک آزاد سازی شهر مهران نفر دوم از چپ هوشنگ قره بخشی
کد : 260
رزمندگان لشگر 25 کربلا عملیات کربلای یک آزاد سازی شهر مهران  از راست اولین نفر هوشنگ قره بخشی
رزمندگان لشگر 25 کربلا عملیات کربلای یک آزاد سازی شهر مهران از راست اولین نفر هوشنگ قره بخشی
کد : 261
پاک سازی میادین مین ارتفاعات بازی دراز سر پل ذهاب تا قصر شیرین  هوشنگ قره بخشی
پاک سازی میادین مین ارتفاعات بازی دراز سر پل ذهاب تا قصر شیرین هوشنگ قره بخشی
کد : 262
مشهد مقدس از سمت راست رامین احدی صمد کیانی فرامرز ثانی صالح شیخ الاسلامی علی قربانی حسین انگوتی نشسته از راست فرج قلعه ای مجید میعاد و شهید بزرگوار حافظ عراقی
مشهد مقدس از سمت راست رامین احدی صمد کیانی فرامرز ثانی صالح شیخ الاسلامی علی قربانی حسین انگوتی نشسته از راست فرج قلعه ای مجید میعاد و شهید بزرگوار حافظ عراقی
کد : 715
ایستاده از راست دلاور؟. احمد صفی خانی. غلامرضا طهماسبی. قربانعلی صفی خانی. نشسته از راست. حاصلی . احد یوسفی. اکبر مداینی . علی نجفلو. سیدکمال شهیدی پادگان شهید باکری دزفول سال ۶۴
ایستاده از راست دلاور؟. احمد صفی خانی. غلامرضا طهماسبی. قربانعلی صفی خانی. نشسته از راست. حاصلی . احد یوسفی. اکبر مداینی . علی نجفلو. سیدکمال شهیدی پادگان شهید باکری دزفول سال ۶۴
کد : 264
ارتفاعات اغداغ قصر شیرین و نفت شهر تابستان سال 63 محسن محمدیان هوشنگ قره بخشی
ارتفاعات اغداغ قصر شیرین و نفت شهر تابستان سال 63 محسن محمدیان هوشنگ قره بخشی
کد : 265
از راست دکتر مهدی کریم خانی دلاور هوشنگ میانجی
از راست دکتر مهدی کریم خانی دلاور هوشنگ میانجی
کد : 266
 سال 66 چند روز قبل بیت المقدس دو از راست شهید حمید جعفری هوشنگ قره بخشی حاج احد یوسفی شهید وحید صورتگر
سال 66 چند روز قبل بیت المقدس دو از راست شهید حمید جعفری هوشنگ قره بخشی حاج احد یوسفی شهید وحید صورتگر
کد : 267
از راست سرهنگ غیبعلی ابراهیمی. شهید جانباز دکتر محمود ترکمانی .اردشیر عبدالهی و محمد سلیمی سال ۶۱
از راست سرهنگ غیبعلی ابراهیمی. شهید جانباز دکتر محمود ترکمانی .اردشیر عبدالهی و محمد سلیمی سال ۶۱
کد : 268
از راست عوض محمدی ناصر خدادادی .شهیدحاج اکبری از مسئولین حفاظت نماز جمعه تهران که در سردشت به شهادت رسید
از راست عوض محمدی ناصر خدادادی .شهیدحاج اکبری از مسئولین حفاظت نماز جمعه تهران که در سردشت به شهادت رسید
کد : 269
از راست شهید قبادی احتمالا از میانه شهید اکبر رشایی صمیمی ترین هم سنگرم ازسراب سومی اگر از دوستان میشناسد اطلاع رسانی بشه علی حسینی نژاد از هشترود آخری ازشام قازان تبریز دزفول مسجد سبز قبا
از راست شهید قبادی احتمالا از میانه شهید اکبر رشایی صمیمی ترین هم سنگرم ازسراب سومی اگر از دوستان میشناسد اطلاع رسانی بشه علی حسینی نژاد از هشترود آخری ازشام قازان تبریز دزفول مسجد سبز قبا
کد : 270
از راست سردار عبدالرضا شهلایی از کرمانشاه علی حسینی نژاد از هشترود شهید سید حمید صابری از رشت آخری اسم کوچک سید حسن از قم بعداز عملیات فتح یک منطقه کرکوک عراق سال شصت چهار
از راست سردار عبدالرضا شهلایی از کرمانشاه علی حسینی نژاد از هشترود شهید سید حمید صابری از رشت آخری اسم کوچک سید حسن از قم بعداز عملیات فتح یک منطقه کرکوک عراق سال شصت چهار
کد : 271
از راست فرامرز ثانی. کریم قره داغی. شهید نصرت قلچ خانی. سیدمحسن وفائی. مروت آقای. شهید رضا خوی. عباس حنیفه ای. مجید چینی سازی. مجید صالحی. شهید محمود رضوی
از راست فرامرز ثانی. کریم قره داغی. شهید نصرت قلچ خانی. سیدمحسن وفائی. مروت آقای. شهید رضا خوی. عباس حنیفه ای. مجید چینی سازی. مجید صالحی. شهید محمود رضوی
کد : 272
از راست داود فلاح. سیدسجاد حسینی. مهرداد قره داغی. شهید حمید جعفری. کاظم کبیری. سیدمحسن وفائی. اهواز کنار رود کارون
از راست داود فلاح. سیدسجاد حسینی. مهرداد قره داغی. شهید حمید جعفری. کاظم کبیری. سیدمحسن وفائی. اهواز کنار رود کارون
کد : 273
دزفول پادگان شهید باکری ایستاده از راست سیدمحسن وفائی. دلاور اردبیلی. شهید یحیی یوسفیان. شهید صابر صمدپور
دزفول پادگان شهید باکری ایستاده از راست سیدمحسن وفائی. دلاور اردبیلی. شهید یحیی یوسفیان. شهید صابر صمدپور
کد : 274
از سمت چپ : شهید انوش قره بخشی ٬ نایبعلی محمدی و محمدرضا شیدایی سال ۱۳۶۵ پادگان شهید باکری دزفول
از سمت چپ : شهید انوش قره بخشی ٬ نایبعلی محمدی و محمدرضا شیدایی سال ۱۳۶۵ پادگان شهید باکری دزفول
کد : 275
از سمت چپ : اسرافیل ابراهیمی .نایبعلی محمدی و اسماعیل حنیفه پور گردان جندالله ٬ اشنویه سال ۱۳۶۳
از سمت چپ : اسرافیل ابراهیمی .نایبعلی محمدی و اسماعیل حنیفه پور گردان جندالله ٬ اشنویه سال ۱۳۶۳
کد : 276
ایستاده از سمت چپ : آقای محمدرضا شیدایی .نایبعلی محمدی نشسته از سمت چپ : عباس ؟ .جناب آقای میرعلی کارگر و آقای محمد صالحی سال ۱۳۶۳ گردان جندالله اشنویه
ایستاده از سمت چپ : آقای محمدرضا شیدایی .نایبعلی محمدی نشسته از سمت چپ : عباس ؟ .جناب آقای میرعلی کارگر و آقای محمد صالحی سال ۱۳۶۳ گردان جندالله اشنویه
کد : 277
اعزام بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان میانه ۱۳۶۵/۱/۳۱
اعزام بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان میانه ۱۳۶۵/۱/۳۱
کد : 278
سال 62 تیپ ویژه شهدا مهاباد بالا ازسمت راست (عسگرزینالپور توحیدمحمد نژادشهید مقصودبابازاده ) ازشوط عبدالحسین مبرا ازمشهدوعلی اصفهانی ازاصفهان محمد ازقرضیادین وحاج خلیل وپ م.ولی وسلیمان علی نیا شوط
سال 62 تیپ ویژه شهدا مهاباد بالا ازسمت راست (عسگرزینالپور توحیدمحمد نژادشهید مقصودبابازاده ) ازشوط عبدالحسین مبرا ازمشهدوعلی اصفهانی ازاصفهان محمد ازقرضیادین وحاج خلیل وپ م.ولی وسلیمان علی نیا شوط
کد : 279
سلیمان علی نیا منطقه ازادماکو وحاج ددکیشی ازسرعین کرمانشاه تنگ مرصاد
سلیمان علی نیا منطقه ازادماکو وحاج ددکیشی ازسرعین کرمانشاه تنگ مرصاد
کد : 327
چپ ۱ شهید محمد تقی درخشان ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید محمد تقی درخشان ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 281
لشگر ۳۱ عاشورا دزفول برج سه ۶۵ تابستان اعزامی با بسیجیان آموزش و پرورش سمت راست ابراهیم حسن زاده . سمت چپ یوسف موسوی
لشگر ۳۱ عاشورا دزفول برج سه ۶۵ تابستان اعزامی با بسیجیان آموزش و پرورش سمت راست ابراهیم حسن زاده . سمت چپ یوسف موسوی
کد : 282
سمت راست رجب اسكندربور حبيب نجفى مختار شريعتى عمليات والفجر مقدماتى سال 1361
سمت راست رجب اسكندربور حبيب نجفى مختار شريعتى عمليات والفجر مقدماتى سال 1361
کد : 283
ازراست شهیدمقصودعلیپورو شهیدداودصالحپورازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع اردوگاه شهیدباکری دزفول
ازراست شهیدمقصودعلیپورو شهیدداودصالحپورازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع اردوگاه شهیدباکری دزفول
کد : 284
ازراست شهیدان داودصالحپوروبیوک باغبان مربیان تخریب ل۳۱ع
ازراست شهیدان داودصالحپوروبیوک باغبان مربیان تخریب ل۳۱ع
کد : 285
ازراست شهیدیونس لطفی و شهیدداودصالحپورازفرماندهان و دلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
ازراست شهیدیونس لطفی و شهیدداودصالحپورازفرماندهان و دلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
کد : 286
سرداران شهیدحمیدجعفری و داودصالحپورازمربیان تخریب آموزش نظامی ل۳۱ع
سرداران شهیدحمیدجعفری و داودصالحپورازمربیان تخریب آموزش نظامی ل۳۱ع
کد : 287
ازراست شهیدان داودصالحپورویونس لطفی ازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
ازراست شهیدان داودصالحپورویونس لطفی ازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
کد : 288
ازراست شهیدان جوادپورکارگروداودصالحپورازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
ازراست شهیدان جوادپورکارگروداودصالحپورازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
کد : 289
ازراست شهیدان داودصالحپوروجوادپورکارگرازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
ازراست شهیدان داودصالحپوروجوادپورکارگرازدلاوران گردان تخریب ل۳۱ع
کد : 290
شهیدحمید بهنیان . محل شهادت سومار
شهیدحمید بهنیان . محل شهادت سومار
کد : 291
سردارشهید داود نها نی ازمرند
سردارشهید داود نها نی ازمرند
کد : 292
1 . شهید علیرضا رهبری از ترکمنچای 2.سید محسن وفائی
1 . شهید علیرضا رهبری از ترکمنچای 2.سید محسن وفائی
کد : 293
1 . شهید داود صالح پور 2.سید محسن وفائی
1 . شهید داود صالح پور 2.سید محسن وفائی
کد : 294
از چپ 1 . شهید محمود حیدری 2 سید محسن وفائی
از چپ 1 . شهید محمود حیدری 2 سید محسن وفائی
کد : 295
از چپ 1 . شهید مجید فتاح زاده 2.سید محسن وفائی
از چپ 1 . شهید مجید فتاح زاده 2.سید محسن وفائی
کد : 296
1 . سیدمحسن وفائی 2.شهید محمود حیدری
1 . سیدمحسن وفائی 2.شهید محمود حیدری
کد : 297
از چپ 1 . شهید ناصر قره داغی 2.شهید محمود حیدری 3.سید محسن وفائی
از چپ 1 . شهید ناصر قره داغی 2.شهید محمود حیدری 3.سید محسن وفائی
کد : 298
1 . شهید حمید جعفری 2 سید محسن وفائی اهواز کنار کارون
1 . شهید حمید جعفری 2 سید محسن وفائی اهواز کنار کارون
کد : 299
1 . شهید محمود حیدری 2 سید محسن وفائی منطقه عملیاتی کربلای 5
1 . شهید محمود حیدری 2 سید محسن وفائی منطقه عملیاتی کربلای 5
کد : 300
از راست محسن جلوداری شهید آیت ایمانی مهدی قاسمی
از راست محسن جلوداری شهید آیت ایمانی مهدی قاسمی
کد : 301
از راست ایستاده .شهید ایرج صالحی اکبر مداینی .شهید مهدی باکری دلاور ؟ نشسته از راست اسماعیلی امامعلی از اردبیل دلاور؟ دلاور؟
از راست ایستاده .شهید ایرج صالحی اکبر مداینی .شهید مهدی باکری دلاور ؟ نشسته از راست اسماعیلی امامعلی از اردبیل دلاور؟ دلاور؟
کد : 302
از راست شهید منصور شیخدرابادی و هوشنگ میانجی
از راست شهید منصور شیخدرابادی و هوشنگ میانجی
کد : 303
دورهمی برادران تخریب در شهرستان میانه حسینیه رزمندگان
دورهمی برادران تخریب در شهرستان میانه حسینیه رزمندگان
کد : 304
ردیف جلو از راست مرحوم اصغر قندچی شهید رضا خویی و کریم قره داغی
ردیف جلو از راست مرحوم اصغر قندچی شهید رضا خویی و کریم قره داغی
کد : 305
از راست رضا جلوداری و شهید بزرگوار جواد عبدی پور
از راست رضا جلوداری و شهید بزرگوار جواد عبدی پور
کد : 306
از سمت راست شهید صمد یوسفی ‌. شهید محمد تقی میر صمدی و بهمن ابوالقاسم زاده نشسته از راست شهید منصور شیخ در آبادی و احد کبیری
از سمت راست شهید صمد یوسفی ‌. شهید محمد تقی میر صمدی و بهمن ابوالقاسم زاده نشسته از راست شهید منصور شیخ در آبادی و احد کبیری
کد : 307
شهید منصور شیخدرابادی و بهمن ابوالقاسم زاده
شهید منصور شیخدرابادی و بهمن ابوالقاسم زاده
کد : 308
شهید منصور شیخ در آبادی و فرامرز ثانی
شهید منصور شیخ در آبادی و فرامرز ثانی
کد : 309
شهید بزرگوار ایرج صالحی بهرام صلاحی بهروز ثانی نشسته از راست حسن دوستدلر و شهید بزرگوار منصور شیخ در آبادی
شهید بزرگوار ایرج صالحی بهرام صلاحی بهروز ثانی نشسته از راست حسن دوستدلر و شهید بزرگوار منصور شیخ در آبادی
کد : 310
از راست ایستاده . مهدی ذبیحی. منصور کریمخانی.شهید حمید الهیاری. شهیدی. احمد صلحی .احد یوسفی. سیدکمال شهیدی . احمد صفیخانی  نشسته از چپ شهید منصور شیخدرآبادی. صمد محمودی. اکبر قره داغی . علی عبدی. سرانجام .مجید علیزاده. احد شقاقی پادگان شهید باکری _دزفول
از راست ایستاده . مهدی ذبیحی. منصور کریمخانی.شهید حمید الهیاری. شهیدی. احمد صلحی .احد یوسفی. سیدکمال شهیدی . احمد صفیخانی نشسته از چپ شهید منصور شیخدرآبادی. صمد محمودی. اکبر قره داغی . علی عبدی. سرانجام .مجید علیزاده. احد شقاقی پادگان شهید باکری _دزفول
کد : 311
ازسمت راست شهید عیسی احمدی و ناصرنصیری منطقه کیلانغرب
ازسمت راست شهید عیسی احمدی و ناصرنصیری منطقه کیلانغرب
کد : 312
راست ۱ شهید مجید سروری ۲ شهید علی شکوری ۳ علیرضا اسدزاده
راست ۱ شهید مجید سروری ۲ شهید علی شکوری ۳ علیرضا اسدزاده
کد : 313
راست ۱ شهید محمد حسین قاری راثی ۲ علیرضا اسدزاده ۳ شهید رسول رجب زاده ۴ یعقوب نیک پیران
راست ۱ شهید محمد حسین قاری راثی ۲ علیرضا اسدزاده ۳ شهید رسول رجب زاده ۴ یعقوب نیک پیران
کد : 314
راست ۱ شهید ابراهیم روشن تن ۲ علیرضا اسدزاده
راست ۱ شهید ابراهیم روشن تن ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 315
راست شهید حسین ارژنگ علیرضا اسد زاده
راست شهید حسین ارژنگ علیرضا اسد زاده
کد : 316
راست ۱ شهید محمود رهبری ۲ علیرضا اسدزاده ۳ شهید اکبر دلیر باقر نیا
راست ۱ شهید محمود رهبری ۲ علیرضا اسدزاده ۳ شهید اکبر دلیر باقر نیا
کد : 317
ازراست: شهید حمید جعفری ،فرمانده جانباز حاج عبدالمجید مهدوی نیا، شهید ناصر قره داغی
ازراست: شهید حمید جعفری ،فرمانده جانباز حاج عبدالمجید مهدوی نیا، شهید ناصر قره داغی
کد : 318
سمت راست برادراژدر مولایی . سیدهاشم موسوی وبرادرالیاس جوانمرد سال 62 گیلانغرب ازهشترود
سمت راست برادراژدر مولایی . سیدهاشم موسوی وبرادرالیاس جوانمرد سال 62 گیلانغرب ازهشترود
کد : 319
ایستاده از راست دومین نفر. حاج اکبر مظاهری
ایستاده از راست دومین نفر. حاج اکبر مظاهری
کد : 320
دومین نفر از راست؛ شهید یوسف کنگری
دومین نفر از راست؛ شهید یوسف کنگری
کد : 321
ازراست برادران هادی نقدی و علیرضافرحناک ازمربیان آموزش نظامی ل۳۱ع
ازراست برادران هادی نقدی و علیرضافرحناک ازمربیان آموزش نظامی ل۳۱ع
کد : 322
ازراست برادران جبرائیل هاتف و علیرضافرحناک و سردارشهیدحسن پورعبدی مربیان آموزش نظامی ل۳۱ع اردوگاه شهیدباکری دزفول قبل ازعملیات بدر
ازراست برادران جبرائیل هاتف و علیرضافرحناک و سردارشهیدحسن پورعبدی مربیان آموزش نظامی ل۳۱ع اردوگاه شهیدباکری دزفول قبل ازعملیات بدر
کد : 323
ازراست برادرعلیرضافرحناک و سردارشهیدحسن پورعبدی اردوگاه شهیدباکری دزفول قبل از عملیات بدر
ازراست برادرعلیرضافرحناک و سردارشهیدحسن پورعبدی اردوگاه شهیدباکری دزفول قبل از عملیات بدر
کد : 324
سردار شهید علی اکبر حسین پور رهبر و سردار مصطفی مولوی
سردار شهید علی اکبر حسین پور رهبر و سردار مصطفی مولوی
کد : 325
سرداران شهید علی اکبر حسین پور رهبر و محمدباقر مشهدی عبادی
سرداران شهید علی اکبر حسین پور رهبر و محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 326
راست ۱ شهید جعفر زوار ۲ علیرضا اسدزاده
راست ۱ شهید جعفر زوار ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 328
چپ ۱ شهید احد مقیمی ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید احد مقیمی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 329
چپ ۱ شهید رحیم محمدی ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید رحیم محمدی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 330
راست ۱ شهید مهدی حمزه زاده ۲ علیرضا اسدزاده
راست ۱ شهید مهدی حمزه زاده ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 331
چپ ۱ شهید محمود رهبری ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید محمود رهبری ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 332
چپ ۱ شهید خلیل محمودی ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید خلیل محمودی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 333
چپ ۱ شهید عبداله حقوقی ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید عبداله حقوقی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 334
راست ۱ شهید جعفر جاهد خطیبی ۲ علیرضا اسدزاده
راست ۱ شهید جعفر جاهد خطیبی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 335
راست. ۱ شهید رحمان هراتی ۲ علیرضا اسدزاده
راست. ۱ شهید رحمان هراتی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 336
چپ ۱ شهید احمد مهدوی ۲ علیرضا اسدزاده
چپ ۱ شهید احمد مهدوی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 337
راست ایستاده ۱ شهید اکبر دلیر باقر نیا ۲ شهید عوض صدیقیان  ۳ شهید رضا حاجااقا پور ۴ شهید جعفر خواجه ای ۵ شهید فرج صفر نژاد ۶ شهید رضا خانی ۷ شهید داود رافعت ۸ شهید ایوب کردلر
راست ایستاده ۱ شهید اکبر دلیر باقر نیا ۲ شهید عوض صدیقیان ۳ شهید رضا حاجااقا پور ۴ شهید جعفر خواجه ای ۵ شهید فرج صفر نژاد ۶ شهید رضا خانی ۷ شهید داود رافعت ۸ شهید ایوب کردلر
کد : 338
راست ۱ شهید راشد خاک پاکی ۲ علیرضا اسدزاده
راست ۱ شهید راشد خاک پاکی ۲ علیرضا اسدزاده
کد : 339
غواصان عملیات کربلای ۴
غواصان عملیات کربلای ۴
کد : 340
منطقه هور العظیم ۱۳۶۴ از سمت راست علاالدین سلیم و علی اکبر رضوی از مرند سردار شهید غلامعلی شجاعی کهنه شهری از سلماس   روحش شاد
منطقه هور العظیم ۱۳۶۴ از سمت راست علاالدین سلیم و علی اکبر رضوی از مرند سردار شهید غلامعلی شجاعی کهنه شهری از سلماس روحش شاد
کد : 341
از سمت چپ رزمنده دلاور فرج قلعه ای مجید میعاد  فرامرز ثانی حسین ترانه علی قربانی و دلاور؟
از سمت چپ رزمنده دلاور فرج قلعه ای مجید میعاد فرامرز ثانی حسین ترانه علی قربانی و دلاور؟
کد : 342
از سمت راست ایستاده دکتر مهدی کریم خانی شهید بزرگوار احد کیانی دلاوری از تبریز شهید بزرگوار سهراب اسماعیلی کریم قره داغی اکبر مداینی نشسته از سمت راست مرحوم حمدالله رشیدی مروت علی آقایی شهید بزرگوار محمود رضوی فرامرز ثانی بهمن ابوالقاسم زاده
از سمت راست ایستاده دکتر مهدی کریم خانی شهید بزرگوار احد کیانی دلاوری از تبریز شهید بزرگوار سهراب اسماعیلی کریم قره داغی اکبر مداینی نشسته از سمت راست مرحوم حمدالله رشیدی مروت علی آقایی شهید بزرگوار محمود رضوی فرامرز ثانی بهمن ابوالقاسم زاده
کد : 343
 نشسته از سمت راست فرامرز ثانی مرحوم حمدالله رشیدی و برادر مجید صالحی سال ۱۳۶۳
نشسته از سمت راست فرامرز ثانی مرحوم حمدالله رشیدی و برادر مجید صالحی سال ۱۳۶۳
کد : 344
نشسته از سمت راست فرامرز ثانی و اعضای گروه انفجارات گردان تخریب از ل۳۱ ع
نشسته از سمت راست فرامرز ثانی و اعضای گروه انفجارات گردان تخریب از ل۳۱ ع
کد : 345
فرامرز ثانی و برادر اکبر مداینی قبل از عملیات منطقه هورالعظیم
فرامرز ثانی و برادر اکبر مداینی قبل از عملیات منطقه هورالعظیم
کد : 346
هتل خیام میانه سال ۱۳۶۲ جهت اعزام به منطقه ایستاده از سمت راست شهید صابر صمدپور شهید بزرگوار احد کیانی دلاور ......؟؟ دکتر مهدی کریم خانی عبادالله عبداللهی علی داورنیا و یوسف عبداللهی
هتل خیام میانه سال ۱۳۶۲ جهت اعزام به منطقه ایستاده از سمت راست شهید صابر صمدپور شهید بزرگوار احد کیانی دلاور ......؟؟ دکتر مهدی کریم خانی عبادالله عبداللهی علی داورنیا و یوسف عبداللهی
کد : 347
ایستاده از چپ فرامرز ثانی یوسف چهره و شهید بزرگوار منصور شیخدرآبادی
ایستاده از چپ فرامرز ثانی یوسف چهره و شهید بزرگوار منصور شیخدرآبادی
کد : 348
شهید بزرگوار جواد عبدی پور و فرامرز ثانی
شهید بزرگوار جواد عبدی پور و فرامرز ثانی
کد : 349
شهید جواد عبدی پور کردستان
شهید جواد عبدی پور کردستان
کد : 350
از راست مرحوم جانباز مجید الهیاری سید احمد موسوی یوسف چهره
از راست مرحوم جانباز مجید الهیاری سید احمد موسوی یوسف چهره
کد : 351
 از راست .کریم قره داغی. مهدوی .یوسف چهره حاج علی داورنیا. آقای عالی بیگی دهه شصت چهارراه بالای میانه
از راست .کریم قره داغی. مهدوی .یوسف چهره حاج علی داورنیا. آقای عالی بیگی دهه شصت چهارراه بالای میانه
کد : 352
میدان صبحگاه گردان ذوالفقار جناب آقای مهندس یعقوب مهدوی نیا(قره داغی) یوسف چهره
میدان صبحگاه گردان ذوالفقار جناب آقای مهندس یعقوب مهدوی نیا(قره داغی) یوسف چهره
کد : 353
از راست آقای حاج حسین خدادادی حاج آقا زارع پور رئیس آموزش وپرورش میانه یوسف چهره حاج آقا فرید که پدر شهید و رزمنده دفاع مقدس و معاون آموزش و پرورش بودند
از راست آقای حاج حسین خدادادی حاج آقا زارع پور رئیس آموزش وپرورش میانه یوسف چهره حاج آقا فرید که پدر شهید و رزمنده دفاع مقدس و معاون آموزش و پرورش بودند
کد : 354
دهه مبارک فجر مسابقه ویلچر رانی بین شهدای زنده شهر قهرمان پرور و شهید پرور میانه
دهه مبارک فجر مسابقه ویلچر رانی بین شهدای زنده شهر قهرمان پرور و شهید پرور میانه
کد : 355
سال ۶۳،دارخوین،از راست : یوسف افشانی ،شهید محسن الهورد یزاده،قاضیان،بخشی
سال ۶۳،دارخوین،از راست : یوسف افشانی ،شهید محسن الهورد یزاده،قاضیان،بخشی
کد : 356
سال ۶۴،،نهر عنبر وسطی برادر شهیدم زکریا قاضیان،محل شهادت دریاچه نمک
سال ۶۴،،نهر عنبر وسطی برادر شهیدم زکریا قاضیان،محل شهادت دریاچه نمک
کد : 357
راست شهید بزرگوار جمشید سرانجام. و اسدالله رجب پور
راست شهید بزرگوار جمشید سرانجام. و اسدالله رجب پور
کد : 358
رزمنده گان روستایی آلنی مشکین شهر ۱حسین قدیمپور ۲اصغر لطفی ۲ناصرنصیری ۳ جواد قدیمپور ۴ حجت حسینی اوردگاه شهید باکری دزفول تیپ ذوالفقار
رزمنده گان روستایی آلنی مشکین شهر ۱حسین قدیمپور ۲اصغر لطفی ۲ناصرنصیری ۳ جواد قدیمپور ۴ حجت حسینی اوردگاه شهید باکری دزفول تیپ ذوالفقار
کد : 359
منطقه :؟ - رزمنده خوش خنده نصرت طالبی و آزاده بی ریا منوچهر مکفی (تصویر از داخل وصیتنامه منوچهر بعد ار اسارتش بدست آمد)
منطقه :؟ - رزمنده خوش خنده نصرت طالبی و آزاده بی ریا منوچهر مکفی (تصویر از داخل وصیتنامه منوچهر بعد ار اسارتش بدست آمد)
کد : 360
آسایشگاه جانبازان تبریز : ذبیحی، جانباز سر فراز حاج اسداله عظیمی، رزمنده جانباز ولی شاعری ،ابوی یک جانباز ، ؟
آسایشگاه جانبازان تبریز : ذبیحی، جانباز سر فراز حاج اسداله عظیمی، رزمنده جانباز ولی شاعری ،ابوی یک جانباز ، ؟
کد : 361
تشییع پیکر پاک شهید صمد یوسفی در میانه
تشییع پیکر پاک شهید صمد یوسفی در میانه
کد : 362
بهمن ماه سال ۶۴ روستای جوئبده مقر گردان قاسم(ع)روز قبل از عملیات والفجر۸ از راست شهید صادق صادق زاده علی محمدلو وهاب فتح الهی داود صادق زاده شهید ابوالفضل نظری موسی دودکانلو
بهمن ماه سال ۶۴ روستای جوئبده مقر گردان قاسم(ع)روز قبل از عملیات والفجر۸ از راست شهید صادق صادق زاده علی محمدلو وهاب فتح الهی داود صادق زاده شهید ابوالفضل نظری موسی دودکانلو
کد : 363
ازسمت راست : اسرافیل ابراهیمی ٬ نایبعلی محمدی اشنویه سال ۱۳۶۳
ازسمت راست : اسرافیل ابراهیمی ٬ نایبعلی محمدی اشنویه سال ۱۳۶۳
کد : 364
نخلستان روستای جوئبده قبل از عملیات والفجر۸ ازراست شهید خلیل محمدزاده داود صادق زاده شهید مرتضی میلانی علی محمد لو
نخلستان روستای جوئبده قبل از عملیات والفجر۸ ازراست شهید خلیل محمدزاده داود صادق زاده شهید مرتضی میلانی علی محمد لو
کد : 365
قبل از عملیات والفجر ۸ شهید صادق صادق زاده شهید حمید ذاکری شهید ابوالفصل نظری
قبل از عملیات والفجر ۸ شهید صادق صادق زاده شهید حمید ذاکری شهید ابوالفصل نظری
کد : 366
سال۶۳،اردوگاه خیبر،نفرجلوقاضیان پشت سر برادرحسن سلامت بخش ازخوی
سال۶۳،اردوگاه خیبر،نفرجلوقاضیان پشت سر برادرحسن سلامت بخش ازخوی
کد : 367
بهمن ماه سال۶۴ قبل از عملیات والفجر۸ روستای جویبده برادر اعتصامی شهید دکتر داود اصغری ، صاد ق زاده
بهمن ماه سال۶۴ قبل از عملیات والفجر۸ روستای جویبده برادر اعتصامی شهید دکتر داود اصغری ، صاد ق زاده
کد : 368
روستای جوئبده قبل از عملیات والفجر ۸ شهید کوه کمری ، صادق زاده ،برادر اعتصامی
روستای جوئبده قبل از عملیات والفجر ۸ شهید کوه کمری ، صادق زاده ،برادر اعتصامی
کد : 369
روستای جوئبده قبل از عملیات والفجر ۸ شهید کوه کمری ، صادق زاده ،برادر اعتصامی
روستای جوئبده قبل از عملیات والفجر ۸ شهید کوه کمری ، صادق زاده ،برادر اعتصامی
کد : 370
منطقه عملیاتی والفجر هشت کارخانه نمک از سمت راست ناصرنصیری از مشکین شهر ومهدی سلیمانی از شهرستان اهر
منطقه عملیاتی والفجر هشت کارخانه نمک از سمت راست ناصرنصیری از مشکین شهر ومهدی سلیمانی از شهرستان اهر
کد : 371
سال 61 بعد عملیات مسلم ابن عقیل از راست جانباز شهید اسدا... اجلی .حمید کبیری. هوشنگ قره بخشی
سال 61 بعد عملیات مسلم ابن عقیل از راست جانباز شهید اسدا... اجلی .حمید کبیری. هوشنگ قره بخشی
کد : 372
 سال 61 بعد عملیات مسلم ابن عقیل از راست  حمید کبیری هوشنگ قره بخشی
سال 61 بعد عملیات مسلم ابن عقیل از راست حمید کبیری هوشنگ قره بخشی
کد : 373
 سال 66 بیت المقدس دو شهید عزیز یونس بشیر پور
سال 66 بیت المقدس دو شهید عزیز یونس بشیر پور
کد : 374
راست شهید بهروز عبدالهی و دلاور محمد رضا علیزاده
راست شهید بهروز عبدالهی و دلاور محمد رضا علیزاده
کد : 375
اوردگاه شهدای خیبر ازسمت راست یعقوب نعمتی ۲شهید محمد عبدالهی ۳ناصرنصیری
اوردگاه شهدای خیبر ازسمت راست یعقوب نعمتی ۲شهید محمد عبدالهی ۳ناصرنصیری
کد : 376
از سمت راست. دلاور؟ غلامرضا روحی .مرتضی اخوان .فرامرز ثانی. دلاور،
از سمت راست. دلاور؟ غلامرضا روحی .مرتضی اخوان .فرامرز ثانی. دلاور،
کد : 377
نشسته از راست شهید احد کیانی دلاور اباذر محمدی مهدی رضایی فرامرز ثانی ایستاده از وسط سمت راست نفر دوم شهید احمد عباسیان صمد کیانی ایستاده از سمت چپ مرتضی اخوان
نشسته از راست شهید احد کیانی دلاور اباذر محمدی مهدی رضایی فرامرز ثانی ایستاده از وسط سمت راست نفر دوم شهید احمد عباسیان صمد کیانی ایستاده از سمت چپ مرتضی اخوان
کد : 378
نشسته ازراست احد شقاقی. فرامرز ثانی و صمد کیانی
نشسته ازراست احد شقاقی. فرامرز ثانی و صمد کیانی
کد : 379
منطقه هورالعظیم سال ۱۳۶۳ خط مقدم ایستاده از راست اباذر محمدی مهدی رضایی و فرامرز ثانی
منطقه هورالعظیم سال ۱۳۶۳ خط مقدم ایستاده از راست اباذر محمدی مهدی رضایی و فرامرز ثانی
کد : 380
سال 66 چند روز قبل عملیات بیت المقدس دو راست دلاور شهید وحید صورتگر از ارومیه هوشنگ قره بخشی
سال 66 چند روز قبل عملیات بیت المقدس دو راست دلاور شهید وحید صورتگر از ارومیه هوشنگ قره بخشی
کد : 381
تخریبچی شهید نصرت قلیچ خانی
تخریبچی شهید نصرت قلیچ خانی
کد : 382
سال 62 قبل عملیات خیبر راست شهید شهریار بازیار هوشنگ قره بخشی
سال 62 قبل عملیات خیبر راست شهید شهریار بازیار هوشنگ قره بخشی
کد : 383
 از راست شهید ایرج صالحی سهراب قربانی هوشنگ قره بخشی بهرام سرچمی
از راست شهید ایرج صالحی سهراب قربانی هوشنگ قره بخشی بهرام سرچمی
کد : 384
زمستان سال ۶۲ گیلانغرب ایستاده علیرضا خشکباری و نشسته دلاوری از مرند
زمستان سال ۶۲ گیلانغرب ایستاده علیرضا خشکباری و نشسته دلاوری از مرند
کد : 385
رزمندكان كردان حبيب ابن مظاهر
رزمندكان كردان حبيب ابن مظاهر
کد : 386
اردوگاه شهدای خیبر.ازراست احد بنده شهید نصرت قلیچ خانی.رضا داوودی
اردوگاه شهدای خیبر.ازراست احد بنده شهید نصرت قلیچ خانی.رضا داوودی
کد : 387
جزیره مجنون. راست احد بنده.علی دستوری
جزیره مجنون. راست احد بنده.علی دستوری
کد : 388
قبل از مقدماتی چنانه چادر شهید علی اکبر رهبری.ازراست احدبنده حاج اقا اعتمادی.حاج احد پنجه شکار.سردار شهید اقا مرتض یاغچیان.
قبل از مقدماتی چنانه چادر شهید علی اکبر رهبری.ازراست احدبنده حاج اقا اعتمادی.حاج احد پنجه شکار.سردار شهید اقا مرتض یاغچیان.
کد : 389
منطقه حاج عمران.ازچپ ایستاده حسین ابولقاسم زاده.احد بنده.شهید اصغردیزجی. شهید حمیدجعفری. شهید بنی هاشم. دلاور ؟ و شهید اسماعیل اروجی نشسته ازچپ دلاور؟ . دلاور؟ شهید عزیز خطیبی. شهید رضا داروئیان . دلاور؟
منطقه حاج عمران.ازچپ ایستاده حسین ابولقاسم زاده.احد بنده.شهید اصغردیزجی. شهید حمیدجعفری. شهید بنی هاشم. دلاور ؟ و شهید اسماعیل اروجی نشسته ازچپ دلاور؟ . دلاور؟ شهید عزیز خطیبی. شهید رضا داروئیان . دلاور؟
کد : 390
ازراست حمید ارجمند.احد بنده مهدی فرشباف
ازراست حمید ارجمند.احد بنده مهدی فرشباف
کد : 391
راست شهید قربان نویدی.شهیدمجید طایفه یونسی.احد بنده
راست شهید قربان نویدی.شهیدمجید طایفه یونسی.احد بنده
کد : 392
راهپیمائی دوره پاسداری از رحمانلو تا خاصبان.اینجا اذرشهر هستش.
راهپیمائی دوره پاسداری از رحمانلو تا خاصبان.اینجا اذرشهر هستش.
کد : 393
ازراست.شهید محمد باقر مشهدی عبادی.شهید حسن وگیل زاده.احدبنده
ازراست.شهید محمد باقر مشهدی عبادی.شهید حسن وگیل زاده.احدبنده
کد : 394
راست. شهید اصغر دیزجی.سردار جمشید نظمی.شهیدمشهد عبادی. اسماعیل وگیل زاده.احد بنده
راست. شهید اصغر دیزجی.سردار جمشید نظمی.شهیدمشهد عبادی. اسماعیل وگیل زاده.احد بنده
کد : 395
از سمت راست امن اله طاهری شهید سلیم قبلوی عزیز قربانی وند محمد جوانمرد علی موحدی شهید تیمور بابازاده پشت سر رسول عظیمی  منطقه ی دارخوین از هشترود سال 60
از سمت راست امن اله طاهری شهید سلیم قبلوی عزیز قربانی وند محمد جوانمرد علی موحدی شهید تیمور بابازاده پشت سر رسول عظیمی منطقه ی دارخوین از هشترود سال 60
کد : 396
سمت چپ شهید پرویز عظیم پور وسمت راست شهید سپاهی صادق محمدی افشار سال ۱۳۶۰ قبل از عملیات بیت المقدس درمنطقه جنگی اطراف شلمچه
سمت چپ شهید پرویز عظیم پور وسمت راست شهید سپاهی صادق محمدی افشار سال ۱۳۶۰ قبل از عملیات بیت المقدس درمنطقه جنگی اطراف شلمچه
کد : 397
ازراست برادرجانبازعلیرضافرحناک و شهیدبزرگوارقربان نویدی از مربیان آموزش نظامی ل۳۱ع
ازراست برادرجانبازعلیرضافرحناک و شهیدبزرگوارقربان نویدی از مربیان آموزش نظامی ل۳۱ع
کد : 398
ازراست برادران جانبازحسن مددی و علیرضافرحناک ازمربیان آموزش نظامی ل۳۱ع
ازراست برادران جانبازحسن مددی و علیرضافرحناک ازمربیان آموزش نظامی ل۳۱ع
کد : 399
ازراست علیرضافرحناک و سردارحاج جوادزادکمندقبل از عملیات بدر اردوگاه ل۳۱ع دزفول
ازراست علیرضافرحناک و سردارحاج جوادزادکمندقبل از عملیات بدر اردوگاه ل۳۱ع دزفول
کد : 400
شهیدعمران نیکبخت دومین شهید روستای لله لو
شهیدعمران نیکبخت دومین شهید روستای لله لو
کد : 401
دوستانی که در سال ۱۳۶۲ در اردوگاه کمپ ۷ رومادی ۲ در شهر رومای عراق توسط رژیم بعثی عراق نگهداری میشدند و در سال ۱۳۶۹ به اتفاق هم آزاد شدیم ..
دوستانی که در سال ۱۳۶۲ در اردوگاه کمپ ۷ رومادی ۲ در شهر رومای عراق توسط رژیم بعثی عراق نگهداری میشدند و در سال ۱۳۶۹ به اتفاق هم آزاد شدیم ..
کد : 402
سمت راست سید سعادت موسوی سمت چپ برادرجانباز حاج ابراهیم محمدی از چاراویماق سال ۶۱ عملیات مسلم ابن عقیل
سمت راست سید سعادت موسوی سمت چپ برادرجانباز حاج ابراهیم محمدی از چاراویماق سال ۶۱ عملیات مسلم ابن عقیل
کد : 403
۱۳۶۲/۱۰/۶رزمندگان اعزامی از روستای لله لوی میانه .قبل از عملیات خیبر. تعدادی از این افراد در عملیات مذکور شهید و تعدادی به درجه جانبازی نائل گشتند .و تعداد ۴ نفر هم به اسارت در اومدند
۱۳۶۲/۱۰/۶رزمندگان اعزامی از روستای لله لوی میانه .قبل از عملیات خیبر. تعدادی از این افراد در عملیات مذکور شهید و تعدادی به درجه جانبازی نائل گشتند .و تعداد ۴ نفر هم به اسارت در اومدند
کد : 404
سمت راست شهید سیدعلی اصغر کمالی و رزمنده دلاور قربانعلی قدسی از روستای لله لو چند روز قبل از فتح شهرفاو.
سمت راست شهید سیدعلی اصغر کمالی و رزمنده دلاور قربانعلی قدسی از روستای لله لو چند روز قبل از فتح شهرفاو.
کد : 405
از راست: شهیدمنصور شیخدرآبادی . اسد رجب پور، حاج احد یوسفی ، ذبیحی، هوشنگ میانجی در سد دز
از راست: شهیدمنصور شیخدرآبادی . اسد رجب پور، حاج احد یوسفی ، ذبیحی، هوشنگ میانجی در سد دز
کد : 406
نشته ازراست کاظم مهدیزاده وجلفای ورضا عمرانی و مهدیزاده وشهید محمد حاجی علیزاده وتقی دهقانپور ومسلمی
نشته ازراست کاظم مهدیزاده وجلفای ورضا عمرانی و مهدیزاده وشهید محمد حاجی علیزاده وتقی دهقانپور ومسلمی
کد : 407
از راست بهرام شکسته بند . عمار شکاری . مسلمی و رضا شجاعی. تیپ نینوا
از راست بهرام شکسته بند . عمار شکاری . مسلمی و رضا شجاعی. تیپ نینوا
کد : 408
سردار شهید محمد حاجعلیزاده و سردار محمود زاده حسنعلی
سردار شهید محمد حاجعلیزاده و سردار محمود زاده حسنعلی
کد : 409
محمد غزنوی و مسلمی و محمود زاده حسعلی بعد از عملیات بدر دراورگاه ل 31
محمد غزنوی و مسلمی و محمود زاده حسعلی بعد از عملیات بدر دراورگاه ل 31
کد : 410
از راست بدرخشی .دریایی.فتاحی
از راست بدرخشی .دریایی.فتاحی
کد : 411
 آخرعملیات رمضان سال1361 ایستاده از راست:حاج شهلویی. خیراندیش. شهید جباری. احدنیازی. محمد جاهدی نفرششم مرحوم کوه کمری. حاج کامفر.نشسته از راست:مهدی علیپور. قاسم کاری. نفر چهارم شهیدقوچعلی حسینی . محمود پاسدار....
آخرعملیات رمضان سال1361 ایستاده از راست:حاج شهلویی. خیراندیش. شهید جباری. احدنیازی. محمد جاهدی نفرششم مرحوم کوه کمری. حاج کامفر.نشسته از راست:مهدی علیپور. قاسم کاری. نفر چهارم شهیدقوچعلی حسینی . محمود پاسدار....
کد : 412
ازراست ۱شهیدبزرگواراسماعیل نادری،۲جبرائیل هاتف،۳دلاور؟،۴رضاپورستار،۵یعقوب خلیل زاده،مربیان دلاورل۳۱ع
ازراست ۱شهیدبزرگواراسماعیل نادری،۲جبرائیل هاتف،۳دلاور؟،۴رضاپورستار،۵یعقوب خلیل زاده،مربیان دلاورل۳۱ع
کد : 413
ازراست ۱)سردارشهیدحسن پورعبدی ۲)حمیدارجمندی۳)رمضان فتحی۴)جبرائیل هاتف  ۵)علیرضافرحناک اردوگاه ل۳۱ع دزفول
ازراست ۱)سردارشهیدحسن پورعبدی ۲)حمیدارجمندی۳)رمضان فتحی۴)جبرائیل هاتف ۵)علیرضافرحناک اردوگاه ل۳۱ع دزفول
کد : 414
از سمت راست: نفر اول حمید حسین زاده، نفر دوم بنده حقیر داودآقائی سروری،نفرسوم مرحوم حاج محمدحسین آقائی سروری (پدر شهیدان مهدی و مجید آقائی سروری)، نفر چهارم شهید مجید آقائی سروری ، نفر پنجم حمید دباغ . عکس مربوط به سال ۱۳۶۱ قبل از عملیات والفجر یک می باشد
از سمت راست: نفر اول حمید حسین زاده، نفر دوم بنده حقیر داودآقائی سروری،نفرسوم مرحوم حاج محمدحسین آقائی سروری (پدر شهیدان مهدی و مجید آقائی سروری)، نفر چهارم شهید مجید آقائی سروری ، نفر پنجم حمید دباغ . عکس مربوط به سال ۱۳۶۱ قبل از عملیات والفجر یک می باشد
کد : 415
ازچپ ایستاده نفراول خودم علیرضا فرحناک و بقیه رزمنده های تخریبچی
ازچپ ایستاده نفراول خودم علیرضا فرحناک و بقیه رزمنده های تخریبچی
کد : 986
شهید علیرضا شاعری . مرحوم حاج آقا حججی مرجوم حاج آقا عباسی . هوشنگ میانجی در جمع رزمندگان لشکر عاشورا
شهید علیرضا شاعری . مرحوم حاج آقا حججی مرجوم حاج آقا عباسی . هوشنگ میانجی در جمع رزمندگان لشکر عاشورا
کد : 417
ازراست ایستاده برادران ۱)جعفرراستی۲)عظیم بیابان گشت ۳)......۴)حسن ملک زاده. ازراست نشسته ۱)علیرضافرحناک۲)رضااردشتی۳)محمدتقی حراستی ،مربیان دلاورآموزش نظامی ل۳۱ع
ازراست ایستاده برادران ۱)جعفرراستی۲)عظیم بیابان گشت ۳)......۴)حسن ملک زاده. ازراست نشسته ۱)علیرضافرحناک۲)رضااردشتی۳)محمدتقی حراستی ،مربیان دلاورآموزش نظامی ل۳۱ع
کد : 418
شهید بزرگوار رضا سلیمانی مرتضی اخوان شهید بزرگوار احمد عباسیان و فرامرز ثانی
شهید بزرگوار رضا سلیمانی مرتضی اخوان شهید بزرگوار احمد عباسیان و فرامرز ثانی
کد : 419
نیروهای اطلاعات و عملیات لشکر ۳۱ عاشورا قبل از عملیات ایستاده از راست مهدی قلی رضایی شهید نریمان همتی نشسته از راست فرامرز ثانی
نیروهای اطلاعات و عملیات لشکر ۳۱ عاشورا قبل از عملیات ایستاده از راست مهدی قلی رضایی شهید نریمان همتی نشسته از راست فرامرز ثانی
کد : 420
جمعی از رزمندگان بسیج مخابرات استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۶۵ منطقه عملیاتی فاو از مخابرات پارس آباد. ۱ ارشد فتاحی ۲ فراهم هژبری ۳ عادل سید نوری ۴ ناصر رستمی
جمعی از رزمندگان بسیج مخابرات استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۶۵ منطقه عملیاتی فاو از مخابرات پارس آباد. ۱ ارشد فتاحی ۲ فراهم هژبری ۳ عادل سید نوری ۴ ناصر رستمی
کد : 421
صفی آباد دزفول سمت راست شهرام نجف نژاد وسط هوشنگ خدام سمت چپ جعفر باقری
صفی آباد دزفول سمت راست شهرام نجف نژاد وسط هوشنگ خدام سمت چپ جعفر باقری
کد : 422
از راست سید سعادت موسوی نام این دو عزیز را فراموش کردم.سومار سال۶۲ ازچاراویماق .قره اغاج
از راست سید سعادت موسوی نام این دو عزیز را فراموش کردم.سومار سال۶۲ ازچاراویماق .قره اغاج
کد : 423
ایستاده از راست ، غلامرضا جوانبخت، حاج علی شناور ،حاج ناصر قنبری، علی قوطاسلو
ایستاده از راست ، غلامرضا جوانبخت، حاج علی شناور ،حاج ناصر قنبری، علی قوطاسلو
کد : 424
اوردگا ه شهید باکری دزفول از سمت راست جواد قدیمپور دومین ناصر نصیری سومی حسین قدیمپور
اوردگا ه شهید باکری دزفول از سمت راست جواد قدیمپور دومین ناصر نصیری سومی حسین قدیمپور
کد : 425
ازچپ تقی قهرمان نیا.شهیدمحمد بالاپور.سیدسردرلی.داوود نوشاد.. و ؟
ازچپ تقی قهرمان نیا.شهیدمحمد بالاپور.سیدسردرلی.داوود نوشاد.. و ؟
کد : 426
نفراول سمت راست محمدعلی عباسعلیزاده - نفروسطی محمدرضاحسن دوست - نفرآخرشهید علیرضاروشنی محل عکس 65 قبل از عملیات کربلای 4و5 کنارسددز
نفراول سمت راست محمدعلی عباسعلیزاده - نفروسطی محمدرضاحسن دوست - نفرآخرشهید علیرضاروشنی محل عکس 65 قبل از عملیات کربلای 4و5 کنارسددز
کد : 427
پادگان دزفول گردان امام حسین دکترمحمدرضانیگجو رحمت الله - شهیدجعفرعلافی - شهیدصمدتوکلی -وبنده محمدعلی عباسعلیزاده
پادگان دزفول گردان امام حسین دکترمحمدرضانیگجو رحمت الله - شهیدجعفرعلافی - شهیدصمدتوکلی -وبنده محمدعلی عباسعلیزاده
کد : 428
گردان بقیه الله سال 65 قبل ازعملیات کربلای4و5 منطقه شهید اوجاقلو فرمانده گردان حاج مجید مهدونیا عباسعلیزاده - محمدرضا حسندوست و داود شیخ الاسلامی
گردان بقیه الله سال 65 قبل ازعملیات کربلای4و5 منطقه شهید اوجاقلو فرمانده گردان حاج مجید مهدونیا عباسعلیزاده - محمدرضا حسندوست و داود شیخ الاسلامی
کد : 429
از چپ نفر اول شهید غلامحسین دیده بان مسئول ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ اردبیل نفر سوم مرحوم آیت الله مروج نماینده امام و امام جمعه اردبیل ... بقیه محافظان امام جمعه
از چپ نفر اول شهید غلامحسین دیده بان مسئول ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ اردبیل نفر سوم مرحوم آیت الله مروج نماینده امام و امام جمعه اردبیل ... بقیه محافظان امام جمعه
کد : 430
پیرانشهر به فرماندهی رضا عمرانی اعزامیان ازشهرستان مرند      درعکس شهیدان شیخ زاده.نجاری.ارجمند.پروینی.هاشمی وتعدادی ازجانبازان حضوردارند
پیرانشهر به فرماندهی رضا عمرانی اعزامیان ازشهرستان مرند درعکس شهیدان شیخ زاده.نجاری.ارجمند.پروینی.هاشمی وتعدادی ازجانبازان حضوردارند
کد : 431
سمت راست 1 منصور حبيب الهى 2سلام االه اوجاقى 3 شهيدمحمد ابراهيمى تكه داش 4 محرم شاكرى 5؟ 6 حسن تبا شير 7 مختار شريعتى 8على مردانى عمليات خيبر
سمت راست 1 منصور حبيب الهى 2سلام االه اوجاقى 3 شهيدمحمد ابراهيمى تكه داش 4 محرم شاكرى 5؟ 6 حسن تبا شير 7 مختار شريعتى 8على مردانى عمليات خيبر
کد : 432
گردان امام سجاد راست لطیف علایی و هوشنگ خدام
گردان امام سجاد راست لطیف علایی و هوشنگ خدام
کد : 433
سمت راست حاجی لطیف آهنگری و هوشنگ خدام
سمت راست حاجی لطیف آهنگری و هوشنگ خدام
کد : 434
از راست صفرزاده خوی کریمخانی میانه علی سرداری خوی باقر عالی زاده خوی شلمچه . روبروی پتروشیمی
از راست صفرزاده خوی کریمخانی میانه علی سرداری خوی باقر عالی زاده خوی شلمچه . روبروی پتروشیمی
کد : 435
ایرج کریمخانی سپاه پیرانشهر
ایرج کریمخانی سپاه پیرانشهر
کد : 436
عزیزان بهداری سپاه سید رسول موسوی سمت چپ پرویز پیراسته سمت راست اعزامیان ازمرند
عزیزان بهداری سپاه سید رسول موسوی سمت چپ پرویز پیراسته سمت راست اعزامیان ازمرند
کد : 437
چهار شهید مراغه در یک قاب
چهار شهید مراغه در یک قاب
کد : 438
سمت راست فرامرز ثانی احد شقاقی و شهید بزرگوار منصور شیخدرآبادی
سمت راست فرامرز ثانی احد شقاقی و شهید بزرگوار منصور شیخدرآبادی
کد : 439
از سمت راست شهید بیوک روستا احد باحجب ابراهیمی شهید احمد وشمگیر علیرضا سعادت برادر شهید.....، ؟؟؟ شهید بزرگوار سجاد رجبی. نشسته از راست شهید یاسر ناصری مرتضی اخوان و فرامرز ثانی منطقه دارخوین آموزش غواصی کنار کارون دی ماه ۱۳۶۴
از سمت راست شهید بیوک روستا احد باحجب ابراهیمی شهید احمد وشمگیر علیرضا سعادت برادر شهید.....، ؟؟؟ شهید بزرگوار سجاد رجبی. نشسته از راست شهید یاسر ناصری مرتضی اخوان و فرامرز ثانی منطقه دارخوین آموزش غواصی کنار کارون دی ماه ۱۳۶۴
کد : 440
ایستاده از راست فرامرز ثانی نفر دوم سمت چپ شهید احد کیانی شهید داود رضائیان ابراهیم حمزه ای نشسته از چپ اسماعیل امکانیان
ایستاده از راست فرامرز ثانی نفر دوم سمت چپ شهید احد کیانی شهید داود رضائیان ابراهیم حمزه ای نشسته از چپ اسماعیل امکانیان
کد : 441
سال 63لشکر 31عاشورا ایستاده از راست ایرج کریمخانی و برادرسیدقاسم سیدتاجی از خوی نشسته دو دلاور از هشترود و محمدجوانمرد از هشترود که بعدا فرمانده سپاه میانه بودن
سال 63لشکر 31عاشورا ایستاده از راست ایرج کریمخانی و برادرسیدقاسم سیدتاجی از خوی نشسته دو دلاور از هشترود و محمدجوانمرد از هشترود که بعدا فرمانده سپاه میانه بودن
کد : 442
رزمندگان گردان جندا... سپاه اشنویه مرز کلاشین سال ۶۲
رزمندگان گردان جندا... سپاه اشنویه مرز کلاشین سال ۶۲
کد : 443
نفر وسط حمیدرضا خدادادی با بچه های گردان بقیه الله
نفر وسط حمیدرضا خدادادی با بچه های گردان بقیه الله
کد : 444
از راست اسمعلی عراقی شهید حمید اللهیاری میرقاسم افتخاری محمد علی سجادی و شهید عسگر کریم زاده
از راست اسمعلی عراقی شهید حمید اللهیاری میرقاسم افتخاری محمد علی سجادی و شهید عسگر کریم زاده
کد : 445
ازراست:1-شهید محسن صادقی 2-محسن جلوداری3-دلاور ؟ 4-محمد میانجی
ازراست:1-شهید محسن صادقی 2-محسن جلوداری3-دلاور ؟ 4-محمد میانجی
کد : 446
پادگان نیروی هوایی اهواز سال ۶۳ از راست : حاج حسین ابوالقاسم زاده - اسماعیل محمدی - شهید حمید قلعه ای - محمد میانجی
پادگان نیروی هوایی اهواز سال ۶۳ از راست : حاج حسین ابوالقاسم زاده - اسماعیل محمدی - شهید حمید قلعه ای - محمد میانجی
کد : 447
تیم فوتبال گردان بقیة الله سال ۶۶ پادگان شهید باکری درفول از راست ایستاده : شهید ایرج صالحی - سهراب قربانی - احمد صلحی - سید سجاد حسینی - شهید حمید جعفری - هوشنگ میانجی - حمید خدادای - ؟ - ؟ - حاج حسین ابوالقاسم زاده  نشسته از راست : محسن وفایی - فرید بازیار - احمد جوادی
تیم فوتبال گردان بقیة الله سال ۶۶ پادگان شهید باکری درفول از راست ایستاده : شهید ایرج صالحی - سهراب قربانی - احمد صلحی - سید سجاد حسینی - شهید حمید جعفری - هوشنگ میانجی - حمید خدادای - ؟ - ؟ - حاج حسین ابوالقاسم زاده نشسته از راست : محسن وفایی - فرید بازیار - احمد جوادی
کد : 448
سال 58 پادگان عجب شیر به ترتیب از راست ایستاده: شهید حاج مجید مقیمی،ذبیحی نشسته از چپ محمد قاسمی،احمد،نجفلو،مهدی
سال 58 پادگان عجب شیر به ترتیب از راست ایستاده: شهید حاج مجید مقیمی،ذبیحی نشسته از چپ محمد قاسمی،احمد،نجفلو،مهدی
کد : 449
چادر فرماندهی گردان بقیة الله عجب شیر موقعیت شهید رحمان لو سال ۶۶ حاج حسین ابوالقاسم زاده
چادر فرماندهی گردان بقیة الله عجب شیر موقعیت شهید رحمان لو سال ۶۶ حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 450
شهر کامیاران سال ۶۲ هنگام عزیمت به عملیات ولفجر ۲ ایستاده از راست : رهبر - بهمن نعمت زاده - شهید حمید جعفری - شهید مسعود یعقوبی - ‌‌حمید ‌نشسته از راست : شهید سید محمود بنی هاشم - حاج حسین ابوالقاسم زاده - علی خطیبی
شهر کامیاران سال ۶۲ هنگام عزیمت به عملیات ولفجر ۲ ایستاده از راست : رهبر - بهمن نعمت زاده - شهید حمید جعفری - شهید مسعود یعقوبی - ‌‌حمید ‌نشسته از راست : شهید سید محمود بنی هاشم - حاج حسین ابوالقاسم زاده - علی خطیبی
کد : 451
کنار اروند رود سال ۶۴ شهید کریم وفا (اهل سراب ) و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کنار اروند رود سال ۶۴ شهید کریم وفا (اهل سراب ) و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 452
روستایی در کنار اروند رود سال ۶۴ - شهید ابراهیم اصغری(اهل زنجان ) و حاج حسین ابوالقاسم زاده
روستایی در کنار اروند رود سال ۶۴ - شهید ابراهیم اصغری(اهل زنجان ) و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 453
کردستان - پیرانشهر - روستای پاکسازی شده جیران - سال ۶۱ - حاج سید جبار کارگر - حاج حسین ابوالقاسم زاده
کردستان - پیرانشهر - روستای پاکسازی شده جیران - سال ۶۱ - حاج سید جبار کارگر - حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 454
منطقه پنجوین عراق - تپه خرلوزه - در هین عملیات ولفجر ۴ - سال ۶۲ - عکس در حال فریاد برای گلوله نخوردن رزمنده ای
منطقه پنجوین عراق - تپه خرلوزه - در هین عملیات ولفجر ۴ - سال ۶۲ - عکس در حال فریاد برای گلوله نخوردن رزمنده ای
کد : 455
کرمانشاه - منطقه گیلان غرب - سال ۶۲ -از چپ شهید سردار رحیم شاهمحمد لو و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کرمانشاه - منطقه گیلان غرب - سال ۶۲ -از چپ شهید سردار رحیم شاهمحمد لو و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 456
کرمانشاه - گیلان غرب - سال ۶۲ - شهید محمود زین العابدین زاده ( اهل تبریز ) از نیرو های تخریب
کرمانشاه - گیلان غرب - سال ۶۲ - شهید محمود زین العابدین زاده ( اهل تبریز ) از نیرو های تخریب
کد : 457
هورالعزیم - چادر بهداری لشکر - سال ۶۴ - جانباز سر افراز حسین محمدی خواه و حاج حسین ابوالقاسم زاده
هورالعزیم - چادر بهداری لشکر - سال ۶۴ - جانباز سر افراز حسین محمدی خواه و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 458
جزیره مجنون - سال ۶۳ - سهراب قربانی - حاج حسین ابوالقاسم زاده
جزیره مجنون - سال ۶۳ - سهراب قربانی - حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 459
اهواز - کنار رود کارون - سال ۶۴ -قبل از عملیات ولفجر ۸- شهید نریمان همتی وحاج حسین ابوالقاسم زاده
اهواز - کنار رود کارون - سال ۶۴ -قبل از عملیات ولفجر ۸- شهید نریمان همتی وحاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 460
اهواز - جزیره مجنون - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - شهید غواص صمد یوسفی
اهواز - جزیره مجنون - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - شهید غواص صمد یوسفی
کد : 461
اوردگاه شهید باکری دزفول ازسمت راست جعفرعزیزی ۲حجت حسینی ۳ ناصرنصیری
اوردگاه شهید باکری دزفول ازسمت راست جعفرعزیزی ۲حجت حسینی ۳ ناصرنصیری
کد : 462
دزفول - پادگان شهید باکری - سال ۶۵ -صمد کیانی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
دزفول - پادگان شهید باکری - سال ۶۵ -صمد کیانی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 463
کرمانشاه - گیلان غرب -سال۶۲ - قبل از عملیات ولفجر ۴ - شهید چنگیز خالقی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کرمانشاه - گیلان غرب -سال۶۲ - قبل از عملیات ولفجر ۴ - شهید چنگیز خالقی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 464
دزفول - پادگان شهید باکری - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - شهید صمد یوسفی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
دزفول - پادگان شهید باکری - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - شهید صمد یوسفی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 465
دزفول - پادگان شهید باکری - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - شهید نصرت قلیچ خانی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
دزفول - پادگان شهید باکری - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - شهید نصرت قلیچ خانی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 466
کرمانشاه - گیلان غرب - اردوگاه لشکر عاشورا - سال ۶۲ -شهید چنگیز خالقی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کرمانشاه - گیلان غرب - اردوگاه لشکر عاشورا - سال ۶۲ -شهید چنگیز خالقی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 467
اهواز - جزیره مجنون - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - بعد از مجروحیت توسط خمپاره دشمن - شهید صمد یوسفی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
اهواز - جزیره مجنون - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - بعد از مجروحیت توسط خمپاره دشمن - شهید صمد یوسفی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 468
اهواز - جزیره مجنون - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - از راست : شهید صمد یوسف - سهراب قربانی - حاج حسین ابوالقاسم زاده
اهواز - جزیره مجنون - سال ۶۳ - قبل از عملیات بدر - از راست : شهید صمد یوسف - سهراب قربانی - حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 469
کرمانشاه - گیلان غرب - اردوگاه لشکر - سال ۶۲ از راست : شهید سید محمد وطنی (از تبریز ) - حاج حسین ابوالقاسم زاده - شهید احمد شهنامی ( از تبریز )
کرمانشاه - گیلان غرب - اردوگاه لشکر - سال ۶۲ از راست : شهید سید محمد وطنی (از تبریز ) - حاج حسین ابوالقاسم زاده - شهید احمد شهنامی ( از تبریز )
کد : 470
منطقه دشت عباس سال۱ ۶ قابل از عملیات مقدماتی والفجرسمت راست هوشنگ خدام ،شهرام نجف نژاد ، لطیف علایی
منطقه دشت عباس سال۱ ۶ قابل از عملیات مقدماتی والفجرسمت راست هوشنگ خدام ،شهرام نجف نژاد ، لطیف علایی
کد : 720
 از راست شهید شیخدرآبادی.اسد رجب پور. حاج احد یوسفی. حاج حیدر ذبیحی. هوشنگ میانجی
از راست شهید شیخدرآبادی.اسد رجب پور. حاج احد یوسفی. حاج حیدر ذبیحی. هوشنگ میانجی
کد : 472
ایستاده از راست عظیم قره‌داغی فرامرز ثانی قاسم..... قادر خسروی دمساز محمد کاظم خانی دلاور.... نوروزی و نشسته از چپ ولی رضا شاعری و بوستانی
ایستاده از راست عظیم قره‌داغی فرامرز ثانی قاسم..... قادر خسروی دمساز محمد کاظم خانی دلاور.... نوروزی و نشسته از چپ ولی رضا شاعری و بوستانی
کد : 473
شهید منصور شیخدرابادی و هوشنگ میانجی سپاه میانه
شهید منصور شیخدرابادی و هوشنگ میانجی سپاه میانه
کد : 474
ایستاده ازراست فرامرز ثانی مجید صالحی عباس حنیفه ای مروت اقایی
ایستاده ازراست فرامرز ثانی مجید صالحی عباس حنیفه ای مروت اقایی
کد : 475
نفر اول از جلو مهدی رضایی فرامرز ثانی و غلام رضا روحی منطقه هورالعظیم
نفر اول از جلو مهدی رضایی فرامرز ثانی و غلام رضا روحی منطقه هورالعظیم
کد : 476
از راست ابوالفضل علیزاده ، شهرام نجف نژاد ، هوشنگ خدام ، نشسته لطیف علایی سال ۶۱ منطقه دشت عباس
از راست ابوالفضل علیزاده ، شهرام نجف نژاد ، هوشنگ خدام ، نشسته لطیف علایی سال ۶۱ منطقه دشت عباس
کد : 477
نفر اول از راست شهید #غلامحسین_دیده بان نفر دوم از سمت چپ موحوم #میرعباس_سیدحاتمی
نفر اول از راست شهید #غلامحسین_دیده بان نفر دوم از سمت چپ موحوم #میرعباس_سیدحاتمی
کد : 478
⭕️ کلام اله اکبرزاده - شهید نظر علی عظیم پور - شهید موسی عبدلی قبل از عملیات والفجر یک
⭕️ کلام اله اکبرزاده - شهید نظر علی عظیم پور - شهید موسی عبدلی قبل از عملیات والفجر یک
کد : 479
سال 66قبل عملیات بیت المقدس دو از راست احد یوسفی هوشنگ قره بخشی رضا مختاری اسدالله خدیوی
سال 66قبل عملیات بیت المقدس دو از راست احد یوسفی هوشنگ قره بخشی رضا مختاری اسدالله خدیوی
کد : 480
سال 62 قبل عملیات خیبر از راست فرمانده دلاور و جانباز گردان بقیه ا... حاج مجید مهدوی نیا ( فره داغی) حاج نقی مرادی حاج هوشنگ میانجی هوشنگ قره بخشی
سال 62 قبل عملیات خیبر از راست فرمانده دلاور و جانباز گردان بقیه ا... حاج مجید مهدوی نیا ( فره داغی) حاج نقی مرادی حاج هوشنگ میانجی هوشنگ قره بخشی
کد : 481
سال 66قبل عملیات بیت المقدس دو از راست آقای مشفقی حاج میر جبار کارگر نصرت صمدی محسن وفایی فرمانده دلها حاج حسین ابوالقاسم زاده حاج احد یوسفی ؟؟ هوشنگ قره بخشی شهید علی صادق زاد شهید محمود حیدری
سال 66قبل عملیات بیت المقدس دو از راست آقای مشفقی حاج میر جبار کارگر نصرت صمدی محسن وفایی فرمانده دلها حاج حسین ابوالقاسم زاده حاج احد یوسفی ؟؟ هوشنگ قره بخشی شهید علی صادق زاد شهید محمود حیدری
کد : 482
سال 66بقبل عملیات بیت المقدس دو رحمانلو از چپ ایرج سرچمی بیسمچی ایوبی از تکاب حاج احد یوسفی هوشنگ قره بخشی
سال 66بقبل عملیات بیت المقدس دو رحمانلو از چپ ایرج سرچمی بیسمچی ایوبی از تکاب حاج احد یوسفی هوشنگ قره بخشی
کد : 483
از راست استاد ولایی وشاعر بزرگ و افتخار کشورمان حاج اقا کلامی و مداح عالیقدر و خوش الحان حاج اصغر زنجانی
از راست استاد ولایی وشاعر بزرگ و افتخار کشورمان حاج اقا کلامی و مداح عالیقدر و خوش الحان حاج اصغر زنجانی
کد : 484
بالا ازراست محرم دادگستر ازشوط وبهاری وتاتاری از مشهد وپایین سلیمان علی نیاازشوط واخری ؟
بالا ازراست محرم دادگستر ازشوط وبهاری وتاتاری از مشهد وپایین سلیمان علی نیاازشوط واخری ؟
کد : 485
ازراست:محمد علیزاده،سردارمصطفی مولوی،مهدی اسماعیلی،غلام عبادی،محمود نادرنیا،و داود صادق زاداه ازمشکین شهر
ازراست:محمد علیزاده،سردارمصطفی مولوی،مهدی اسماعیلی،غلام عبادی،محمود نادرنیا،و داود صادق زاداه ازمشکین شهر
کد : 486
از راست صفی خانی شهیدی احمدی
از راست صفی خانی شهیدی احمدی
کد : 487
کرمانشاه - گیلان غرب - کاسه گران - سال ۶۲ ‌ ایستاده از راست : حسن ( اهل مرند ) - ؟ - ؟ - ؟ - همتی ( اهل اردبیل ) نشسته از راست : شهید چنگیز خالقی - حاج حسین ابوالقاسم زاده - شهید مسعود ( اهل تبریز ) - ؟
کرمانشاه - گیلان غرب - کاسه گران - سال ۶۲ ‌ ایستاده از راست : حسن ( اهل مرند ) - ؟ - ؟ - ؟ - همتی ( اهل اردبیل ) نشسته از راست : شهید چنگیز خالقی - حاج حسین ابوالقاسم زاده - شهید مسعود ( اهل تبریز ) - ؟
کد : 488
راست مروت علی آقایی فرامرز ثانی شهید محمود رضوی
راست مروت علی آقایی فرامرز ثانی شهید محمود رضوی
کد : 489
کردستان - پیرانشهر - تپه شهید افشار - سال ۶۱ از راست : حاج حسین ابوالقاسم زاده - ؟ - محمد حسین زاده - جانباز حمید مقیمی - ؟ - ؟
کردستان - پیرانشهر - تپه شهید افشار - سال ۶۱ از راست : حاج حسین ابوالقاسم زاده - ؟ - محمد حسین زاده - جانباز حمید مقیمی - ؟ - ؟
کد : 490
کرمانشاه - کامیاران - سال ۶۲ - قبل از عملیات ولفجر ۲ بالا از راست : حاج سید جبار کارگر - بهمن نعمت زاده - شهید مسعود یعقوبی - ؟ - شهید محسن رسولی ( از اهر) پایین از راست : شهید بنی هاشم ( از. مشکین شهر ) - مرادی( از تبریز) - حاج حسین ابوالقاسم زاده - باقر رهبری ( از تبریز ) - حمید
کرمانشاه - کامیاران - سال ۶۲ - قبل از عملیات ولفجر ۲ بالا از راست : حاج سید جبار کارگر - بهمن نعمت زاده - شهید مسعود یعقوبی - ؟ - شهید محسن رسولی ( از اهر) پایین از راست : شهید بنی هاشم ( از. مشکین شهر ) - مرادی( از تبریز) - حاج حسین ابوالقاسم زاده - باقر رهبری ( از تبریز ) - حمید
کد : 491
اوردگاه رومادیه۲ کمپ ۷.از راست میرشجاع بابایی از مراغه.مجید ضمیری از مایان تبریز.سید علی اکبر کمالی روستای لله لو میانه.نشسته از راست آزاده تبریز؟محمد محمدی از تبریز.
اوردگاه رومادیه۲ کمپ ۷.از راست میرشجاع بابایی از مراغه.مجید ضمیری از مایان تبریز.سید علی اکبر کمالی روستای لله لو میانه.نشسته از راست آزاده تبریز؟محمد محمدی از تبریز.
کد : 492
از راست آزاده سرافراز اسمعلی وکیلی.نصر ا... قرداغی از کلوچه خالصه نفرسوم سیدعلی اکبر کمالی.
از راست آزاده سرافراز اسمعلی وکیلی.نصر ا... قرداغی از کلوچه خالصه نفرسوم سیدعلی اکبر کمالی.
کد : 493
اعزامیان بسیجی از مرند سال۶۲منطقه عملیاتی والفجر ۴ از راست شهید علیرضا شرفی علی اکبر رضوی شهید حسن معرفت ؟ ردیف دوم ؟ نوروز علی واحد رشید عکاسی راحتی ؟ شهید علی اکبر خراسانی(عینکی)
اعزامیان بسیجی از مرند سال۶۲منطقه عملیاتی والفجر ۴ از راست شهید علیرضا شرفی علی اکبر رضوی شهید حسن معرفت ؟ ردیف دوم ؟ نوروز علی واحد رشید عکاسی راحتی ؟ شهید علی اکبر خراسانی(عینکی)
کد : 494
پادگان شهید مهدی باکری سال ۱۳۶۴ گردان تخریب فرامرز ثانی و شهید بزرگوار محمد تقی......
پادگان شهید مهدی باکری سال ۱۳۶۴ گردان تخریب فرامرز ثانی و شهید بزرگوار محمد تقی......
کد : 495
اعضای گردان تخریب منطقه دارخوین آموزش غواصی در رود کارون به همراه شهید بزرگوار حمید قلعه ای
اعضای گردان تخریب منطقه دارخوین آموزش غواصی در رود کارون به همراه شهید بزرگوار حمید قلعه ای
کد : 496
از چپ شهید بزرگوار ایرج صالحی و فرامرز ثانی
از چپ شهید بزرگوار ایرج صالحی و فرامرز ثانی
کد : 497
از چپ حجت شریعتی و فرامرز ثانی قبل از عملیات کربلای ۵
از چپ حجت شریعتی و فرامرز ثانی قبل از عملیات کربلای ۵
کد : 498
ایستاده از راست علیپور معاون گردان سردار جمشید نظمی فرمانده گردان سیدالشهدا سهرابی معاون گردان نشسته از راست ریسمانی فرمانده گروهان مصطفی شهبازی و حسین کربلایی فرماندهان گروهان ریسمانی شهبازی کربلایی در عملیات بدر شهید شدند
ایستاده از راست علیپور معاون گردان سردار جمشید نظمی فرمانده گردان سیدالشهدا سهرابی معاون گردان نشسته از راست ریسمانی فرمانده گروهان مصطفی شهبازی و حسین کربلایی فرماندهان گروهان ریسمانی شهبازی کربلایی در عملیات بدر شهید شدند
کد : 499
از راست حسین ارسی ،سید کمال شهیدی ، ... ، مهدی علیپور ( ف گردان ش چمران ) سلیمان ... (ف گروهان شیلیکا) و ...و... سال ۶۶ احتمالا قبل از بیت المقدس ۳
از راست حسین ارسی ،سید کمال شهیدی ، ... ، مهدی علیپور ( ف گردان ش چمران ) سلیمان ... (ف گروهان شیلیکا) و ...و... سال ۶۶ احتمالا قبل از بیت المقدس ۳
کد : 500
از راست : مهدی عبداللهی ، علی نادرنیا ، اکبر دواتگری سال ۶۶ دزفول . دوشکا
از راست : مهدی عبداللهی ، علی نادرنیا ، اکبر دواتگری سال ۶۶ دزفول . دوشکا
کد : 501
از راست : سیدکمال شهیدی ، سردار مهندس مصطفی مولوی و صمد محمودی سال ۶۵ دزفول
از راست : سیدکمال شهیدی ، سردار مهندس مصطفی مولوی و صمد محمودی سال ۶۵ دزفول
کد : 502
از راست : سیدکمال شهیدی ، برات انگوتی ، شهید منصور شیخدرآبادی، مهرداد قره داغی، فرج قلعه ای و کریم شاهمحمدلو دزفول سال ۶۵ دوشکا
از راست : سیدکمال شهیدی ، برات انگوتی ، شهید منصور شیخدرآبادی، مهرداد قره داغی، فرج قلعه ای و کریم شاهمحمدلو دزفول سال ۶۵ دوشکا
کد : 503
ایستاده چپ ، سید مجتبی مرتضوی ، سعید عارفی ، سیدکمال شهیدی نشسته چپ : مهرداد قره داغی و ....
ایستاده چپ ، سید مجتبی مرتضوی ، سعید عارفی ، سیدکمال شهیدی نشسته چپ : مهرداد قره داغی و ....
کد : 504
از راست ردیف جلوئی: شهید حمزه علی آبادی ،خلیل شجاعان، محمد سروری . ردیف پشتی ازراست شهید اکبراسدی، شهید مجید سروری /فروردین ۱۳۶۲ قبل از عملیات والفجر یک ، تنگه ابوغریب
از راست ردیف جلوئی: شهید حمزه علی آبادی ،خلیل شجاعان، محمد سروری . ردیف پشتی ازراست شهید اکبراسدی، شهید مجید سروری /فروردین ۱۳۶۲ قبل از عملیات والفجر یک ، تنگه ابوغریب
کد : 505
از سمت راست شهید احمد رضا تمهیدی ناصر اصغری واحد شهید هادی کاظمی
از سمت راست شهید احمد رضا تمهیدی ناصر اصغری واحد شهید هادی کاظمی
کد : 506
سرداران شهید مهدی باکری و محمدباقر مشهدی عبادی
سرداران شهید مهدی باکری و محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 507
از سمت راست شهید اصغر امیر فقر دیزجی، شهید علی اکبر حسین پور رهبری، اباذر علی آبادی، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، شهید سید ‏احمد موسوی نژادان، شهید رحمان تصمیمی
از سمت راست شهید اصغر امیر فقر دیزجی، شهید علی اکبر حسین پور رهبری، اباذر علی آبادی، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، شهید سید ‏احمد موسوی نژادان، شهید رحمان تصمیمی
کد : 508
ایستاده از راست: محمود حسن زاده، شهید علی شاطر تیموری، محمد کریم پور، شهید ابراهیم امینی، محمد حیدرزاده، شهید بیوک دلدار ‏بناب، شهید یوسف عبداله دخت ، شهید قاسم هاشم زاده هریسی نشسته از راست : شهید علی اسلامی وند، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، میر محمدعلی ستاری فروغ، مهدی واعظ، دی ماه 1362، ‏خرمشهر ‏
ایستاده از راست: محمود حسن زاده، شهید علی شاطر تیموری، محمد کریم پور، شهید ابراهیم امینی، محمد حیدرزاده، شهید بیوک دلدار ‏بناب، شهید یوسف عبداله دخت ، شهید قاسم هاشم زاده هریسی نشسته از راست : شهید علی اسلامی وند، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، میر محمدعلی ستاری فروغ، مهدی واعظ، دی ماه 1362، ‏خرمشهر ‏
کد : 509
سردار مولوی و.....
سردار مولوی و.....
کد : 510
سرداران حاج مصطفی مولوی و امین شریعتی و شهید حمید جعفری در حال تماس تلفنی
سرداران حاج مصطفی مولوی و امین شریعتی و شهید حمید جعفری در حال تماس تلفنی
کد : 511
سرداران حاج مصطفی مولوی و حاج صادق اهنگران
سرداران حاج مصطفی مولوی و حاج صادق اهنگران
کد : 512
از راست : مرحوم دده کیشی قلیزاده و سیدکمال شهیدی سال۶۵ دزفول
از راست : مرحوم دده کیشی قلیزاده و سیدکمال شهیدی سال۶۵ دزفول
کد : 513
از راست : حبیب قربانی، عسگر کوزه گری، مرحوم حسن مددیان و سیدکمال شهیدی سال ۶۵ اردگاه لشگر در تنگه چهارزبر کرمانشاه
از راست : حبیب قربانی، عسگر کوزه گری، مرحوم حسن مددیان و سیدکمال شهیدی سال ۶۵ اردگاه لشگر در تنگه چهارزبر کرمانشاه
کد : 514
از راست : سیدکمال شهیدی و یوسف اصغری سال ۶۴ حاشیه اروند ، والفجر۸
از راست : سیدکمال شهیدی و یوسف اصغری سال ۶۴ حاشیه اروند ، والفجر۸
کد : 515
از راست : مهدی علیپور فرمانده گردان شهید چمران و سیدکمال شهیدی معاون گروهان دوشکا سال ۶۶ موقعیت شهید بنی هاشمی ، ماووت
از راست : مهدی علیپور فرمانده گردان شهید چمران و سیدکمال شهیدی معاون گروهان دوشکا سال ۶۶ موقعیت شهید بنی هاشمی ، ماووت
کد : 516
از راست : علی نادرنیا ، سیدکمال شهیدی ، بیت اله قهرمانی، ابراهیم عبیدی مهرسال ۶۶ دزفول ، چادر معروف میانه ایها ، ادوات ، دوشکا
از راست : علی نادرنیا ، سیدکمال شهیدی ، بیت اله قهرمانی، ابراهیم عبیدی مهرسال ۶۶ دزفول ، چادر معروف میانه ایها ، ادوات ، دوشکا
کد : 517
ایستاده از راست : سیدکمال شهیدی و نفر دوم از چپ کاظم شمس نشسته از چپ : نفر دوم علی نادرنیا ، میرمحمد میری و عسگر کوزه گری اسامی بقیه را فراموش کرده ام دوستانی که میشناسند اضافه کنند بچه های گردان چمران ادوات . دزفول پاییز ۶۶
ایستاده از راست : سیدکمال شهیدی و نفر دوم از چپ کاظم شمس نشسته از چپ : نفر دوم علی نادرنیا ، میرمحمد میری و عسگر کوزه گری اسامی بقیه را فراموش کرده ام دوستانی که میشناسند اضافه کنند بچه های گردان چمران ادوات . دزفول پاییز ۶۶
کد : 518
از راست : شهید باقر داداشپور ، سیدکمال شهیدی ، ذبیحی
از راست : شهید باقر داداشپور ، سیدکمال شهیدی ، ذبیحی
کد : 519
از راست : سیدکمال شهیدی ، علی سبزی بهار ۶۶ دزفول پادگان ل عاشورا
از راست : سیدکمال شهیدی ، علی سبزی بهار ۶۶ دزفول پادگان ل عاشورا
کد : 520
از چپ : شهید محمود حیدری و سیدکمال شهیدی
از چپ : شهید محمود حیدری و سیدکمال شهیدی
کد : 521
از چپ : حاج احد یوسفی ، احمد صفیخانی ، عینعلی ...، علی عبدی ، ؟، ایرج علیزاده ، علی اکبر قره داغی ، ؟ ردیف آخر از راست : سید شمس الدین شهیدی ، حبیب قربانی ، نفر ششم سیدکمال شهیدی اسامی بقیه رو فراموش کردم . سال ۶۵ دزفول . تیپ ذوالفقار
از چپ : حاج احد یوسفی ، احمد صفیخانی ، عینعلی ...، علی عبدی ، ؟، ایرج علیزاده ، علی اکبر قره داغی ، ؟ ردیف آخر از راست : سید شمس الدین شهیدی ، حبیب قربانی ، نفر ششم سیدکمال شهیدی اسامی بقیه رو فراموش کردم . سال ۶۵ دزفول . تیپ ذوالفقار
کد : 522
عزاداری محرم مهرداد قره داغی پادگان شهید قاضی تبریز
عزاداری محرم مهرداد قره داغی پادگان شهید قاضی تبریز
کد : 523
از راست : سردار شهید حمید اللهیاری ، صمد محمودی ، یوسف عبداللهی
از راست : سردار شهید حمید اللهیاری ، صمد محمودی ، یوسف عبداللهی
کد : 524
تصویر فوق بعد از آزاد سازی شهر سوسنگرد روی پل چوبی گرفته شده رجبپور . جلوداری. شهید عبدالله کاظم خانی . شهید سرانجام. شهید سیاوش دالاندا ی و بقیه اسامی یادم نیست
تصویر فوق بعد از آزاد سازی شهر سوسنگرد روی پل چوبی گرفته شده رجبپور . جلوداری. شهید عبدالله کاظم خانی . شهید سرانجام. شهید سیاوش دالاندا ی و بقیه اسامی یادم نیست
کد : 525
 قبل از عملیات بدر از راست شهید سید محسن موسویان فرمانده دلاور کردان سیدالشهدا نفر دوم شهید موسی مختاری نفرسوم شهید مصطفی شهبازی فرمانده دلاور گروهان ۱ کردان سیدالشهدا نفر چهارم شهید حسین پارچه باف مسول تدارکات کردان و نفر آخر بنده سراپا تقصیر و باز مانده از غافله عشق
قبل از عملیات بدر از راست شهید سید محسن موسویان فرمانده دلاور کردان سیدالشهدا نفر دوم شهید موسی مختاری نفرسوم شهید مصطفی شهبازی فرمانده دلاور گروهان ۱ کردان سیدالشهدا نفر چهارم شهید حسین پارچه باف مسول تدارکات کردان و نفر آخر بنده سراپا تقصیر و باز مانده از غافله عشق
کد : 526
از راست : سیدکمال شهیدی و حبیب قربانی
از راست : سیدکمال شهیدی و حبیب قربانی
کد : 527
از چپ نفر دوم سیدکمال شهیدی ، سوم علی سبزی . چهارم بخشعلی اکبری لطفا بقیه رو شناسایی کنید .
از چپ نفر دوم سیدکمال شهیدی ، سوم علی سبزی . چهارم بخشعلی اکبری لطفا بقیه رو شناسایی کنید .
کد : 528
نفر وسطی شهید محرم نادری اهل تبریز خ بهار  تیر بارچی   عملیات والفجر ۴
نفر وسطی شهید محرم نادری اهل تبریز خ بهار تیر بارچی عملیات والفجر ۴
کد : 529
از راست دلاور؟ منصور کریمخانی محمد قاسمی مجید مهدوی نیا دلاور؟ داود بلوری
از راست دلاور؟ منصور کریمخانی محمد قاسمی مجید مهدوی نیا دلاور؟ داود بلوری
کد : 530
از راست سهراب قربانی شهید نریمان همتی اصغر عباسقلیزاده دلاور؟
از راست سهراب قربانی شهید نریمان همتی اصغر عباسقلیزاده دلاور؟
کد : 531
از راست ایرج کریمخانی ابراهیم ملکی صابر آقایی شهید شهریار بازیار رضا جلوداری اسماعیل محمدی دلاور؟
از راست ایرج کریمخانی ابراهیم ملکی صابر آقایی شهید شهریار بازیار رضا جلوداری اسماعیل محمدی دلاور؟
کد : 532
ردیف اول از راست : احد کبیری،اباذر محمدی، سهراب قربانی،... ردیف دوم:یعقوب سالاری،..، احد..، اصغر عباسقلیزاده ،... ردیف سوم : اصغر رمضانی، رستم ..، ...، رضا انگوتی ردیف آخر : علی نادرنیا، سردار شهید حمیدپرموز ، حسن طیار، حسین فدایی، ... بچه های اطلاعات تیپ ۲ بعد از مرصاد دزفول
ردیف اول از راست : احد کبیری،اباذر محمدی، سهراب قربانی،... ردیف دوم:یعقوب سالاری،..، احد..، اصغر عباسقلیزاده ،... ردیف سوم : اصغر رمضانی، رستم ..، ...، رضا انگوتی ردیف آخر : علی نادرنیا، سردار شهید حمیدپرموز ، حسن طیار، حسین فدایی، ... بچه های اطلاعات تیپ ۲ بعد از مرصاد دزفول
کد : 533
ازراست دوم سردارقلیزاده و سردارجعفری
ازراست دوم سردارقلیزاده و سردارجعفری
کد : 534
از راست رضابیابانی از گرمی...محسن جباری از میانه
از راست رضابیابانی از گرمی...محسن جباری از میانه
کد : 535
از راست شهید جاویدالاثر میرنظام چاوشی شهید واعظی
از راست شهید جاویدالاثر میرنظام چاوشی شهید واعظی
کد : 536
ازراست سیدقاسم افتخاری شهید صابر صمدپور و سیدحمزه افتخاری
ازراست سیدقاسم افتخاری شهید صابر صمدپور و سیدحمزه افتخاری
کد : 537
شهید اسماعیل وصف پور شهید منصور خدائئ
شهید اسماعیل وصف پور شهید منصور خدائئ
کد : 538
برادر قهرمانی وازاده تمجید
برادر قهرمانی وازاده تمجید
کد : 539
از راست .رضا جلوداری . شهید فرهاد بازیار و شهید عبدالله کاظم خانی
از راست .رضا جلوداری . شهید فرهاد بازیار و شهید عبدالله کاظم خانی
کد : 540
از راست سید سعادت موسوی حاج سعید ولی محمدی از چاراویماق سال ۶۲
از راست سید سعادت موسوی حاج سعید ولی محمدی از چاراویماق سال ۶۲
کد : 541
ایستاده از چپ : محمد پرویزی ، سید کمال شهیدی ،--، مهدی علیپور ، سیدرضا حسینی و ...بقیه رو لطفا اگر میشناسید اسامی شان را اضافه کنید . بیت المقدس ۳
ایستاده از چپ : محمد پرویزی ، سید کمال شهیدی ،--، مهدی علیپور ، سیدرضا حسینی و ...بقیه رو لطفا اگر میشناسید اسامی شان را اضافه کنید . بیت المقدس ۳
کد : 542
از چپ ؛ غلامرضا احمدی ، سیدکمال شهیدی شوش دانیال
از چپ ؛ غلامرضا احمدی ، سیدکمال شهیدی شوش دانیال
کد : 543
از راست : سیدکمال شهیدی ، مهدی علیپور ، اکبردواتگری ماووت بیت المقدس ۲
از راست : سیدکمال شهیدی ، مهدی علیپور ، اکبردواتگری ماووت بیت المقدس ۲
کد : 544
تبریز اعزام به جبهه / سمت راست ایستاده : اسماعیل هجازاد ؛ شهید بهروزشادفر ؛ محمد خرم دل ؛ حسین خاقانی ؛ حسین رنجبر ؛ علی جمشیدی ؛ احدشوقی نشسته : میر علی اکبر ستاری ؛ رجب معماری ؛ اصحاب کریمی ؛ احمد بهزادی و شهید مجید طایفه یونسی
تبریز اعزام به جبهه / سمت راست ایستاده : اسماعیل هجازاد ؛ شهید بهروزشادفر ؛ محمد خرم دل ؛ حسین خاقانی ؛ حسین رنجبر ؛ علی جمشیدی ؛ احدشوقی نشسته : میر علی اکبر ستاری ؛ رجب معماری ؛ اصحاب کریمی ؛ احمد بهزادی و شهید مجید طایفه یونسی
کد : 545
از راست نشسته جانباز سر افراز حاج مختار شریعتی دومی حاج مالک حامدی استاده از راست حاج فتح اله آقائی دومی سید سعادت موسوی سال ۶۱از چاراویماق
از راست نشسته جانباز سر افراز حاج مختار شریعتی دومی حاج مالک حامدی استاده از راست حاج فتح اله آقائی دومی سید سعادت موسوی سال ۶۱از چاراویماق
کد : 546
جانباز حاج حسین خادم آذریان و حاج مهدی خادم آذریان د
جانباز حاج حسین خادم آذریان و حاج مهدی خادم آذریان د
کد : 547
حاج حسین خادم آذریان وحاج محمدرضا چمیده فر
حاج حسین خادم آذریان وحاج محمدرضا چمیده فر
کد : 548
عیادت حاج آقا آل هاشم امام جمعه محترم تبریز ، حاج محمدرضا چمیده فر
عیادت حاج آقا آل هاشم امام جمعه محترم تبریز ، حاج محمدرضا چمیده فر
کد : 550
ایستاده از راست . شهید عادل عظیم خانی . پرویز بقایی از خوی .حسنعلی محمود زاده و شهید محمد حاج علیزاده از مرند نشسته از راست شهید کاظم حاج قلیزاده و شهید محمدعلی قلیزاده عملیات والفجر ۸
ایستاده از راست . شهید عادل عظیم خانی . پرویز بقایی از خوی .حسنعلی محمود زاده و شهید محمد حاج علیزاده از مرند نشسته از راست شهید کاظم حاج قلیزاده و شهید محمدعلی قلیزاده عملیات والفجر ۸
کد : 551
ایستاده از سمت راست  1- رحمت اله پازانی  2- کریم شاهمحمدی  3- علی مولائی  4- شهید حیدر جمشیدیان  5- برادر قربان  6- موسی قوطاسلو  7- شهید مهدی کبیری  8- پرویز محمد زاده  9- محمد روحی نشسته از سمت راست  1- ابوالفضل امینی  2- علیرضا رجبی  3- شهید احمد ابوالقاسم زاده مقر لشکر عاشورا - منطقه کاسه گران - سال 62 -گردان حضرت قاسم (ع) - قبل از عملیات والفجر 4 در منطقه پنجوین عراق
ایستاده از سمت راست 1- رحمت اله پازانی 2- کریم شاهمحمدی 3- علی مولائی 4- شهید حیدر جمشیدیان 5- برادر قربان 6- موسی قوطاسلو 7- شهید مهدی کبیری 8- پرویز محمد زاده 9- محمد روحی نشسته از سمت راست 1- ابوالفضل امینی 2- علیرضا رجبی 3- شهید احمد ابوالقاسم زاده مقر لشکر عاشورا - منطقه کاسه گران - سال 62 -گردان حضرت قاسم (ع) - قبل از عملیات والفجر 4 در منطقه پنجوین عراق
کد : 552
سمت راست : پاسدارشهید ، رسول بویاقچی رودکارون اهواز
سمت راست : پاسدارشهید ، رسول بویاقچی رودکارون اهواز
کد : 553
ایستاده ازراست:شهیدجهانگیری ازاردبیل،دلاور؟،داود صادقزاده وشهیدمسلم بنی هاشم ازمشکین شهر،مهدی اسماعیلی وغلام عبادی ازمیانه وانها که نشسته اند یادم نیست سال 65 نخلستان روبروی فاو
ایستاده ازراست:شهیدجهانگیری ازاردبیل،دلاور؟،داود صادقزاده وشهیدمسلم بنی هاشم ازمشکین شهر،مهدی اسماعیلی وغلام عبادی ازمیانه وانها که نشسته اند یادم نیست سال 65 نخلستان روبروی فاو
کد : 554
ازراست شهيد حسين صميمي
ازراست شهيد حسين صميمي
کد : 555
از راست حاج مصطفی مولوی، حاج صمد قاسمپور،شهید احد مقیمی وحاج جمشید نظمی
از راست حاج مصطفی مولوی، حاج صمد قاسمپور،شهید احد مقیمی وحاج جمشید نظمی
کد : 556
اعزامیان شهرستان مرند ازچپ بزاست حمید جلیلی .ولی اژدری.محمدصالح اندرگانی.حسین صائبی وآفتاب
اعزامیان شهرستان مرند ازچپ بزاست حمید جلیلی .ولی اژدری.محمدصالح اندرگانی.حسین صائبی وآفتاب
کد : 557
از چپ ایستاده : سعید عارفی ، مهدی عبداللهی،؟،سیدکمال شهیدی،؟،فرامرزثانی نشسته از راست دومی : جباریان، سومی طاهر سقط فروش سال ۶۷ ملکان
از چپ ایستاده : سعید عارفی ، مهدی عبداللهی،؟،سیدکمال شهیدی،؟،فرامرزثانی نشسته از راست دومی : جباریان، سومی طاهر سقط فروش سال ۶۷ ملکان
کد : 558
از چپ : سید شمس الدین شهیدی، علی اکبر قره داغی ، سردار حاج مصطفی مولوی و ؟ تابستان ۶۵ دزفول
از چپ : سید شمس الدین شهیدی، علی اکبر قره داغی ، سردار حاج مصطفی مولوی و ؟ تابستان ۶۵ دزفول
کد : 559
ردیف جلو از چپ : کریم سیه دولانی ، بلوری، احد یوسفی ،کریم افتخاری ردیف دوم چپ : محمد قاسمی ، مهدی موسی زاده ، ؟ ، کریمی ، مقبولی ، افضل قهرمانی
ردیف جلو از چپ : کریم سیه دولانی ، بلوری، احد یوسفی ،کریم افتخاری ردیف دوم چپ : محمد قاسمی ، مهدی موسی زاده ، ؟ ، کریمی ، مقبولی ، افضل قهرمانی
کد : 560
سمت راست شهید صابر صمدپور. دلاور سمت چپ رو اگه رزمندگان میشناسن بفرماین.
سمت راست شهید صابر صمدپور. دلاور سمت چپ رو اگه رزمندگان میشناسن بفرماین.
کد : 561
قادر عباس نژاد و اکبر عباسی اصل دو روز قبل از عملیات کنار رود نیسان
قادر عباس نژاد و اکبر عباسی اصل دو روز قبل از عملیات کنار رود نیسان
کد : 562
خداداد رفیعی ابولفضل ساعی اکبر عباسی اصل سال ۶۱ منطقه سومار
خداداد رفیعی ابولفضل ساعی اکبر عباسی اصل سال ۶۱ منطقه سومار
کد : 563
ماووت الاغلو تفحص شهدا جایی که شهید بالسینی افتاده بود
ماووت الاغلو تفحص شهدا جایی که شهید بالسینی افتاده بود
کد : 564
سمت راست سیدهاشم موسوی وبرادر طاها توکلی ازهشترود
سمت راست سیدهاشم موسوی وبرادر طاها توکلی ازهشترود
کد : 565
 راهپیمایی مردم انقلابی میانه سال ۶۱
راهپیمایی مردم انقلابی میانه سال ۶۱
کد : 566
 انتقال مجروحین عملیاتی مقدماتی والفجر منطقه رملی
انتقال مجروحین عملیاتی مقدماتی والفجر منطقه رملی
کد : 567
 منطقه عملیاتی والفجر شهید سرانحام وولایتی وبنده داود فلاح
منطقه عملیاتی والفجر شهید سرانحام وولایتی وبنده داود فلاح
کد : 568
شهید قره داغی و شهید رضوی اعزام به جبهه سال ۶۱
شهید قره داغی و شهید رضوی اعزام به جبهه سال ۶۱
کد : 569
۳۵ کیلومتری سوسنگرد منطقه ترپاق آباد نفر سمت راست فرامرز ثانی شهید رضا خویی برادر رضا شیرعلیپور و دلاور سال ۱۳۶۲
۳۵ کیلومتری سوسنگرد منطقه ترپاق آباد نفر سمت راست فرامرز ثانی شهید رضا خویی برادر رضا شیرعلیپور و دلاور سال ۱۳۶۲
کد : 570
منطقه شط علی قبل از عملیات هورالعظیم ایستاده از سمت راست مرحوم محسن فرامرز ثانی مهدی رضایی نشسته سمت راست شهید بزرگوار منصور موحدی و برادر سیدین
منطقه شط علی قبل از عملیات هورالعظیم ایستاده از سمت راست مرحوم محسن فرامرز ثانی مهدی رضایی نشسته سمت راست شهید بزرگوار منصور موحدی و برادر سیدین
کد : 571
ازراست ،نادرنیا،شهید محسن صادقی،مسعود نظری قبل از عملیات والفجر۸
ازراست ،نادرنیا،شهید محسن صادقی،مسعود نظری قبل از عملیات والفجر۸
کد : 572
سال ۶۱ قبل از عملیات مسلم عقیل ا راست شهید سید هادی زمانی ثانی. مرحوم زینالی. محسن شهلویی. جواد منصوری. شهید ابراهیم جباری. مجید گلفر
سال ۶۱ قبل از عملیات مسلم عقیل ا راست شهید سید هادی زمانی ثانی. مرحوم زینالی. محسن شهلویی. جواد منصوری. شهید ابراهیم جباری. مجید گلفر
کد : 573
دشت آزادگان چند روز قبل عملیات خیبر از راست شهید عزیز محمود رضوی هوشنگ میانجی وهوشنگ قره بخشی
دشت آزادگان چند روز قبل عملیات خیبر از راست شهید عزیز محمود رضوی هوشنگ میانجی وهوشنگ قره بخشی
کد : 575
مسجد جامع خرمشهر سال ۶۳ایستاده از چپ خیر ی،قاضیان،شهیدفرجی،ابوالفضل محبوبی،محمد عیوضی نشسته رضایاری،و رو گر
مسجد جامع خرمشهر سال ۶۳ایستاده از چپ خیر ی،قاضیان،شهیدفرجی،ابوالفضل محبوبی،محمد عیوضی نشسته رضایاری،و رو گر
کد : 576
رزمندگان خمپاره ۶۰ ذوالفقار در پادگان شهید باکری دزفول لشگر ۳۱ عاشورا نفر سمت راست آقای پیری مسئول تبلیغات ذوالفقار نفر بعدی کنار ایشان شهید محمد ذابحی و نفر سمت چپ آقای بیرام شکری .
رزمندگان خمپاره ۶۰ ذوالفقار در پادگان شهید باکری دزفول لشگر ۳۱ عاشورا نفر سمت راست آقای پیری مسئول تبلیغات ذوالفقار نفر بعدی کنار ایشان شهید محمد ذابحی و نفر سمت چپ آقای بیرام شکری .
کد : 718
منطقه ترپاق آباد نزدیکی ۱۵ کیلومتری سوسنگرد. دلاور ؟ شهید باقر داداشپور. سیدکمال شهیدی . غلامرضا احمدی.صفی خانی. دلاور. جلیل مرضه ای از راست نشسته . پزشکی . لشکری . شیری . دلاوری از مرند.مهدی ذبیحی. دلاور
منطقه ترپاق آباد نزدیکی ۱۵ کیلومتری سوسنگرد. دلاور ؟ شهید باقر داداشپور. سیدکمال شهیدی . غلامرضا احمدی.صفی خانی. دلاور. جلیل مرضه ای از راست نشسته . پزشکی . لشکری . شیری . دلاوری از مرند.مهدی ذبیحی. دلاور
کد : 579
سال ۶۳ دارخوین جهت آموزش شنا قبل عملیاتی که لغو شد(وخبرلغو را شهید باکری در صبحگاه لشکر عاشورا اعلام کرد)ایستاده از راست/نجف ...،شهیدفرجی،رضایاری،حسین....،نشسته از راست قاضیان، خیری،انواری همه اعزامی ارتکاب آذربایجان‌غربی
سال ۶۳ دارخوین جهت آموزش شنا قبل عملیاتی که لغو شد(وخبرلغو را شهید باکری در صبحگاه لشکر عاشورا اعلام کرد)ایستاده از راست/نجف ...،شهیدفرجی،رضایاری،حسین....،نشسته از راست قاضیان، خیری،انواری همه اعزامی ارتکاب آذربایجان‌غربی
کد : 580
بترتیب از سمت راست : یعقوب باغبان ، محرم مصطفوی ، شهید باقر نیکزاد ، شهید مرتضی میلانی و حبیب نجف پیر
بترتیب از سمت راست : یعقوب باغبان ، محرم مصطفوی ، شهید باقر نیکزاد ، شهید مرتضی میلانی و حبیب نجف پیر
کد : 581
پیکر مطهر شهیدان میر یعقوب ریحانی و علی اکبر کاملی ( شخادت بیت المقدس ۲ ) در معراج شهداء
پیکر مطهر شهیدان میر یعقوب ریحانی و علی اکبر کاملی ( شخادت بیت المقدس ۲ ) در معراج شهداء
کد : 582
نشسته از راست : علی نادرنیا ، آسیب محمدوند ،جواد بنابی ، علی رفیع زاده ، محرمعلی حامدی ایستاده از راست : توکل خلفی ، محمد پرویزی، نادرملازاده، جلیل کهتری و دیده بان گ الحدید صبح روز سوم بیت المقدس ۲ روبروی الاغلو.
نشسته از راست : علی نادرنیا ، آسیب محمدوند ،جواد بنابی ، علی رفیع زاده ، محرمعلی حامدی ایستاده از راست : توکل خلفی ، محمد پرویزی، نادرملازاده، جلیل کهتری و دیده بان گ الحدید صبح روز سوم بیت المقدس ۲ روبروی الاغلو.
کد : 583
نفر سمت راست فرامرز ثانی و شهید بزرگوار منصور شیخ درابادی و جلیل انگوتی پادگان دزفول سیزدهم فروردین سال ۱۳۶۵
نفر سمت راست فرامرز ثانی و شهید بزرگوار منصور شیخ درابادی و جلیل انگوتی پادگان دزفول سیزدهم فروردین سال ۱۳۶۵
کد : 584
دسته کاشت و برداشت گردان تخریب به همراه همرزم عزیزم مرتضی اخوان اباذر محمدی و برادر بهنام و شهید بزرگوار فرمانده دسته تخریب احمد عباسیان از شهرستان بناب
دسته کاشت و برداشت گردان تخریب به همراه همرزم عزیزم مرتضی اخوان اباذر محمدی و برادر بهنام و شهید بزرگوار فرمانده دسته تخریب احمد عباسیان از شهرستان بناب
کد : 585
از سمت چپ مرحوم لطیف اجلی کریم قره داغی شهید سهراب اسماعیلی شهید نصرت قلیچ خانی فرامرز ثانی از سمت چپ مرحوم حمد الله رشیدی دکتر مهدی کریم خانی شهید احد کیانی و شهید محمود رضوی
از سمت چپ مرحوم لطیف اجلی کریم قره داغی شهید سهراب اسماعیلی شهید نصرت قلیچ خانی فرامرز ثانی از سمت چپ مرحوم حمد الله رشیدی دکتر مهدی کریم خانی شهید احد کیانی و شهید محمود رضوی
کد : 586
از راست:علی نوروزی - میرمقدم - رضا اکبریوش - نشسته : محسن فضلعلی زاده - مهدی ولیخانلو - احمد - قنبر پورعلی ( علی نوروزی از مشکین شهر ، بنده حقیر ، و بقیه از دلاوران اردبیل بودند، این عکس بعد از ادغام تیپ های لشگر در ستاد لشگر فروردین سال ۶۲ میباشد
از راست:علی نوروزی - میرمقدم - رضا اکبریوش - نشسته : محسن فضلعلی زاده - مهدی ولیخانلو - احمد - قنبر پورعلی ( علی نوروزی از مشکین شهر ، بنده حقیر ، و بقیه از دلاوران اردبیل بودند، این عکس بعد از ادغام تیپ های لشگر در ستاد لشگر فروردین سال ۶۲ میباشد
کد : 587
از راست: شهید فریدون بتواز - مهدی - اسدی - دو نفر ؟؟ نشسته: دلاور؟ - علی نوروزی- میرمقدم شهیدی محسن
از راست: شهید فریدون بتواز - مهدی - اسدی - دو نفر ؟؟ نشسته: دلاور؟ - علی نوروزی- میرمقدم شهیدی محسن
کد : 588
از راست شهید خلیل محمدزاده.سجاد قربانزاده.حاج علی زین العابدین. داود صادق زاده
از راست شهید خلیل محمدزاده.سجاد قربانزاده.حاج علی زین العابدین. داود صادق زاده
کد : 589
ایت الله مروج وجمعی از رزمندگان گردان علی اصغر(ع) برادران محمدفرجام رضا سلامی داود صادق زاده و....
ایت الله مروج وجمعی از رزمندگان گردان علی اصغر(ع) برادران محمدفرجام رضا سلامی داود صادق زاده و....
کد : 590
پادگان شهید با کری گردان تخریب قبل عملیات خیبر سال62 از راست بهروز ثانی هوشنگ قره بخشی بهرام صلاحی شهید حافظ عراقی شهید ایرج صالحی  علی اکبر قره داغی صفر شیخ الاسلامی  ؟؟؟؟ سید بهنام
پادگان شهید با کری گردان تخریب قبل عملیات خیبر سال62 از راست بهروز ثانی هوشنگ قره بخشی بهرام صلاحی شهید حافظ عراقی شهید ایرج صالحی علی اکبر قره داغی صفر شیخ الاسلامی ؟؟؟؟ سید بهنام
کد : 591
قبل عملیات کربلای ۵ نشسته نفر وسط شهید صمد ملکی
قبل عملیات کربلای ۵ نشسته نفر وسط شهید صمد ملکی
کد : 592
ایستاده از راست فرامرز ثانی شهید بزرگوار همت آقایی و پرویز ثانی
ایستاده از راست فرامرز ثانی شهید بزرگوار همت آقایی و پرویز ثانی
کد : 593
ردیف عقب از راست؛ .شهید کریم طاهری .شهید حسین محمدی .شهید ناصر قره داغی .شهید محمدتقی واعظی ردیف جلو از راست: مالک نصیری مهدوی .شهید ساقی
ردیف عقب از راست؛ .شهید کریم طاهری .شهید حسین محمدی .شهید ناصر قره داغی .شهید محمدتقی واعظی ردیف جلو از راست: مالک نصیری مهدوی .شهید ساقی
کد : 595
از راست: شهید عبداله کاظمخانی شهید منصور فرقانی منصور صادقی دلاور؟ دلاور؟ غلامرضا اکبری قدرت صلاحی دلاور؟ محوطه سپاه میانه
از راست: شهید عبداله کاظمخانی شهید منصور فرقانی منصور صادقی دلاور؟ دلاور؟ غلامرضا اکبری قدرت صلاحی دلاور؟ محوطه سپاه میانه
کد : 596
ایستاده از راست .شهید باقر مرضه ای .شهید بهرام سرچمی. اکبر مسلمی .عبداله محمدی .مسعود نظری .شهید محمود رضوی .شهید صابر صمدپور .شهید احد کیانی نشسته از راست دلاور؟ محسن وفایی .شهید صمد یوسفی. سیدکمال شهیدی کریم افتخاری. دلاور؟ .شهید محمود حیدری
ایستاده از راست .شهید باقر مرضه ای .شهید بهرام سرچمی. اکبر مسلمی .عبداله محمدی .مسعود نظری .شهید محمود رضوی .شهید صابر صمدپور .شهید احد کیانی نشسته از راست دلاور؟ محسن وفایی .شهید صمد یوسفی. سیدکمال شهیدی کریم افتخاری. دلاور؟ .شهید محمود حیدری
کد : 666
منصور صادقی و شهید مرحمت بالازاده
منصور صادقی و شهید مرحمت بالازاده
کد : 667
اردوی رامسر سال ۱۳۶۱ نفر اول از سمت راست فرامرز ثانی جواد برزگر جعفر قریشی ..دلاور ..جاوید کاظم خانی شهید صمد یوسفی جلیل برزگر دکتر مهدی ناصری و دلاور؟
اردوی رامسر سال ۱۳۶۱ نفر اول از سمت راست فرامرز ثانی جواد برزگر جعفر قریشی ..دلاور ..جاوید کاظم خانی شهید صمد یوسفی جلیل برزگر دکتر مهدی ناصری و دلاور؟
کد : 672
‍ از راست: شهید میرزاعلی دریکوند، امید باباخانی، زنده یاد محمد چرمارن، شهید یداله آذرخش، مراد مطهری، حسن مهربان، صفدر آذرخش، شهید محمدی سپهوند شهید جوزی امیری  زبیدات سال ۱۳۶۳  سنگر مخابرات گردان انبیاء
‍ از راست: شهید میرزاعلی دریکوند، امید باباخانی، زنده یاد محمد چرمارن، شهید یداله آذرخش، مراد مطهری، حسن مهربان، صفدر آذرخش، شهید محمدی سپهوند شهید جوزی امیری زبیدات سال ۱۳۶۳ سنگر مخابرات گردان انبیاء
کد : 678
اعزام نیروی تبریز سال ۱۳۶۳ ایستاده از سمت راست دلاور؟ کمال نوروزی فرامرز ثانی مرحوم عبدالله رشیدی نشسته از سمت راست دلاور ؟ مجید صالحی و رحمت الله پازانی جهت اعزام به منطقه جنوب کشور
اعزام نیروی تبریز سال ۱۳۶۳ ایستاده از سمت راست دلاور؟ کمال نوروزی فرامرز ثانی مرحوم عبدالله رشیدی نشسته از سمت راست دلاور ؟ مجید صالحی و رحمت الله پازانی جهت اعزام به منطقه جنوب کشور
کد : 674
نشسته از راست فرامرز ثانی
نشسته از راست فرامرز ثانی
کد : 675
سال 1362 منطقه نوسود از راست جواد سرچمی. علیرضا عسگری. دکتر غلامرضا سلمانیان
سال 1362 منطقه نوسود از راست جواد سرچمی. علیرضا عسگری. دکتر غلامرضا سلمانیان
کد : 676
ازچپ شهیدصمدیوسفی مرحوم آیت الله ملکوتی بهمن ابوالقاسمزاده بهروزثانی شهیدعلیرضاشاعری اسدقره داغی سیف الدین عدالت ورسول قربانی درسپاه میانه
ازچپ شهیدصمدیوسفی مرحوم آیت الله ملکوتی بهمن ابوالقاسمزاده بهروزثانی شهیدعلیرضاشاعری اسدقره داغی سیف الدین عدالت ورسول قربانی درسپاه میانه
کد : 677
ازراست شهیدمحمدرضوی شهیدصمدیوسفی وپاسدارداودفلاح و نشسته از راست شکوری
ازراست شهیدمحمدرضوی شهیدصمدیوسفی وپاسدارداودفلاح و نشسته از راست شکوری
کد : 716
پادگان لکلر ملکان. اعزام به عملیات مرصاد
پادگان لکلر ملکان. اعزام به عملیات مرصاد
کد : 680
از سمت چپ : سردار شهید محمود اورنگی - جانباز حاج حسن پوراسمعیل
از سمت چپ : سردار شهید محمود اورنگی - جانباز حاج حسن پوراسمعیل
کد : 681
منطقه عملیاتی هورالهویزه سال ۱۳۶۳ . جعفر قدیمی قایقران. ایستاده فرامرز ثانی نشسته برادر صمد کیانی و شهید بزرگوار احمد عباسیان
منطقه عملیاتی هورالهویزه سال ۱۳۶۳ . جعفر قدیمی قایقران. ایستاده فرامرز ثانی نشسته برادر صمد کیانی و شهید بزرگوار احمد عباسیان
کد : 682
سال ۱۳۶۵ پادگان شهید مهدی باکری ایستاده از سمت راست فرامرز ثانی شهید منصور شیخدرآبادی فرمانده گروهان دوشکا و جلیل انگوتی
سال ۱۳۶۵ پادگان شهید مهدی باکری ایستاده از سمت راست فرامرز ثانی شهید منصور شیخدرآبادی فرمانده گروهان دوشکا و جلیل انگوتی
کد : 683
از راست دلاور؟ شهید جمشید سرانجام دلاور؟ منصور صادقی سعید انگوتی بهروز شکوری
از راست دلاور؟ شهید جمشید سرانجام دلاور؟ منصور صادقی سعید انگوتی بهروز شکوری
کد : 684
ایستاده از راست: مهدی واعظ، شهید بیوک دلدار بناب، شهید قاسم هاشم زاده هریسی، میر محمدعلی ستاری فروغ، رسول آقابالازاده ‏ نشسته از راست: محمد کریم پور، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، شهید علی شاطر تیموری، محمود حسن زاده، شهید علی اسلامی وند، دی ‏ماه 1362، دهلران
ایستاده از راست: مهدی واعظ، شهید بیوک دلدار بناب، شهید قاسم هاشم زاده هریسی، میر محمدعلی ستاری فروغ، رسول آقابالازاده ‏ نشسته از راست: محمد کریم پور، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، شهید علی شاطر تیموری، محمود حسن زاده، شهید علی اسلامی وند، دی ‏ماه 1362، دهلران
کد : 685
‌نشسته با چپیه شهید والامقام محمد احمدیان هریسی
‌نشسته با چپیه شهید والامقام محمد احمدیان هریسی
کد : 725
سال ۶۲اشنویه. از راست دومین نفر سید کمال شهیدی‌. و نفر ششم حجت قره داغی.
سال ۶۲اشنویه. از راست دومین نفر سید کمال شهیدی‌. و نفر ششم حجت قره داغی.
کد : 726
از راست ایستاده شهید صمد یوسفی اکبر مداینی بهمن ابوالقاسم زاده مرحوم جانباز اصغر قندچی جعفر قریشی نشسته از راست اکبر مسلمی شهید رضا خویی
از راست ایستاده شهید صمد یوسفی اکبر مداینی بهمن ابوالقاسم زاده مرحوم جانباز اصغر قندچی جعفر قریشی نشسته از راست اکبر مسلمی شهید رضا خویی
کد : 724
از راست کریم صمدنژاد از بناب. سید کمال شهیدی از میانه. قادر مختاری از بناب. سال ۶۶ ملکان
از راست کریم صمدنژاد از بناب. سید کمال شهیدی از میانه. قادر مختاری از بناب. سال ۶۶ ملکان
کد : 723
از راست: مرحوم نعمت قره داغی . سجاد شهیدی شهید محمدرضا فرید و جاوید جعفری
از راست: مرحوم نعمت قره داغی . سجاد شهیدی شهید محمدرضا فرید و جاوید جعفری
کد : 722
از راست محمد حیدری از خوی. سیدکمال شهیدی از میانه. شهید حجازی از خوی. صمد یعقوبی از خوی. ۶۴ دزفول
از راست محمد حیدری از خوی. سیدکمال شهیدی از میانه. شهید حجازی از خوی. صمد یعقوبی از خوی. ۶۴ دزفول
کد : 721
از راست شیری . سید کمال شهیدی. صیامی . شوش دانیال ۶۴
از راست شیری . سید کمال شهیدی. صیامی . شوش دانیال ۶۴
کد : 727
شهید رستم پهلوانی
شهید رستم پهلوانی
کد : 732
سردار قاسم سلیمانی
سردار قاسم سلیمانی
کد : 740
مرحوم حاج اقا حججی و شهید صمد یوسفی وشهید خلیل قوطاسلو
مرحوم حاج اقا حججی و شهید صمد یوسفی وشهید خلیل قوطاسلو
کد : 741
شهید خلیل قوطاسلو در جمع رزمندگان
شهید خلیل قوطاسلو در جمع رزمندگان
کد : 852
شهید احد کیانی و دکتر مهدی کریمخانی
شهید احد کیانی و دکتر مهدی کریمخانی
کد : 853
دکتر مهدی کریمخانی و شهید ایرج صالحی
دکتر مهدی کریمخانی و شهید ایرج صالحی
کد : 891
از راست بهرام صلاحی، شهید ایرج صالحی ، شهید داود صالح پور ، شهید رحیم خدیر،فریدونی و شهید مقصود علی پور
از راست بهرام صلاحی، شهید ایرج صالحی ، شهید داود صالح پور ، شهید رحیم خدیر،فریدونی و شهید مقصود علی پور
کد : 892
ایستاده از راست مهدیپور از سلماس. رضا لوحی از تبریز شهید اخلاص.رحمان شیری مجید محمودی از سلماس نشسته از راست.جلال دهقان. غلامرضا اکبرزاده.و کریم شمس از مراغه ۶۶.۲.۱۷ ل عاشورا
ایستاده از راست مهدیپور از سلماس. رضا لوحی از تبریز شهید اخلاص.رحمان شیری مجید محمودی از سلماس نشسته از راست.جلال دهقان. غلامرضا اکبرزاده.و کریم شمس از مراغه ۶۶.۲.۱۷ ل عاشورا
کد : 893
مجید محمودی از سلماس رضا لوحی از تبریز. و جلیل مهدیپور از سلماس ۶۶ سال ل عاشورا گردان امير المومنین
مجید محمودی از سلماس رضا لوحی از تبریز. و جلیل مهدیپور از سلماس ۶۶ سال ل عاشورا گردان امير المومنین
کد : 894
گردان امير المومنین لشگر عاشورا ۶۶.۲.۷.فرمانده گروهان یک شهيد والا مقام اسماعیل اخلاص.روحش شاد
گردان امير المومنین لشگر عاشورا ۶۶.۲.۷.فرمانده گروهان یک شهيد والا مقام اسماعیل اخلاص.روحش شاد
کد : 895
 فریدون قانونی وجمشید دستپاک اعزامی از بسیج مراغه سال ۶۶
فریدون قانونی وجمشید دستپاک اعزامی از بسیج مراغه سال ۶۶
کد : 896
اجاقلو نیروهای دوشکا از راست شهید #جواد_جابری مهدی اسماعیلی دلاور؟ دلاور؟ غلامرضا روحی میرحیدر غیبی دلاور؟ دلاور؟ مرحوم اقای اسدی رضا خدادادی
اجاقلو نیروهای دوشکا از راست شهید #جواد_جابری مهدی اسماعیلی دلاور؟ دلاور؟ غلامرضا روحی میرحیدر غیبی دلاور؟ دلاور؟ مرحوم اقای اسدی رضا خدادادی
کد : 897
از راست اتامعلی افشاری، دلاور؟دلاور؟دلاور؟مهدی اسماعیلی، غلامرضا روحی رضاخدادادی و یوسف مقیمی نشسته از راست شهید #جواد_جابری،مرحوم اسدی ، دلاور ؟ میرحیدر غیبی و غلام عبادی
از راست اتامعلی افشاری، دلاور؟دلاور؟دلاور؟مهدی اسماعیلی، غلامرضا روحی رضاخدادادی و یوسف مقیمی نشسته از راست شهید #جواد_جابری،مرحوم اسدی ، دلاور ؟ میرحیدر غیبی و غلام عبادی
کد : 898
منطقه اجاقلو از راست مرحوم اسدی رییس بنیاد شهید وقت، رضا خدادادی . مهدی اسماعیلی شهید #جواد_جابری . میرحیدر غیبی ،غلام عبادی
منطقه اجاقلو از راست مرحوم اسدی رییس بنیاد شهید وقت، رضا خدادادی . مهدی اسماعیلی شهید #جواد_جابری . میرحیدر غیبی ،غلام عبادی
کد : 945
از راست عکس ناصر حاجی احمدلو. قدیر احمدی سال1366 محل عملیات نصر 7 منطقه سردشت
از راست عکس ناصر حاجی احمدلو. قدیر احمدی سال1366 محل عملیات نصر 7 منطقه سردشت
کد : 946
از راست قربانعلی .. ناصر حاجی احمدلو و فرخ ...  در حال حمل مجروح سال 66 سردشت
از راست قربانعلی .. ناصر حاجی احمدلو و فرخ ... در حال حمل مجروح سال 66 سردشت
کد : 947
حاجی احمدلو 2
حاجی احمدلو 2
کد : 948
از راست شهید ناصر قره داغی منصور رضالو و سه دلاور دیگر ناشناس
از راست شهید ناصر قره داغی منصور رضالو و سه دلاور دیگر ناشناس
کد : 949
شهید محسن صادقی و اسد رجب پور
شهید محسن صادقی و اسد رجب پور
کد : 950
شهید محسن صادقی و شهید صفر اباذری
شهید محسن صادقی و شهید صفر اباذری
کد : 951
شهید علیرضا شاعری
شهید علیرضا شاعری
کد : 952
نفر اول از چپ شهیدعلیرضا شاعری و نفر سوم شهید حمید قلعه ای
نفر اول از چپ شهیدعلیرضا شاعری و نفر سوم شهید حمید قلعه ای
کد : 953
شهید علیرضا شاعری و جانباز عزیز جلال لازمی
شهید علیرضا شاعری و جانباز عزیز جلال لازمی
کد : 954
نفر وسطی مرحوم بسیجی مخلص حسینقلی صالحی
نفر وسطی مرحوم بسیجی مخلص حسینقلی صالحی
کد : 955
از راست شهید منصور دده بیگلو - مهدی قاسمی - جانباز عزیز اسداله رجب پور - قاسم آهنی و جانباز مرحوم علی جابری
از راست شهید منصور دده بیگلو - مهدی قاسمی - جانباز عزیز اسداله رجب پور - قاسم آهنی و جانباز مرحوم علی جابری
کد : 956
شهید مهدی باکری. نفر اول از چپ نشسته اکبر مداینی
شهید مهدی باکری. نفر اول از چپ نشسته اکبر مداینی
کد : 957
سردار حاج مصطفی مولوی
سردار حاج مصطفی مولوی
کد : 958
از راست . بهمن نعمت زاده - میرجبار کارگر -حسین ابوالقاسمزاده - مرتضی اخوان
از راست . بهمن نعمت زاده - میرجبار کارگر -حسین ابوالقاسمزاده - مرتضی اخوان
کد : 963
اسماعیل جعفری . ابراهیم ملکی و حمید مقیمی
اسماعیل جعفری . ابراهیم ملکی و حمید مقیمی
کد : 960
دلاور؟ رامین احدی . کریم قره داغی . شهید بالازاده
دلاور؟ رامین احدی . کریم قره داغی . شهید بالازاده
کد : 961
 ایستاده از راست ۱ دلاور ؟ ۲
ایستاده از راست ۱ دلاور ؟ ۲
کد : 962
 ایستاده از راست ۱ دلاور ؟ ۲ یحیی ابوالقاسم زاده ۳ عزیز شیرازی ۴ رحمت اله پازانی ۵ حسین شکرانی ۶ مروت آقای ۷ محسن حسنی ۸ شهید قدرت ولیی ۹ شهید ایرج صالحی ۱۰ مروتعلی بهروزی ۱۱عزت جعفری ۱۲ حیدری ۱۳ بهروز ثانی ۱۴ محمدی  نشسته از راست : ۱ سیدمحسن وفائی ۲ اسرافیل قره داغی ۳ شهید یداله قاسمی ۴ شهید فخرالدین میرصمدی ۵ منصور صالحی ۶دلاور؟ ۷ ناصر قنبری ۸ محمد رضا روحی ۹ مرحوم حسن شکرانی
ایستاده از راست ۱ دلاور ؟ ۲ یحیی ابوالقاسم زاده ۳ عزیز شیرازی ۴ رحمت اله پازانی ۵ حسین شکرانی ۶ مروت آقای ۷ محسن حسنی ۸ شهید قدرت ولیی ۹ شهید ایرج صالحی ۱۰ مروتعلی بهروزی ۱۱عزت جعفری ۱۲ حیدری ۱۳ بهروز ثانی ۱۴ محمدی نشسته از راست : ۱ سیدمحسن وفائی ۲ اسرافیل قره داغی ۳ شهید یداله قاسمی ۴ شهید فخرالدین میرصمدی ۵ منصور صالحی ۶دلاور؟ ۷ ناصر قنبری ۸ محمد رضا روحی ۹ مرحوم حسن شکرانی
کد : 964
جلال لازمی . داود فلاح و شهید مهدی رضوی
جلال لازمی . داود فلاح و شهید مهدی رضوی
کد : 965
از راست شهید فرهاد بازیار . شهید محمدتقی واعظی شهید میرنظام چاوشی . شهید ناصر قره داغی و اسداله رجب پور
از راست شهید فرهاد بازیار . شهید محمدتقی واعظی شهید میرنظام چاوشی . شهید ناصر قره داغی و اسداله رجب پور
کد : 966
 از راست. شهید حمید حعفری. شهید احمد جباری . اسداله رجب پور و شهید شهریار بازیار
از راست. شهید حمید حعفری. شهید احمد جباری . اسداله رجب پور و شهید شهریار بازیار
کد : 967
از راست ایستاده شهید صمد یوسفی دلاور؟ داود جعفری نشسته از راست دلاور؟ . بهمن ابوالقاسمزاده و مهدی کریمخانی
از راست ایستاده شهید صمد یوسفی دلاور؟ داود جعفری نشسته از راست دلاور؟ . بهمن ابوالقاسمزاده و مهدی کریمخانی
کد : 968
 شهید اصغر کریم زاده . اسلان علیزاده . جعفر آسمانی و ایرج کریمخانی . رزمندگان لشکر عاشورا
شهید اصغر کریم زاده . اسلان علیزاده . جعفر آسمانی و ایرج کریمخانی . رزمندگان لشکر عاشورا
کد : 969
 ایستاده از راست شهید صمد یوسفی . شهید رضا خویی . ناصر حنیفه . هوشنگ قره بخشی . شهید احد کیانی . مهدی کریمخانی . نشسته از راست دلاور؟ عراقلویی دلاور؟ . دلاور؟ محسن وفایی و دلاور؟
ایستاده از راست شهید صمد یوسفی . شهید رضا خویی . ناصر حنیفه . هوشنگ قره بخشی . شهید احد کیانی . مهدی کریمخانی . نشسته از راست دلاور؟ عراقلویی دلاور؟ . دلاور؟ محسن وفایی و دلاور؟
کد : 970
 از راست شهید محمدرضا فرید . شهیدی . شهید تورج بالسینی . جاوید جعفری و دلاور ؟
از راست شهید محمدرضا فرید . شهیدی . شهید تورج بالسینی . جاوید جعفری و دلاور ؟
کد : 971
 شهید حمید جعفری و حسین ابوالقاسمزاده
شهید حمید جعفری و حسین ابوالقاسمزاده
کد : 972
ایستاده از راست نفر چهارم حمداله پوراکبر نشسته از راست نفر دوم آزاده مروت بهروزی . سوم شهید رحیم شاهمحمدلو . چهارم شهید علی ذورالقرنی
ایستاده از راست نفر چهارم حمداله پوراکبر نشسته از راست نفر دوم آزاده مروت بهروزی . سوم شهید رحیم شاهمحمدلو . چهارم شهید علی ذورالقرنی
کد : 973
ایستاده ایرج کریمخانی . از راست ناصر قنبری . استاد ستاروند و داور افتخاری
ایستاده ایرج کریمخانی . از راست ناصر قنبری . استاد ستاروند و داور افتخاری
کد : 974
 حاج احد یوسفی و هوشنگ قره بخشی
حاج احد یوسفی و هوشنگ قره بخشی
کد : 975
از راست بهمن عظیمی و رضا جلوداری
از راست بهمن عظیمی و رضا جلوداری
کد : 976
 شهید احمد جباری اسداله رجب پور . مهدی قاسمی .رضا جلوداری و شهید شهریار بازیار
شهید احمد جباری اسداله رجب پور . مهدی قاسمی .رضا جلوداری و شهید شهریار بازیار
کد : 977
 از راست نفر دوم مرتضی اخوان . صمدی . حمید خدادادی سید سجاد حسینی
از راست نفر دوم مرتضی اخوان . صمدی . حمید خدادادی سید سجاد حسینی
کد : 978
ناصر قنبری . شهید بالازاده . شهید مهدی باکری
ناصر قنبری . شهید بالازاده . شهید مهدی باکری
کد : 979
از راست اسمعلی . شهید حمید الهیاری . میرقاسم افتخاری ‌ . محمدعلی سجادی و شهید اصغر کریم زاده
از راست اسمعلی . شهید حمید الهیاری . میرقاسم افتخاری ‌ . محمدعلی سجادی و شهید اصغر کریم زاده
کد : 980
بهمن عظیمی و حاج رضا جلوداری
بهمن عظیمی و حاج رضا جلوداری
کد : 981
جمعی از رزمندگان میانه در مشهد مقدس
جمعی از رزمندگان میانه در مشهد مقدس
کد : 982
شهید فرید . شهید بالسینی . سجاد شهیدی . مرحوم نعمت قره داغی و جاوید جعفری
شهید فرید . شهید بالسینی . سجاد شهیدی . مرحوم نعمت قره داغی و جاوید جعفری
کد : 983
سردار مولوی
سردار مولوی
کد : 984
رهبر انقلاب و سردار مولوی
رهبر انقلاب و سردار مولوی
کد : 985
شهید احمد جباری و شهید عبدالرحمن جروقی
شهید احمد جباری و شهید عبدالرحمن جروقی
کد : 987
صمد کیانی و علی نجفلو و جمعی از رزمندگان
صمد کیانی و علی نجفلو و جمعی از رزمندگان
کد : 988
نفر دوم از راست جانباز عزیز غلاحسین محمدیخواه
نفر دوم از راست جانباز عزیز غلاحسین محمدیخواه
کد : 989
غلامحسین محمدیخواه و شهید رحیم شاهمحمدلو
غلامحسین محمدیخواه و شهید رحیم شاهمحمدلو
کد : 990
 قره داغی . جمشید میانجی
قره داغی . جمشید میانجی
کد : 991
مرحوم حبیبی .حمید مقیمی و جانباز شهید رجب پور
مرحوم حبیبی .حمید مقیمی و جانباز شهید رجب پور
کد : 992
 تقی خاتمی. دلاور؟ مرحوم حاج ابراهیم حبیبی . جانباز عزیز حمید مقیمی و داور افتخاری
تقی خاتمی. دلاور؟ مرحوم حاج ابراهیم حبیبی . جانباز عزیز حمید مقیمی و داور افتخاری
کد : 993
 شهید نریمان همتی و شهید حمید الهیاری
شهید نریمان همتی و شهید حمید الهیاری
کد : 994
 شهید حمید الهیاری. شهید حمید قلعه ای . فرامرز ثانی رضا انگوتی و مرتضی اخوان
شهید حمید الهیاری. شهید حمید قلعه ای . فرامرز ثانی رضا انگوتی و مرتضی اخوان
کد : 995
 شهید حمید قلعه ای . شهید حمید الهیاری و ناصر قنبری فرامرز ثانی و مرتضی اخوان
شهید حمید قلعه ای . شهید حمید الهیاری و ناصر قنبری فرامرز ثانی و مرتضی اخوان
کد : 996
سردار حاج مصطفی‌مولوی
سردار حاج مصطفی‌مولوی
کد : 997
 شهید حمید الهیاری . شهید منصور فرقانی و شهید حمید قلعه ای
شهید حمید الهیاری . شهید منصور فرقانی و شهید حمید قلعه ای
کد : 998
منصور صادقی
منصور صادقی
کد : 999
منصور صادقی
منصور صادقی
کد : 1000
 منصور صادقی مرز ایران ترکیه سال۶۹ منطقه وا ر گندم همراه فرمانده مرزبانی ترکیه
منصور صادقی مرز ایران ترکیه سال۶۹ منطقه وا ر گندم همراه فرمانده مرزبانی ترکیه
کد : 1001
شهید منصور فرقانی
شهید منصور فرقانی
کد : 1002
 صمد محمودی . احد یوسفی . نقی مرادی و مجید قره داغی
صمد محمودی . احد یوسفی . نقی مرادی و مجید قره داغی
کد : 1003
ایستاده از راست سیف اله محمدی . حافظ شورچی . دلاور؟ منصور صادقی . شهید رحیم شاهمحمدلو از راست نشسته حسن محمدی . شهیددابراهیم چاوشیان . دلاور؟ . دلاور؟
ایستاده از راست سیف اله محمدی . حافظ شورچی . دلاور؟ منصور صادقی . شهید رحیم شاهمحمدلو از راست نشسته حسن محمدی . شهیددابراهیم چاوشیان . دلاور؟ . دلاور؟
کد : 1004
از راست نفر دوم شهید احد کیانی
از راست نفر دوم شهید احد کیانی
کد : 1006
 کریم شاهمحمدلو. عباس خزایی و سردار عزت جعفری
کریم شاهمحمدلو. عباس خزایی و سردار عزت جعفری
کد : 1007
شهید حمید جعفری و بهرام صلاحی
شهید حمید جعفری و بهرام صلاحی
کد : 1008
 شهید ایرج صالحی. بهرام صلاحی . محمدرضا علیزاده . صمد کیانی و شهید یحیی یوسفیان
شهید ایرج صالحی. بهرام صلاحی . محمدرضا علیزاده . صمد کیانی و شهید یحیی یوسفیان
کد : 1009
 شهید ایرج صالحی. حسین ترانه و مهدی عبدالهی
شهید ایرج صالحی. حسین ترانه و مهدی عبدالهی
کد : 1010
 شهید نصرت قلیچ خانی و هوشنگ قره بخشی
شهید نصرت قلیچ خانی و هوشنگ قره بخشی
کد : 1011
از راست نفر دوم بهرام صلاحی
از راست نفر دوم بهرام صلاحی
کد : 1012
از راست شهید احد کیانی
از راست شهید احد کیانی
کد : 1013
 سردار مولوی
سردار مولوی
کد : 1014
شهید شاعری و حاج آقا حججی هوشنگ میانجی و مرحوم حاج آقا عباسی
شهید شاعری و حاج آقا حججی هوشنگ میانجی و مرحوم حاج آقا عباسی
کد : 1015
از چپ محسن وفایی
از چپ محسن وفایی
کد : 1016
 مهدی کریمخانی . دلار؟ . محسن وفایی . شهید احد کیانی و شهید صابر صمد پور
مهدی کریمخانی . دلار؟ . محسن وفایی . شهید احد کیانی و شهید صابر صمد پور
کد : 1017
 مرحوم جانباز اصغر قندچی
مرحوم جانباز اصغر قندچی
کد : 1018
هوشنگ میانجی. غلاحسین محمدیخواه و بهرام صلاحی
هوشنگ میانجی. غلاحسین محمدیخواه و بهرام صلاحی
کد : 1019
 ایستاده از راست محسن وفایی - دلاور؟ - دلاور؟ بهرام صلاحی نشسته از راست - صابر محمدی - صمد کیانی - شهید رضا خویی و شهید حنیفه
ایستاده از راست محسن وفایی - دلاور؟ - دلاور؟ بهرام صلاحی نشسته از راست - صابر محمدی - صمد کیانی - شهید رضا خویی و شهید حنیفه
کد : 1020
شهید ایرج صالحی و بهرام صلاحی
شهید ایرج صالحی و بهرام صلاحی
کد : 1021
 هوشنگ قره بخشی. علی ایمانی . شهید شهریار بازیار و ابراهیم صلاحی
هوشنگ قره بخشی. علی ایمانی . شهید شهریار بازیار و ابراهیم صلاحی
کد : 1022
از راست بهرام صلاحی . دلاور؟ و شهید ایرج صالحی
از راست بهرام صلاحی . دلاور؟ و شهید ایرج صالحی
کد : 1023
از راست محمدرضا علیزاده
از راست محمدرضا علیزاده
کد : 1024
 از چپ شهید سید کمال ساقی، محمد میانجی، شهید ایرج واعظی، شهید محمد باقری، شهید رضا خویی، سید سجاد حسینی و کریم شاهمحمدلو ورودی خرمشهر دو ماه بعد از آزادی
از چپ شهید سید کمال ساقی، محمد میانجی، شهید ایرج واعظی، شهید محمد باقری، شهید رضا خویی، سید سجاد حسینی و کریم شاهمحمدلو ورودی خرمشهر دو ماه بعد از آزادی
کد : 1025
از راست شهید حمید الهیاری
از راست شهید حمید الهیاری
کد : 1026
از راست هوشنگ قره بخشی و ناصر رضاپور
از راست هوشنگ قره بخشی و ناصر رضاپور
کد : 1027
عزاداری در جنار پیکر شهید ایرج صالحی در محل حسینیه شهید حاجی اصغری هیات رزمندگان میانه
عزاداری در جنار پیکر شهید ایرج صالحی در محل حسینیه شهید حاجی اصغری هیات رزمندگان میانه
کد : 1028
تشیع جنازه شهید ایرج صالحی نفر جلویی از راست علی خانمحمدی و هوشنگ قره بخشی
تشیع جنازه شهید ایرج صالحی نفر جلویی از راست علی خانمحمدی و هوشنگ قره بخشی
کد : 1029
شهید نصرت قلیج خانی و هوشنگ قره بخشی
شهید نصرت قلیج خانی و هوشنگ قره بخشی
کد : 1030
 عباس حنیفه حسن محمدی . شهید احد کیانی . عباد عبدالهی . هوشنگ قره بخشی و شهید نصرت قلیچ خانی
عباس حنیفه حسن محمدی . شهید احد کیانی . عباد عبدالهی . هوشنگ قره بخشی و شهید نصرت قلیچ خانی
کد : 1031
شهید رضا خویی. دلاور؟ شهید احد کیانی . دلاور؟ شهید محمود رضوی. هوشنگ قره بخشی . شهید نصرت قلیج خانی . دلاور؟ . دلاور؟
شهید رضا خویی. دلاور؟ شهید احد کیانی . دلاور؟ شهید محمود رضوی. هوشنگ قره بخشی . شهید نصرت قلیج خانی . دلاور؟ . دلاور؟
کد : 1032
 هوشنگ قره بخشی شهید احد کیانی و مهدی کریمخانی
هوشنگ قره بخشی شهید احد کیانی و مهدی کریمخانی
کد : 1033
 از راست هوشنگ قره بخشی - شهید رضا خویی و شهید حنیفه
از راست هوشنگ قره بخشی - شهید رضا خویی و شهید حنیفه
کد : 1034
 از راست شهید سعید میانجی - هوشنگ قره بخشی و شهید حمید جعفری
از راست شهید سعید میانجی - هوشنگ قره بخشی و شهید حمید جعفری
کد : 1035
از راست شهید منصور فرقانی - سردار مصطفی مولوی و مجید مهدوی نیا - در محل دبیرستان امام خمینی (ره)
از راست شهید منصور فرقانی - سردار مصطفی مولوی و مجید مهدوی نیا - در محل دبیرستان امام خمینی (ره)
کد : 1036
 ایستاده از راست شهید ایرج صالحی - اکبر مداینی - شهید نصرت قلیج خانی نشسته از راست دلاور ؟ مرحوم جانباز جواد تقی بیگلو
ایستاده از راست شهید ایرج صالحی - اکبر مداینی - شهید نصرت قلیج خانی نشسته از راست دلاور ؟ مرحوم جانباز جواد تقی بیگلو
کد : 1037
جعفر آسمانی و بهرام صلاحی
جعفر آسمانی و بهرام صلاحی
کد : 1038
 بهرام سرچمی -دلاور ؟ و مهدی عبدالهی
بهرام سرچمی -دلاور ؟ و مهدی عبدالهی
کد : 1039
حسین اکرمی و بهرام صلاحی
حسین اکرمی و بهرام صلاحی
کد : 1040
 از راست انوش - مهدی عبدالهی - غلامرضا خدادادی
از راست انوش - مهدی عبدالهی - غلامرضا خدادادی
کد : 1041
 شهید محمود حیدری . جواد مرتضوی . برزگر و صمدی
شهید محمود حیدری . جواد مرتضوی . برزگر و صمدی
کد : 1043
 از راست دلاور ؟ - برزگر - سجاد حسینی - علی عبدی شهید حیدری نشسته از راست نصرت صمدی و سیدجواد مرتضوی
از راست دلاور ؟ - برزگر - سجاد حسینی - علی عبدی شهید حیدری نشسته از راست نصرت صمدی و سیدجواد مرتضوی
کد : 1044
 مرحوم جانباز اصغر قندچی و شهید رضا خویی
مرحوم جانباز اصغر قندچی و شهید رضا خویی
کد : 1045
 فرماندهان لشکر عاشورا منطقه ماووت دیماه ۶۶ امین شریعتی سردار حاج مصطفی مولوی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
فرماندهان لشکر عاشورا منطقه ماووت دیماه ۶۶ امین شریعتی سردار حاج مصطفی مولوی و حاج حسین ابوالقاسم زاده
کد : 1046
از راست نفر سوم منصور صادقی
از راست نفر سوم منصور صادقی
کد : 1047
 از چپ منصور صادقی
از چپ منصور صادقی
کد : 1048
 نقی مرادی و تقی خدادادی
نقی مرادی و تقی خدادادی
کد : 1049
 حسین نصیری - علی شیروانی - میرقاسم افتخاری مرحوم آیت اله ملکوتی و منصور صادقی
حسین نصیری - علی شیروانی - میرقاسم افتخاری مرحوم آیت اله ملکوتی و منصور صادقی
کد : 1050
 منصور صادقی - داریوش اردبیلی - مرحوم ملکعلی وحیدنیا رژه سپاه در میانه
منصور صادقی - داریوش اردبیلی - مرحوم ملکعلی وحیدنیا رژه سپاه در میانه
کد : 1051
 منصور صادقی - بهمن ابوالقاسم زاده - مهدی رضوی - رژه سپاه در میانه
منصور صادقی - بهمن ابوالقاسم زاده - مهدی رضوی - رژه سپاه در میانه
کد : 1052
 رحمان داودی. یحیی انصاری و اسماعیل کریمیان منطقه شلمچه قبل از عملیات رمضان
رحمان داودی. یحیی انصاری و اسماعیل کریمیان منطقه شلمچه قبل از عملیات رمضان
کد : 1053
 سال ۱۳۶۰ قبل از عملیات طریق القدس  رحمان داودی و شهید قدرت اله راسخی
سال ۱۳۶۰ قبل از عملیات طریق القدس رحمان داودی و شهید قدرت اله راسخی
کد : 1054
 سال ۱۳۶۱ رحمان داودی و شهید عبدالله کاظمخانی
سال ۱۳۶۱ رحمان داودی و شهید عبدالله کاظمخانی
کد : 1055
 سومار قبل از عملیات مسلم بن عقیل شهید ساقی . شهید ناصر قره داغی . شهید کریم طاهری . رحمان داودی و شهید میرنظام چاوشی
سومار قبل از عملیات مسلم بن عقیل شهید ساقی . شهید ناصر قره داغی . شهید کریم طاهری . رحمان داودی و شهید میرنظام چاوشی
کد : 1056
 برزگر . دلاور؟ و مرتضی اخوان
برزگر . دلاور؟ و مرتضی اخوان
کد : 1057
 فرامرز ثانی و شهید حافظ عراقی
فرامرز ثانی و شهید حافظ عراقی
کد : 1058
شهید حافظ عراقی و عزیز شیرازی
شهید حافظ عراقی و عزیز شیرازی
کد : 1059
 ایستاده سمت راست 1.ناصراصغری واحد 2.عبدالعلی مطلق 3.ش خانبابایی 4.ش پاشایی 5.منصور اصغری واحد 6.جواد جمادی نشسته سمت راست1.ش اسماعیل اخلاص 2.ش.علی رضا نجد محتشم 3.محمد وند هادی 4.رضا فایقی
ایستاده سمت راست 1.ناصراصغری واحد 2.عبدالعلی مطلق 3.ش خانبابایی 4.ش پاشایی 5.منصور اصغری واحد 6.جواد جمادی نشسته سمت راست1.ش اسماعیل اخلاص 2.ش.علی رضا نجد محتشم 3.محمد وند هادی 4.رضا فایقی
کد : 1060
 ایستاده از راست ؟ پیک گروهان فرمانده شهید محمد حاجعلیزاده جانباز قاسم زحمتیار میر سلیمان جعفرپور اکبر احمدی وجانباز ستار موسائی فرع نشسته از راست اکبر صرغامی مرحوم سلیمان پیری احد علیدوست حسن خلیقی یونس قربانی و زنده یاد عبدالحسین سعیدی . گردان حضرت قاسم کناربهمنشیر قبل از عملیات والفجر ۸
ایستاده از راست ؟ پیک گروهان فرمانده شهید محمد حاجعلیزاده جانباز قاسم زحمتیار میر سلیمان جعفرپور اکبر احمدی وجانباز ستار موسائی فرع نشسته از راست اکبر صرغامی مرحوم سلیمان پیری احد علیدوست حسن خلیقی یونس قربانی و زنده یاد عبدالحسین سعیدی . گردان حضرت قاسم کناربهمنشیر قبل از عملیات والفجر ۸
کد : 1061
 رزمندگان گردان حر ، عملیات والفجر ۸ ، منطقه فاو ، ۱۱ اسفند ۶۴
رزمندگان گردان حر ، عملیات والفجر ۸ ، منطقه فاو ، ۱۱ اسفند ۶۴
کد : 1062
 سال ۶۱ دزفول اماده اعزام نیرو در عملیاتی ازادی خرمشهر, از سمت راست نفر دوم شهید عبدالهی , نفرچهارم شهید ناصر قره داقی, روحشان شاد یادشان گرامی,
سال ۶۱ دزفول اماده اعزام نیرو در عملیاتی ازادی خرمشهر, از سمت راست نفر دوم شهید عبدالهی , نفرچهارم شهید ناصر قره داقی, روحشان شاد یادشان گرامی,
کد : 1063
 ایستاده از راست مجتبی بیرامی . محمد ریاضی کاظم پور . محمدپور
ایستاده از راست مجتبی بیرامی . محمد ریاضی کاظم پور . محمدپور
کد : 1064
 شهید اسماعیل ازخوی . مجتبی بیرامی . محمدپور از شمال ‌ شهید زاهدی
شهید اسماعیل ازخوی . مجتبی بیرامی . محمدپور از شمال ‌ شهید زاهدی
کد : 1065
 سمت راست محمدرضانیکجو خدارحمت کنه - شهیدمحمدبالاپور - محمدعلی عباسعلیزاده -و شهیدصمدتوکلی پادگان دزفول سال ۶۵
سمت راست محمدرضانیکجو خدارحمت کنه - شهیدمحمدبالاپور - محمدعلی عباسعلیزاده -و شهیدصمدتوکلی پادگان دزفول سال ۶۵
کد : 1066
رزمندگان تیپ بیت المقدس درسال ۶۱ جبهه جنوب
رزمندگان تیپ بیت المقدس درسال ۶۱ جبهه جنوب
کد : 1067
از راست دریایی سومی رجبی
از راست دریایی سومی رجبی
کد : 1068
شهید نیکبخت
شهید نیکبخت
کد : 1069
چپ شهید نیکبخت از لله لو
چپ شهید نیکبخت از لله لو
کد : 1070
 جانباز و بسیجی شهید دکتر محمود ترکمانی اعزامی از میانه ترکمانچای سال ۶۳
جانباز و بسیجی شهید دکتر محمود ترکمانی اعزامی از میانه ترکمانچای سال ۶۳
کد : 1071
 راست احد بنده.شهید نصرت قلیچ خانی
راست احد بنده.شهید نصرت قلیچ خانی
کد : 1073
 سایت 4 فکه سال 63بترتیب سردار کریمیان دکتر بشردوست جعفر باقری اسمعلی باقری
سایت 4 فکه سال 63بترتیب سردار کریمیان دکتر بشردوست جعفر باقری اسمعلی باقری
کد : 1072
آزاده سرافراز حاج محمدتقی باقری عکس قبل از عملیات خیبر (اردبیل)
آزاده سرافراز حاج محمدتقی باقری عکس قبل از عملیات خیبر (اردبیل)
کد : 1074
 فکه سال 62 بچه های رزمنده روسنای سولا از شهرستان نمین (اردبیل) لشکر عاشورا گردان ابولفضل
فکه سال 62 بچه های رزمنده روسنای سولا از شهرستان نمین (اردبیل) لشکر عاشورا گردان ابولفضل
کد : 1075
 فکه سردار غلامعسکر کریمیان جعفر باقری خلیل پراک
فکه سردار غلامعسکر کریمیان جعفر باقری خلیل پراک
کد : 1076
 گیلانغرب سردار نوعی اقدم جعفر باقری
گیلانغرب سردار نوعی اقدم جعفر باقری
کد : 1077
 پادگان جلدیان پیرانشهر قبل از عملیات والفجر دو به همراه سدار نوعی اقدم بچه های اردبیل
پادگان جلدیان پیرانشهر قبل از عملیات والفجر دو به همراه سدار نوعی اقدم بچه های اردبیل
کد : 1078
 بچه‌های گردان خاتم الانبیا دولتی. جعفری.انواری.بقیه شناسایی نشد
بچه‌های گردان خاتم الانبیا دولتی. جعفری.انواری.بقیه شناسایی نشد
کد : 1079
راست شهید نیکبخت
راست شهید نیکبخت
کد : 1080
 سرهنگ غیبعلی ابراهیمی شهید جانباز دکتر محمود ترکمانی .رزمنده آقای اردشیر عبدالهی و رزمنده محمد سلیمی
سرهنگ غیبعلی ابراهیمی شهید جانباز دکتر محمود ترکمانی .رزمنده آقای اردشیر عبدالهی و رزمنده محمد سلیمی
کد : 1081
نشسته از راست دکتر محمود ترکمانی بقیه نیاز به شناسایی داره
نشسته از راست دکتر محمود ترکمانی بقیه نیاز به شناسایی داره
کد : 1082
 شهید بزرگوار،سید هادی زمانی ثانی،از مرند.
شهید بزرگوار،سید هادی زمانی ثانی،از مرند.
کد : 1083
 حمداله پور اکبر مروت صادقی - شهید رحیم شاهمهمدلو - شهید علی ذوالقرنی       عملیات والفجر۴ گردان حضرت علی اصغر(ع)
حمداله پور اکبر مروت صادقی - شهید رحیم شاهمهمدلو - شهید علی ذوالقرنی عملیات والفجر۴ گردان حضرت علی اصغر(ع)
کد : 1084
 سمت راست برادر حسن ...سرهنگ بهروز ثانی و شهید منصور شیخدرابادی
سمت راست برادر حسن ...سرهنگ بهروز ثانی و شهید منصور شیخدرابادی
کد : 1085
رزمندگان سوسنگرد تحت فرماندهی حاج ناصر بیرقی درسال 59 عملیات المهدی 26 اسفند که عکسها مربوط به چندروز قبل از عملیات ، روزعملیات و بعدازعملیات میباشد
رزمندگان سوسنگرد تحت فرماندهی حاج ناصر بیرقی درسال 59 عملیات المهدی 26 اسفند که عکسها مربوط به چندروز قبل از عملیات ، روزعملیات و بعدازعملیات میباشد
کد : 1086
جمعی ازفرماندهان کردان حبیب ابن مظاهر قبل ازعملیات بیت المقدس دو(لشکرعاشورا)
جمعی ازفرماندهان کردان حبیب ابن مظاهر قبل ازعملیات بیت المقدس دو(لشکرعاشورا)
کد : 1087
 شهیدمیرجعفرمیرمحمدی ازکردان حبیب ابن مظاهر(لشکرعاشورا) شهیدفرجی ازکردان حبیب ابن مظاهر(لشکرعاشورا)محل شهادت ماوت عراق
شهیدمیرجعفرمیرمحمدی ازکردان حبیب ابن مظاهر(لشکرعاشورا) شهیدفرجی ازکردان حبیب ابن مظاهر(لشکرعاشورا)محل شهادت ماوت عراق
کد : 1088
شهید دکتر محمود مهدلو از زرند کرمان و شهید جانباز دکتر محمود ترکمانی
شهید دکتر محمود مهدلو از زرند کرمان و شهید جانباز دکتر محمود ترکمانی
کد : 1089
 ایستاده نشسته از راست حاج سعید انگوتی شهید لطفعلی قمری و التماس عبدی
ایستاده نشسته از راست حاج سعید انگوتی شهید لطفعلی قمری و التماس عبدی
کد : 1090
ایستاده از سمت راست عالیجناب مسلمی رضا میرزایی حسین عباس زاده زالفقار راعی باحتمال رحمتی و نشسته از راست اصغر هاتفی دو نفر نشسته را حضور ذهن ندارم ، میشناسی اعلام کن .
ایستاده از سمت راست عالیجناب مسلمی رضا میرزایی حسین عباس زاده زالفقار راعی باحتمال رحمتی و نشسته از راست اصغر هاتفی دو نفر نشسته را حضور ذهن ندارم ، میشناسی اعلام کن .
کد : 1091
 از راست مرتضی هاشمی از خمین شهر و مرتضی خجسته در سال ۶1 منطقه کردستان
از راست مرتضی هاشمی از خمین شهر و مرتضی خجسته در سال ۶1 منطقه کردستان
کد : 1092
 از سمت چپ شهید محمود بخشی الواری دومی فرپانده پایگاهان رمضانی سومی حاج علی محمدی آخریش بنده حقیر که لیاقت شهادت نداشتم
از سمت چپ شهید محمود بخشی الواری دومی فرپانده پایگاهان رمضانی سومی حاج علی محمدی آخریش بنده حقیر که لیاقت شهادت نداشتم
کد : 1093
از راست شهید محمد رضوی صادق پاشایی شهید جواد عبدی پور ابراهیم ملکی
از راست شهید محمد رضوی صادق پاشایی شهید جواد عبدی پور ابراهیم ملکی
کد : 1094
شهبد محمد ابراهبمی اسکندرپور بعدار عملیات خیبر ۶۳
شهبد محمد ابراهبمی اسکندرپور بعدار عملیات خیبر ۶۳
کد : 1095
 شهید حمید الهیاری و مرتضی اخوان در شهادت نریمان همتی
شهید حمید الهیاری و مرتضی اخوان در شهادت نریمان همتی
کد : 1096
 واحد بهداری لشگر عاشورا سایت ۴ دزفول ۶۱
واحد بهداری لشگر عاشورا سایت ۴ دزفول ۶۱
کد : 1097
 علی اسدالهی و رجب اسکندرپور فکه ۶۱
علی اسدالهی و رجب اسکندرپور فکه ۶۱
کد : 1098
از راست شهید اسماعیل قره داغی و ناصرخدادادی
از راست شهید اسماعیل قره داغی و ناصرخدادادی
کد : 1099
 ازراست مهدی پاشایی و شهید قدرت راسخی و هوشنگ کندوانی و ناصر خدادادی
ازراست مهدی پاشایی و شهید قدرت راسخی و هوشنگ کندوانی و ناصر خدادادی
کد : 1100
 جانباز شیمیایی مرحوم حسین عراقی وشهید حافظعلی عراقی
جانباز شیمیایی مرحوم حسین عراقی وشهید حافظعلی عراقی
کد : 1101
محمود نادرنیا و مسعود نظری سال ۶۵ قبل از کربلای ۵ قجریه
محمود نادرنیا و مسعود نظری سال ۶۵ قبل از کربلای ۵ قجریه
کد : 1102
از راست مهدی اسماعیلی و محمود نادرنیا سال ۶۵ فاو
از راست مهدی اسماعیلی و محمود نادرنیا سال ۶۵ فاو
کد : 1103
 عملیات کربلای چهار از چپ ایستاده شهید جانباز محمود ترکمانی شهید رئوف کریمی .برادر نجف مددکار .شهید جمال حبیبی .حسین تارقلی برادران نشسته محمد عظیمی ومحمد نوری
عملیات کربلای چهار از چپ ایستاده شهید جانباز محمود ترکمانی شهید رئوف کریمی .برادر نجف مددکار .شهید جمال حبیبی .حسین تارقلی برادران نشسته محمد عظیمی ومحمد نوری
کد : 1104
جزیره مجنون شهید جانبازدکتر محمود ترکمانی و زرمنده آقای مهدی شاهی سال ۶۱
جزیره مجنون شهید جانبازدکتر محمود ترکمانی و زرمنده آقای مهدی شاهی سال ۶۱
کد : 1105
 شهید داود دیندار صانع و محمد علی و حاج مهدی سجادی
شهید داود دیندار صانع و محمد علی و حاج مهدی سجادی
کد : 1106
 60 کیلومتر عمق خاک عراق آتشبار 130
60 کیلومتر عمق خاک عراق آتشبار 130
کد : 1107
 برادرجانباز علیرضافرحناک و شهیدعلوی تخریبچی دلاور
برادرجانباز علیرضافرحناک و شهیدعلوی تخریبچی دلاور
کد : 1108
 برادران علیرضا فرحناک و محمدمختاری و حسین بهارلو اردوگاه شهیدباکری دزفول قبل از عملیات بدر
برادران علیرضا فرحناک و محمدمختاری و حسین بهارلو اردوگاه شهیدباکری دزفول قبل از عملیات بدر
کد : 1109
 شهیدگرانقدرحمیدجعفری وبرادرجانبازمربی تخریب علیرضا فرحناک اردوگاه شهیدباکری قبل از عملیات بدر
شهیدگرانقدرحمیدجعفری وبرادرجانبازمربی تخریب علیرضا فرحناک اردوگاه شهیدباکری قبل از عملیات بدر
کد : 1110
 گیلانغرب از راست شاپوررضانژاد صدقی از مراغه نورالدین از اردبیل.نفر چهارم از مرند پایگاه شهید مدنی گیلانغرب..لیوانهای پلاستیک یادش بخیر
گیلانغرب از راست شاپوررضانژاد صدقی از مراغه نورالدین از اردبیل.نفر چهارم از مرند پایگاه شهید مدنی گیلانغرب..لیوانهای پلاستیک یادش بخیر
کد : 1111
 علیرضا اخوندزاده ازرزمندگان عجبشیر وناصرخدادادی
علیرضا اخوندزاده ازرزمندگان عجبشیر وناصرخدادادی
کد : 1112
 پادگان سرپل ذهاب الله اکبر نفر اول اسکندرپور ۲فتاح فرجی ۳ محمد محمودی از هشترود
پادگان سرپل ذهاب الله اکبر نفر اول اسکندرپور ۲فتاح فرجی ۳ محمد محمودی از هشترود
کد : 1113
محسن محرمی میانه واثقی اردبیل امیری اردبیل اکبرنعمت زاده مشگین شهر رجب اسکندرپور هشترود
محسن محرمی میانه واثقی اردبیل امیری اردبیل اکبرنعمت زاده مشگین شهر رجب اسکندرپور هشترود
کد : 1114
 محمدعیوضی و همرزمان سال ۶۳پشت مسجدجامع خرمشهر
محمدعیوضی و همرزمان سال ۶۳پشت مسجدجامع خرمشهر
کد : 1115
 گردان خاتم : عیدی.انظاری. عطایی. وحدانی. انواری سال۶۲ بهردان اهواز همگی ازتکاب
گردان خاتم : عیدی.انظاری. عطایی. وحدانی. انواری سال۶۲ بهردان اهواز همگی ازتکاب
کد : 1116
 ایستاده از راست شهید قادری نفرسوم شهیدمحمدیان نفر۴گلی ورجوی نفر۶ غلامحسن رجب زاده نشسته از راست حسین پور مرجان  بعد شمش الدین مقدم وشهید اسماعیل ملکی
ایستاده از راست شهید قادری نفرسوم شهیدمحمدیان نفر۴گلی ورجوی نفر۶ غلامحسن رجب زاده نشسته از راست حسین پور مرجان بعد شمش الدین مقدم وشهید اسماعیل ملکی
کد : 1117
 شهید ورمغانی و شهید سنبلی
شهید ورمغانی و شهید سنبلی
کد : 1118
 رزمندگان مخابرات لشگر31ع از سمت راست کاظم احمد نژاد وسط حسین واحدی ومحمد علیزاده موقعیت بنی هاشم بیت المقد س دو
رزمندگان مخابرات لشگر31ع از سمت راست کاظم احمد نژاد وسط حسین واحدی ومحمد علیزاده موقعیت بنی هاشم بیت المقد س دو
کد : 1119
 رزمندگان مخابرات لشگر31ع از سمت چپ محمد علیزاده ورزمنده عزیز کرمی اذر از مراغه بقیه یادم نمیاد داخل سنگر منطقه ماوت عراق
رزمندگان مخابرات لشگر31ع از سمت چپ محمد علیزاده ورزمنده عزیز کرمی اذر از مراغه بقیه یادم نمیاد داخل سنگر منطقه ماوت عراق
کد : 1120
 سمت راست خودم محمد علیزاده مخابرات قرارگاه ونفردوم اقا مولوی جانشین لشگر31ع و نفر سوم ناشناس ونفر چهارم فرمانده محور شت علی بنی هاشم
سمت راست خودم محمد علیزاده مخابرات قرارگاه ونفردوم اقا مولوی جانشین لشگر31ع و نفر سوم ناشناس ونفر چهارم فرمانده محور شت علی بنی هاشم
کد : 1121
 فکه فولاد خدایاری واسکندرپور
فکه فولاد خدایاری واسکندرپور
کد : 1122
 ازسمت راست ،مرحوم پدر شهدا حاج میرصدرالدین میر صمدی،احد آقاپور،مرحوم کمال میرصمدی،مرحوم میر اژدر کارگر،مرحوم حاج ابراهیم حبیبی،ناصر قنبری ،مرحوم عزیز،مرحوم غفارزاده پدر شهید،حاج نقی مرادی،حاج مجید مهدوی نیا، عین اله مرادی،محسن سیدی،جانباز عیسی، محسن مرادی
ازسمت راست ،مرحوم پدر شهدا حاج میرصدرالدین میر صمدی،احد آقاپور،مرحوم کمال میرصمدی،مرحوم میر اژدر کارگر،مرحوم حاج ابراهیم حبیبی،ناصر قنبری ،مرحوم عزیز،مرحوم غفارزاده پدر شهید،حاج نقی مرادی،حاج مجید مهدوی نیا، عین اله مرادی،محسن سیدی،جانباز عیسی، محسن مرادی
کد : 1123
 رجب اسکندرپورغفاررحمانی سال ۶۳
رجب اسکندرپورغفاررحمانی سال ۶۳
کد : 1124
ازراست؛نصیری و محمود نادرنیا ماووت سال66
ازراست؛نصیری و محمود نادرنیا ماووت سال66
کد : 1125
اکبرعباسی اصل و شهید جعفر آزادی سال ۶۳
اکبرعباسی اصل و شهید جعفر آزادی سال ۶۳
کد : 1126
 سمت چپ شهید کریمخانی
سمت چپ شهید کریمخانی
کد : 1127
 سال 60 جنوب زضانژاد صالح داداشی علی موحدی سعید سیامک مقرب نیا و علیزاده دارخوئین
سال 60 جنوب زضانژاد صالح داداشی علی موحدی سعید سیامک مقرب نیا و علیزاده دارخوئین
کد : 1128
حاج محمد رضا قاضیان لشگرعاشورا ش شوش دانیال
حاج محمد رضا قاضیان لشگرعاشورا ش شوش دانیال
کد : 1129
بعداز عملیات مسلم ابن عقیل نشسته نفر سوم شاپور رضانژاد بقیه میاندواب. آذرشهر گوگان
بعداز عملیات مسلم ابن عقیل نشسته نفر سوم شاپور رضانژاد بقیه میاندواب. آذرشهر گوگان
کد : 1130
 سال ۶۲ منطقه کردستان
سال ۶۲ منطقه کردستان
کد : 1131
 سال۶۲ منطقه مرزی کلاشین اشنویه
سال۶۲ منطقه مرزی کلاشین اشنویه
کد : 1132
منطقه مانور گردان امام حسین  راست سرداد اصغر عباسقلیزاده و حاج حمید خدادادی
منطقه مانور گردان امام حسین راست سرداد اصغر عباسقلیزاده و حاج حمید خدادادی
کد : 1133
راست برادر ساریخانی،جانباز مرحوم میرزاآقا اقبالی و برادر حاج باقر داروئیان
راست برادر ساریخانی،جانباز مرحوم میرزاآقا اقبالی و برادر حاج باقر داروئیان
کد : 1134
 نشسته از راست علی نجفلو شهید رضا خوئی شهید محرم شهبازی از شهر اهر
نشسته از راست علی نجفلو شهید رضا خوئی شهید محرم شهبازی از شهر اهر
کد : 1135
از راست شهید احد مقیمی و مهدی محمدی قبل از عملیات کربلای 4 سال 65
از راست شهید احد مقیمی و مهدی محمدی قبل از عملیات کربلای 4 سال 65
کد : 1136
از راست شهید عباس محمدی - شهید محمد پور نجف - شهید علیرضا شاعری - شهید ابوالقاسم وطنپور و شهید یوسفی
از راست شهید عباس محمدی - شهید محمد پور نجف - شهید علیرضا شاعری - شهید ابوالقاسم وطنپور و شهید یوسفی
کد : 1137
از چپ ایستاده تقی اکبرزاده - شهید موسی مختاری - حمید احمدی نشسته از چپ علی مناف زاده - احمد زارعی - احمد خدایی و علی حاج بابایی
از چپ ایستاده تقی اکبرزاده - شهید موسی مختاری - حمید احمدی نشسته از چپ علی مناف زاده - احمد زارعی - احمد خدایی و علی حاج بابایی
کد : 1138
کد : 1139
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1140
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1141
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1142
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1143
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1144
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1145
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1146
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1147
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1148
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1149
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1150
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1151
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1152
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1153
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1154
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1155
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1156
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1157
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1158
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1159
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1160
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1161
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1162
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1163
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1164
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1165
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1166
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1167
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1168
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1169
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1170
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1171
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1172
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1173
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1174
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1175
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1176
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1177
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1178
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1179
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1180
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1181
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1182
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1183
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1184
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1185
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1186
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1187
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1188
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1189
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1190
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1191
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1192
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1193
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1194
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1195
شرح در تصویر
شرح در تصویر
کد : 1196
نامه و دستخظ شهید باکری در شهادت شهید ورمرزیاری خطاب به خانواده شهید
نامه و دستخظ شهید باکری در شهادت شهید ورمرزیاری خطاب به خانواده شهید
کد : 1197
 نشسته از راست شهید مجید ولیپور - شهید رضا خویی .و نفر آخر کمال نوروزی ایستاده از راست نفر دوم علی نجفلو نفر ششم شهید رجب باباخانی
نشسته از راست شهید مجید ولیپور - شهید رضا خویی .و نفر آخر کمال نوروزی ایستاده از راست نفر دوم علی نجفلو نفر ششم شهید رجب باباخانی
کد : 1198
شهید کاظمخانی در کنار مرحوم آیت الله ملکوتی
شهید کاظمخانی در کنار مرحوم آیت الله ملکوتی
کد : 1199
از راست شهید حمید جعفری . هوشنک میانجی . شهید حمید قلعه ای و شهید علیرضا شاعری
از راست شهید حمید جعفری . هوشنک میانجی . شهید حمید قلعه ای و شهید علیرضا شاعری
کد : 1200
از راست شهید اصغر کریم زاده - جلال لازمی . داود فلاح و شهید محمد رضوی
از راست شهید اصغر کریم زاده - جلال لازمی . داود فلاح و شهید محمد رضوی
کد : 1201
جمعی از رزمندگان میانه: حاج حسین ابوالقاسم زاده - حاج مجید مهدوی نیا - داور افتخاری ووو
جمعی از رزمندگان میانه: حاج حسین ابوالقاسم زاده - حاج مجید مهدوی نیا - داور افتخاری ووو
کد : 1202
پیکر شهید محسن صادقی - افراد در عکس : مهدی قاسمی - اسلام . جلیل و کریم قره داغی - صابر آقایی - محمد میانجی مرحوم صادق مرضه ای
پیکر شهید محسن صادقی - افراد در عکس : مهدی قاسمی - اسلام . جلیل و کریم قره داغی - صابر آقایی - محمد میانجی مرحوم صادق مرضه ای
کد : 1203
غواصان خط شکن
غواصان خط شکن
کد : 1204
از راست دلاور ؟ شهید دده کیشی - هوشنگ صالحی - باقر کارگر و جاوید جعفری
از راست دلاور ؟ شهید دده کیشی - هوشنگ صالحی - باقر کارگر و جاوید جعفری
کد : 1205
از راست شکری - یوسف غفار زاده و دلاور
از راست شکری - یوسف غفار زاده و دلاور
کد : 1206
از راست نفر دوم جانباز غلاحسین محمدیخواه
از راست نفر دوم جانباز غلاحسین محمدیخواه
کد : 1207
تشییع پیکر شهید ابریرج صالحی
تشییع پیکر شهید ابریرج صالحی
کد : 1208
از راست نفر اول جانباز محمدیخواه و نفر سوم ابراهیم صلاحی
از راست نفر اول جانباز محمدیخواه و نفر سوم ابراهیم صلاحی
کد : 1209
از راست نشسته : خلیل رضا قلیزاده- نادر ولیی- ایرج نصرتی - حیدر ذبیحی - محسن وفایی - شهید حمید جعفری - دلاور؟ - مجید مهدوی نیا - کمال میرصمدی ایستاده از راست نفر ششم نقی مرادی - نهم بهمن ابوالقاسم زاده - یازدهم سید جواد مرتضوی 14 علیرضا عسگری - 15 شهید محمود حیدری
از راست نشسته : خلیل رضا قلیزاده- نادر ولیی- ایرج نصرتی - حیدر ذبیحی - محسن وفایی - شهید حمید جعفری - دلاور؟ - مجید مهدوی نیا - کمال میرصمدی ایستاده از راست نفر ششم نقی مرادی - نهم بهمن ابوالقاسم زاده - یازدهم سید جواد مرتضوی 14 علیرضا عسگری - 15 شهید محمود حیدری
کد : 1210
 هوشنگ قره بخشی - یوسف چهره - علی داورنیا و مالک نصیری
هوشنگ قره بخشی - یوسف چهره - علی داورنیا و مالک نصیری
کد : 1211
شهید رشیدی،وجلال مجیدی
شهید رشیدی،وجلال مجیدی
کد : 1212
 برادرمحمدایمانی از مراغه شهیدجلال دهقان از تبریز
برادرمحمدایمانی از مراغه شهیدجلال دهقان از تبریز
کد : 1213
 اردگاه شهید باکری دزفول بسیجیان روستای آلنی مشکین شهر از سمت راست حاجی کرامت نصیری دومی جعفر عزیزی سومی حجت حسینی چهارمی ناصرنصیری پنجمی رحیم بیرامزاده
اردگاه شهید باکری دزفول بسیجیان روستای آلنی مشکین شهر از سمت راست حاجی کرامت نصیری دومی جعفر عزیزی سومی حجت حسینی چهارمی ناصرنصیری پنجمی رحیم بیرامزاده
کد : 1214
سردار حاج جعفر قهوه چیان فرمانده قبلی سپاه میانه
سردار حاج جعفر قهوه چیان فرمانده قبلی سپاه میانه
کد : 1215
 شهید داوود خیریفام شهید رئوف اهرامی
شهید داوود خیریفام شهید رئوف اهرامی
کد : 1216
 تقی تیموری کریم نصیری شهید داوود خیریفام دکتر هلالی شهید خوشدامن جعفر وطن پور
تقی تیموری کریم نصیری شهید داوود خیریفام دکتر هلالی شهید خوشدامن جعفر وطن پور
کد : 1217
 اعزامیان ازشهرستان مرند چپ ابراهیم قاضی خانی ومحمدصالح اندرگانی
اعزامیان ازشهرستان مرند چپ ابراهیم قاضی خانی ومحمدصالح اندرگانی
کد : 1218
 جمعی از رزمندگان میانه اعزام نیروی تبریز
جمعی از رزمندگان میانه اعزام نیروی تبریز
کد : 1219
 از راست محسن جباری از میانه...بخش علی صبوری از اردبیل...علی قاسم نژاد از تبریز...قجریه سال ۶۵اهواز
از راست محسن جباری از میانه...بخش علی صبوری از اردبیل...علی قاسم نژاد از تبریز...قجریه سال ۶۵اهواز
کد : 1220
سردار جعفر عزتی در سفره اشرافی
سردار جعفر عزتی در سفره اشرافی
کد : 1221
سردار شهید عوض عاشوری فرمانده دلاور گردان حر لشکر مقدس ۳۱ عاشورا در عملیات والفجر ۱ و سردار شهید عبدالمجید سیستانی زاده
سردار شهید عوض عاشوری فرمانده دلاور گردان حر لشکر مقدس ۳۱ عاشورا در عملیات والفجر ۱ و سردار شهید عبدالمجید سیستانی زاده
کد : 1222
کد : 1223
ایستاده از راست شهید کریم ظاهری- شهید برزگر-پرویز الماسی نشسته ازچپ شهید محمد علی عیسی نژاد- شهید ناصر علی صوفی)
ایستاده از راست شهید کریم ظاهری- شهید برزگر-پرویز الماسی نشسته ازچپ شهید محمد علی عیسی نژاد- شهید ناصر علی صوفی)
کد : 1224
سرداران حاج مصطفی مولوی و حاج صادق اهنگران
سرداران حاج مصطفی مولوی و حاج صادق اهنگران
کد : 1225
از راست حاج احد یوسفی غلامرضا کریمخانی حمدالله پوراکبر حاج صادق آهنگران و سردار حاج مصطفی مولوی  حسینیه شهید حاجی اصغری هیات رزمندگان میانه
از راست حاج احد یوسفی غلامرضا کریمخانی حمدالله پوراکبر حاج صادق آهنگران و سردار حاج مصطفی مولوی حسینیه شهید حاجی اصغری هیات رزمندگان میانه
کد : 1226
 فرج قلعه ای بعد بمباران پادگان شهید باکری دزفول
فرج قلعه ای بعد بمباران پادگان شهید باکری دزفول
کد : 1227
اوردگاه شهید باکری ازسمت راست جعفر عزیزی ۲حجت حسینی ۳حاجی ایمان نیازی ۴ ناصرنصیری بسیجیان آلنی مشکین شهر
اوردگاه شهید باکری ازسمت راست جعفر عزیزی ۲حجت حسینی ۳حاجی ایمان نیازی ۴ ناصرنصیری بسیجیان آلنی مشکین شهر
کد : 1228
 از سمت چپ شهید علی اکبر حسین پور رهبری، محمود حسن زاده، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، شهید مرتضی یاغچیان و ...‏
از سمت چپ شهید علی اکبر حسین پور رهبری، محمود حسن زاده، شهید محمدباقر مشهدی عبادی، شهید مرتضی یاغچیان و ...‏
کد : 1229
 از سمت راست شهید اصغر امیر فقر دیزجی، شهید علی اکبر حسین پور رهبری، شهید سید احمد موسوی نژادان، شهید محمدباقر مشهدی ‏عبادی ‏
از سمت راست شهید اصغر امیر فقر دیزجی، شهید علی اکبر حسین پور رهبری، شهید سید احمد موسوی نژادان، شهید محمدباقر مشهدی ‏عبادی ‏
کد : 1230
از سمت راست نفر دوم، شهید علی اکبر حسین پور رهبری و نفر سوم شهید محمدباقر مشهدی عبادی
از سمت راست نفر دوم، شهید علی اکبر حسین پور رهبری و نفر سوم شهید محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 1231
 از سمت راست، نفر دوم، شهید محمدباقر مشهدی عبادی؛ از سمت چپ، نفر دوم، آقای محمود حسن زاده، نفر سوم، شهید علی اکبر حسین ‏پور رهبری؛ نفر پنجم، شهید حسن کربلایی
از سمت راست، نفر دوم، شهید محمدباقر مشهدی عبادی؛ از سمت چپ، نفر دوم، آقای محمود حسن زاده، نفر سوم، شهید علی اکبر حسین ‏پور رهبری؛ نفر پنجم، شهید حسن کربلایی
کد : 1232
ایستاده از سمت چپ، نفر دوم، شهید محمدباقر مشهدی عبادی؛ نفر سوم، شهید علی اکبر حسین پور رهبری؛ نفر چهارم، آقای رضا درخشان ‏
ایستاده از سمت چپ، نفر دوم، شهید محمدباقر مشهدی عبادی؛ نفر سوم، شهید علی اکبر حسین پور رهبری؛ نفر چهارم، آقای رضا درخشان ‏
کد : 1233
 ایستاده از راست، نفر دوم و سوم، شهید علی اکبر حسین پور رهبری و شهید محمدباقر مشهدی عبادی
ایستاده از راست، نفر دوم و سوم، شهید علی اکبر حسین پور رهبری و شهید محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 1234
 از سمت راست شهید علی اکبر حسین پور رهبری، شهید محمدباقر مشهدی عبادی وآقای محمدرضا چمیده فر
از سمت راست شهید علی اکبر حسین پور رهبری، شهید محمدباقر مشهدی عبادی وآقای محمدرضا چمیده فر
کد : 1235
 آقای میرعلی اکبر پورهادی و شهید محمدباقر مشهدی عبادی
آقای میرعلی اکبر پورهادی و شهید محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 1236
 سرداران شهید قاسم هاشم زاده هریسی و محمدباقر مشهدی عبادی
سرداران شهید قاسم هاشم زاده هریسی و محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 1237
 سرداران شهید مرتضی یاغچیان و محمدباقر مشهدی عبادی
سرداران شهید مرتضی یاغچیان و محمدباقر مشهدی عبادی
کد : 1238
سرداران شهید محمدباقر مشهدی عبادی و علی اکبر حسین پور رهبری
سرداران شهید محمدباقر مشهدی عبادی و علی اکبر حسین پور رهبری
کد : 1239
 تشیح جنازه شهید در شهرستان نمین سال ۶۲
تشیح جنازه شهید در شهرستان نمین سال ۶۲
کد : 1240
نشسته اشکان ثانی شهید جانباز جواد عبدی پور و فرامرز ثانی
نشسته اشکان ثانی شهید جانباز جواد عبدی پور و فرامرز ثانی
کد : 1241
 ایستاده از راست سردار شهید بایرامعلی ورمزیاری فرمانده گردان علی اکبر.آزاده سرافرار زکریا برزگر.نشسته از راست آزاده ؟نفردوم آزاده غلامرضا برزگر برادر زاده زکریا هر چهار نفر از سلماس.
ایستاده از راست سردار شهید بایرامعلی ورمزیاری فرمانده گردان علی اکبر.آزاده سرافرار زکریا برزگر.نشسته از راست آزاده ؟نفردوم آزاده غلامرضا برزگر برادر زاده زکریا هر چهار نفر از سلماس.
کد : 1242
 سمت راست شهيد واهب طاهرى شهر بناب خدر شهر ماكو مختارشريعتى شهر جاراويماق
سمت راست شهيد واهب طاهرى شهر بناب خدر شهر ماكو مختارشريعتى شهر جاراويماق
کد : 1243
نفراول مختار شريعتى دوم مشكين شهر سوم شهيد على اكبر ادريسى مرند جهارم مشكين شهر
نفراول مختار شريعتى دوم مشكين شهر سوم شهيد على اكبر ادريسى مرند جهارم مشكين شهر
کد : 1244
منطقه کارخانه نمک سمت راست ناصرنصیری اهل مشکین شهر ومهدی سلیمانی ازشهرستان اهر
منطقه کارخانه نمک سمت راست ناصرنصیری اهل مشکین شهر ومهدی سلیمانی ازشهرستان اهر
کد : 1245
 از راست : سیدکمال شهیدی ، .... ، علی ضربی خاکریز شرقی خط کارخانه نمک فاو عراق ، بعد از عملیات یامهدی تکمیلی والفجر ۸ و وسط جنازه ارتشی عراقی که به آن اشاره کرده اند . سال ۶۵
از راست : سیدکمال شهیدی ، .... ، علی ضربی خاکریز شرقی خط کارخانه نمک فاو عراق ، بعد از عملیات یامهدی تکمیلی والفجر ۸ و وسط جنازه ارتشی عراقی که به آن اشاره کرده اند . سال ۶۵
کد : 1246
پادگان ابوذر سرپل ذهاب بعد از عملیات والفجر 4 سال 1362 یوسف کشی پریخانی، قطار عزیزی،علی صمدی و رحمان شرقی و
پادگان ابوذر سرپل ذهاب بعد از عملیات والفجر 4 سال 1362 یوسف کشی پریخانی، قطار عزیزی،علی صمدی و رحمان شرقی و
کد : 1247
سال 65 موقعیت شهید اجاقلو،کنار کارون قبل از عملیت کربلای 5 از چپ براست؛ اسلام سیفی ، هرمز آقایی، یوسف کشی پریخانی
سال 65 موقعیت شهید اجاقلو،کنار کارون قبل از عملیت کربلای 5 از چپ براست؛ اسلام سیفی ، هرمز آقایی، یوسف کشی پریخانی
کد : 1248
اسفند 64 ، هوالعظیم سمت راست ، نوروز رام سادات سمت چپ، یوسف کشی پریخانی
اسفند 64 ، هوالعظیم سمت راست ، نوروز رام سادات سمت چپ، یوسف کشی پریخانی
کد : 1249
 رزمندگان روستای پریخان به همراه همرزمانشان
رزمندگان روستای پریخان به همراه همرزمانشان "دشت عباس سال 61 قبل از عملیات والفجر مقدماتی" ایستاده؛ سمت راست، یوسف کشی پریخانی-سمت چپ، ابراهیم نوروزی نشسته؛ سمت راست، شهید کوهی سمت چپ، ملک عابدی
کد : 1250
 ایستاده از راست : نفر دوم جواد ادبی ممقانی ، چهارم میرمحمد میری، پنجم سیدکمال شهیدی ، هفتم ، نادر ملازاده نشسته ردیف اول از راست : علی نادرنیا ، عسگر کوزه گری ، ابراهیم عبیدی ، مهدی علیپور ، آسیب محمد وند موقعیت بنی هاشمی ، ۶۶ قبل از بیت المقدس ۲ اسامی بقیه دوستان را فراموش کردم .